Ordonanta Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si Ordonanta Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale, publicate in Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021

Actele normative aduc ample modificari, dintre care punctam aspecte legate de unele impozite, taxe, amnistii fiscale, proceduri de desfasurare a unor controale ale inspectorilor fiscali:

A. Modificari si completari ale Codului fiscal:

I. Impozitul pe profit:

a. Este clarificata perioada de incepere a perioadei impozabile pentru persoanele juridice straine rezidente in Romania, prin raportare la locul conducerii efective a afacerii. Astfel, perioada impozabila va debuta cu cea a inregistrarii la Registrul Comertului, la Registrul tinut de instantele judecatoresti (in cazul asociatilor si fundatiilor) ori la alte autoritati cu competente speciale in functie de specificul fiecarui contribuabil in parte, iar pentru sediul permanent de la inceperea activitatii in Romania.

b. Este ajustat regimul fiscal al dividendelor primite de persoanele juridice romane din statele membre ale Uniunii Europene, pentru asigurarea evitarii dublei impuneri a acestor venituri.

c. Se modifica regimul fiscal al ajustarilor pentru deprecierea creantelor, fiind majorata de la 30% la 50% limita deductibilitatii pierderii provenite din aceste deprecieri.

d. Se aduc precizari regimului fiscal al dividendelor platite intre persoane juridice romane: pentru dividendele distribuite dar neplatite in anul distribuirii, impozitul in cota de 5% se va plati pana la data de 25 ianuarie a anului imediat urmator distribuirii, indiferent daca asociatii aleg sa achite sau sa reporteze profitul.

e. Se introduc cateva reguli privitoare la plata anticipata aferenta trimestrului I a anului fiscal pentru contribuabilii care beneficiaza de reducerea impozitului pe afacere, deoarece au optat pentru cresterea capitalului propriu in perioada 2021 – 2025.

 

II. Impozitul si contributiile ce vizeaza veniturile salariale si nesalariale

a. Se aduc clarificari sistemului de impozitare, pe baza normei de venit, pentru persoanele care inchiriaza un numar redus de camere, in scop turistic;

b. Se instituie optiunea angajatorului ce nu este rezident fiscal roman de a achita contributiile pentru sistemul roman de asigurari de sanatate si de pensii (CASS, CAS si CAM), suplimentar fata de impozitul pe venit ce era datorat oricum;

c. Se simplifica depunerea formularului privind redirectionarea unei parti din impozitul pe venit (formularul 230) ce va putea fi incredintat de contribuabil organizatiei non profit ce va beneficia de redirectionarea respectiva.

 

III. Taxa pe valoarea adaugata

– Se corijeaza cateva erori strecutare in transpunerea Directivei europene privind comertul electronic:

a. Persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar care sunt stabilite in Romania printr-un sediu fix, vor fi obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA, chiar si atunci cand nu intrunesc plafonul prevazut de legislatia romana, daca doresc sa aplice regimul Uniunii Europene;

b. Aceeasi obligatie o vor avea si persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in Romania, ori de cate ori vor opta pentru aplicarea regimului Uniunii Europene.

 

IV. Impozitele si taxele locale

Se simplifica procedura luarii/ scoaterii din evidenta fiscala ca platitori de impozite si taxe locale aferente vehiculelor detinute: Incepand cu data de 03.09.2021, contractul de vanzare – cumparare a autovehiculor se poate incheia si in format electronic, nu doar in format letric semnat olograf. In aceasta situatie, ambele parti vor aplica semnatura electronica iar documentul va putea fi transmis online directiilor de impozite si taxe locale competente.

 

B. Modificari si completari ale Codului de procedura fiscala:

 1. Se implementeaza sistemul national a fisierului standard de control fiscal (denumit in SAF-T), incepand cu ianuarie 2022: SAF-T este definit ca fiind un mijloc de proba pentru elementele de fapt, in materie fiscala. Fisierul standard de control fiscal, ce va fi depus de contribuabili, va putea fi verificat atat in cadrul inspectiilor fiscale, cat si in cadrul conteastatiilor sau al litigiilor, de catre instante, nedepunerea acestui fisier urmand a fi sanctionata cu amenzi de pana la 5.000 lei. Categoriile de contribuabili ce vor avea obligatia depunerii SAF-T vor fi stabilite prin ordin aprobat si publicat anterior datei mai sus mentionate, de aplicare a acestui sistem.
 1. Se stabileste cadrul legal pentru realizarea comunicarilor intre ANAF si alte autoritati in forma dematerializata, exclusiv prin mijloace electronice, incepand cu data de 1 martie 2022;
 1. Se instituie obligativitatea inrolarii in Spatiul Privat Virtual („SPV”) pentru anumite categorii de contribuabili: persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, persoanele fizice ce desfasoara activitati economice sau exercita profesii libere (doar pentru indeplinirea obligatiilor sau exercitarea drepturilor ca urmare a exercitarii profesiei „pe codul de inregistrare fiscala”). Masura este obligatorie incepand cu data de 1 martie 2022;
 1. Se reglementeaza regula potrivit careia deciziile de inactivare emise de organul fiscal se vor suspenda ca urmare a hotararilor instantelor judecatoresti, in contenciosul administrativ – Legea nr. 554/2004;
 1. Se prevede posibilitatea corectarii declaratiilor fiscale, de catre contribuabili, inclusiv atunci cand intervin modificari de impuneri aferente unor creante fiscale si perioada pentru care s-a anulat rezerva verificarii ulterioare, prin hotarari judecatoresti definitive;
 1. Inspectiile fiscale vor putea fi refacute, de aceeasi echipa care a intocmit actul desfiintat, daca din motive obiective alta echipa nu va putea reface inspectia fiscala, masura ce deja se aplica incepand cu 3 septembrie 2021;
 1. Nu vor mai fi considerate restante obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare, stabilite prin planul de reorganizare aprobat si confirmat, conform legislatiei specifice in vigoare;
 1. Viramentele efectuate eronat se vor corecta cu pastrarea datei platii, inclusiv cu mentinerea eventualelor beneficii acordate de legiuitor pentru achitarea amenzii la jumatate a minimului legal. Prevederea se aplica incepand cu data de 3 septembrie 2021;
 1. Se modifica procedura de rambursare a TVA-ului, prin extinderea mecanismului de rambursare cu control ulterior pentru toti contribuabili, cu anumite exceptii limitativ prevazute de lege. Modificarea legislativa se aplica de la 1 februarie 2022. Precizam ca aceasta regula se aplica deja, insa doar pentru o perioada limitata de timp, din considerente pandemice, prin O.U.G. nr. 48/2020;
 1. Se clarifica regula potrivit careia nu se acorda inlesniri la plata obligatiilor fiscale care reprezinta: (i) ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, (ii) fonduri europene si (iii) fonduri publice nationale aferente fondurilor europene;
 1. Sunt stabilite reguli speciale pentru esalonarea la plata a impozitului, conform art. 403 din Codul fiscal;
 1. Se transforma ca si o procedura permanenta, incepand cu 1 octombrie 2021, esalonarea simplificata la plata a obligatiilor bugetare administrate de organul fiscal central (instituita initial ca si o procedura temporare, pe timpul pandemiei, prin O.U.G. nr. 181/2020);
 1. Se reglementeaza pentru 3 ani perioada masurii asiguratorii, de la sesizarea penala, ce va fi dublata de o masura administrativa a ANAF;
 1. Dupa expirarea unui termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de respingere a contestatiei contribuabilului, in materie fiscala, vor putea fi executare de catre organele fiscale scrisorile de garantie sau politele de asigurare de garantie, depuse de debitor pentru cererea de suspendare a executarii silite. Acest termen este considerat unul rezonabil, in care debitorul de buna-voie poate achita obligatiile stabilite prin actele contestate;
 1. Cererile de dare in plata vor fi analizate comisiile special constituite in acest scop, prin ordin ANAF, la nivelul organului fiscal competent;
 1. Se extinde administia fiscala asupra a doua noi categorii scadente pana la 31 martie 2020: cele stabilite prin decizii emise in baza inspectiilor fiscale finalizate in perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021 si prin decizii emise in urma verificarilor documentare efectuate de inspectorii fiscali. Amnisitia vizeaza anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenta anterioara datei de 31.03.2020, cu conditia achitarii integrale a obligatiilor principale si a depunerii cererii de anulare pana la data de 31.01.2022. De aceasta amnistie vor beneficia si contribuabilii care au achitat deja obligatiile din deciziile mai sus mentionate. Amnistia va putea fi solicitata si de catre contribuabilii care au fost supusi verificarii documentare dupa data intrarii in vigoare a OUG nr. 69/2020, conditionat de achitarea obligatiei principale, in termenul specificat prin deciziile de impunere, si de depunere cererilor pana la data de 31.01.2022, respectiv in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, daca termenul de 90 zile se implineste dupa data de 31.01.2022.
 1. Debitorii a caror activitate este restransa sau inceteaza pe perioada starii de urgenta sau de alerta vor putea solicita suspendarea conditiilor de mentinere a esalonarii de plata, cererile putand fi deja depuse de la 3 septembrie 2021.
 1. Persoanele fizice autorizate vor putea interactiona, ulterior inregistrarii formei juridice, pe perioada desfasurarii activitatii economice, numai cu autoritatile fiscale din raza teritoriala a domiciliului titularului, chiar si atunci cand sediul profesional difera de domiciliul titularului. Aceasta modificare legislativa insa va trebui sa fie implementata prin ordin al ANAF.

 

Concluzionand, modificarile legislative sunt stufoase, cu impact asupra unui numar extins de contribuabili, iar intrarea in vigoare este stabilita diferit pentru diversele masuri, in prezentarea noastra acestea fiind mentionate succint si punctual.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!