Cariere Avestis

Avestis Internațional este locul unde pasiunea pentru științele juridice este fructificată la cele mai înalte cote, iar visul fiecăruia de a fi practician al dreptului poate deveni realitate. Făcând parte din echipa Avestis este o adevărată provocare, în fața căreia izbutesc doar cei buni, muncitori și cu sete aprinsă de cunoaștere, care pot vedea dincolo de barierele impuse de clișeicul „loc de muncă” și care doresc, într-adevăr, să se afirme și să devină cea mai bună variantă a propriei persoane.

Agent recuperare bunuri și creanțe / Consilier juridic

Responsabilitățile candidatului:

 • - Activități ce presupun recuperarea de bunuri și debite de la persoanele fizice și juridice, pe cale amiabilă sau prin intermediul procedurilor judiciare;
 • - Gestionarea portofoliului de debitori alocat, conform procedurilor de lucru interne;
 • - Contactarea telefonică a debitorilor în vederea informării cu privire la situația debitelor restante, în vederea încheierii unor acorduri de plată pe cale amiabilă;
 • - Contactarea directă a debitorilor pe teren în vederea identificării/recuperării bunurilor/debitelor și participarea la negocierea termenilor de plată cu debitorii, într-o manieră fermă și profesionistă;
 • - Monitorizarea și gestionarea dosarelor aflate în portofoliu, menținerea relației cu executorii judecătorești, administratorii/lichidatorii judiciari și instituțiile pe rolul cărora acestea se află, precum și întocmirea de rapoarte periodice;
 • - Menținerea și administrarea parteneriatelor cu clienții și colaboratorii societății;
 • - Întocmirea și redactarea de acte cu caracter juridic: notificări, somații, adrese către diverse instituții, cereri de executare silită, plângeri penale, contestații, întâmpinări și alte acte cu caracter juridic;
 • - Întocmirea de evidențe, rapoarte și informări săptămânale și/sau lunare privind rezultatele activității desfășurate.

 

Criterii de eligibilitate pentru candidatul ideal:

 • - Să aibă o atitudine pozitivă, să fie optimist, dispus să învețe și să se dezvolte profesional;
 • - Să fie organizat, cu inițiativă, un bun negociator, cu atitudine fermă și să fie capabil să ia decizii în situații delicate, să acorde o foarte mare atenție detaliilor și să fie în permanență capabil să își îmbunătățească și să-și eficientizeze modul de lucru;
 • - Să dețină avantajul unui time management foarte bine organizat și să își prioritizeze task-urile cât mai eficient;
 • - Să aibă studii superioare juridice finalizate. Poate fi proaspăt absolvent, masterand sau cu experiență în domeniu. Cunoștințele privind executarea silită, procedura insolvenței, procedura civilă vor constitui cu siguranță un avantaj, însă nu este un criteriu eliminatoriu!
 • - Experiența profesională pe un post similar, pe segmentul de recuperare a bunurilor provenite din contractele de leasing și colectare a creanțelor constituie, de asemenea, un avantaj;
 • - Să fie deținător de permis auto, cu experiență în ceea ce privește șofatul și să fie disponibil pentru deplasări atât pe plan local (în București), cât și în celelalte regiuni din țară, întrucât o mare parte din activitate se poate petrece pe teren;
 • - Să se exprime coerent, corect, clar și concis atât în vorbire, cât și în scris și să prezinte înclinație către compoziție și redactare de texte juridice;
 • - Să fie cunoscător de limba engleză, iar orice altă limbă străină cunoscută reprezintă un plus;
 • - Cunoștințe de operare în Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
 •  
Cariere Avestis

Activitatea de recuperare a bunurilor și a creanțelor este o activitate complexă, extrem de vastă și de-a dreptul provocatoare, care antrenează pasiunea pentru drept și solicită abilitățile teoretice și practice ale celui care o practică. Ne dorim în echipa noastră o persoană motivată, ambițioasă și plină de energie pozitivă ca să poată duce la îndeplinire cerințele postului pe care îl va ocupa. Un candidat pregătit să gestioneze portofoliul de dosare alocat în cel mai profesionist mod posibil, la standardele ce le oferă compania noastră partenerilor și în conformitate cu regulamentul și procedura pe care se fundamentează, principial, societatea pe care o reprezentăm.

Avocat

Responsabilitățile candidatului:

 • - Redactarea și susținerea acțiunilor civile;
 • - Redactare cereri de deschidere a procedurii insolvenței, înscriere la masa credală, orice alte cereri incidentale pe parcursul procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, participare la termenele procedurale;
 • - Redactarea acțiunilor privind procedura de executare silită, menținerea legăturii cu executorii judecătorești și monitorizarea dosarelor execuționale aflate în portofoliul executorilor judecătorești;
 • - Apărarea intereselor în cazul contestațiilor la executare, orice alte demersuri procedurale în cadrul procedurii executării silite;
 • - Realizarea procedurilor în fața instanțelor judecătorești prin depunerea, urmărirea și susținerea dosarelor;
 • - Redactarea documentelor necesare în relația cu instanțele de judecată sau diversele instituții;
 • - Participare la negocieri/concilieri directe;
 • - Contactarea debitorilor în vederea stabilirii angajamentelor de plată și redactarea răspunsurilor către debitori;
 • - Procedura ordonanței de plată;
 • - Plângeri penale pentru săvârșirea infractiunilor de abuz de încredere și înșelăciune;
 • - Interpretarea și analiza contractelor;
 • - Relația directă cu clienții societății (corespodența, rapoarte, situații, informări);
 • - Rapoarte și situații generale săptamânale și/sau lunare;

Criterii de eligibilitate pentru candidatul ideal:

 • - Să aibă cunoștințe solide privind procedura insolvenței, executarea silită, procedura civilă, dreptul muncii, drept societar și contracte;
 • - Experiența în materia recuperării de creanțe și în materia leasing-ului reprezintă un avantaj;
 • - Să practice utilizarea cu ușurință a limbajului juridic;
 • - Să dețină capacitatea de analiza, sinteza și interpreta contractele;
 • - Să întrunească abilități excelente de comunicare și negociere;
 • - Să dețină foarte bune abilități de lucru în echipă;
 • - Să fie o persoană organizată, dinamică, creativă și cu inițiativă;
 • - Să aibă capacitate de organizare, de prioritizare a activităților și să fie orientată spre rezolvarea problemelor;
 • - Să emane o atitudine profesionistă și atenție la detalii;
 • - Să fie posesor/soare permis auto, categoria B (obligatoriu);
 • - Să dețină cunoștințe excelente de limba engleză (scris,vorbit);
 • - Cunoștințe de operare în Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
Cariere Avestis

Beneficii și oportunități la locul de muncă

 • - Atmosferă de lucru plăcută, mediu de lucru dinamic și profesionist;
 • - Îndrumare, suport și consiliere profesională. Suntem o echipă unită și ne ajutăm reciproc în orice situație;
 • - Training intern, acces la training-uri și cursuri pentru dezvoltare profesională;
 • - Promovare prin intermediul activității de publicistică și a evenimentelor organizate de societatea noastră;
 • - Pachet salarial motivant și bonusuri în funcție de realizări și de gradul de implicare.

Dacă întrevezi în activitatea desfășurată de Avestis o provocare și ești pregătit să duci la îndeplinire cu profesionalism fiecare deziderat, atunci ne-am bucura să faci parte din echipa noastră și așteptăm cu interes CV-ul tău.

Trimite-ne CV la office@avestis.ro