Regulament cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Societatea Avestis International SRL isi desfasoara activitatea in domeniul recuperarii de creante si bunuri.

Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliul Uniunii Europene nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei nr. 94/45/CE (denumit in continuare “Regulamentul general privind protectia datelor”), societatea Avestis International S.R.L., in calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal.

Societatea Avestis International SRL garanteaza ca datele cu caracter personal la care are acces sunt:

 • prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
 • adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;
 • stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

Societatea Avestis International SRL prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale debitorilor clientilor sai, puse la dispozitie de catre acestia, pentru a fi utilizate in procesul de recuperare a creantelor si bunurilor:

 • numele si prenumele
 • sexul
 • data si locul nasterii
 • telefon/fax/email
 • adresa sau resedinta
 • profesia
 • loc de munca
 • codul numeric personal
 • seria și numarul actului de identitate

Scopul stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal este acela al indeplinirii obiectului de activitate al societatii, cel al asigurarii serviciilor de recuperare a creantelor si bunurilor apartinand clientilor nostri. Datele cu caracter personal nu sunt dezvaluite decat instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, executorilor judecatoresti, administratorilor judiciari, expertilor tehnici judiciari, in procedurile judiciare specifice recuperarii creantelor si bunurilor.

Garantii referitoare la datele cu caracter personal prelucrate

Conform Regulamentului general privind protectia datelor, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, trebuie garantata respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Societatea Avestis International SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, informeaza persoanele ale caror date personale sunt prelucrate, prin corespondenta adresata acestora, informandu-i totodata asupra scopului prelucrarii si asupra drepturilor ce le revin respectivelor persoane.

Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii societatii Avestis International SRL, potentialii clienti ce au interactionat cu societatea, salariatii, fostii salariati, candidatii la angajare in cadrul societatii, debitorii se pot adresa catre societate cu o cerere scrisa, datata si semnata, la care angajatii societatii Avestis International SRL au obligatia de a trimite raspuns in maxim 15 zile de la comunicare, prin email, fax sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Dreptul de acces

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la societatea Avestis International SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta. Societatea Avestis International SRL raspunde solicitarii, comunicnd petentului urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

Persoana vizata poate solicita de la societatea Avestis International S.R.L. informatiile printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Societatea Avestis International S.R.L. este obligata sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la societatea Avestis International S.R.L., la cerere si in mod gratuit:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului general privind protectia datelor;

Pentru interventia asupra datelor persoana vizata va inainta societatii Avestis International S.R.L. o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Societatea Avestis International S.R.L. este obligata sa comunice masurile referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

In vederea exercitarii drepturilor persoana vizata va inainta societatii Avestis International S.R.L. o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Societatea Avestis International S.R.L. va raspunde solicitarii, comunicand persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.

Incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, pe suport de hartie si pe suport electronic, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate. Ulterior, documentele pe care sunt stocate, sunt distruse din arhiva societatii, in termen de 3 ani de la realizarea scopului prelucrarii.

Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii

Societatea Avestis International S.R.L. ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

 1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt persoanele din conducerea societatii si consilierii juridici ce instrumenteaza dosarele de recuperare a creantelor, pe cale amiabila sau judiciara, precum si avocatii colaboratori. Fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
 2. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;
 3. La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
 4. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este permis doar persoanelor mai sus nominalizate, din cadrul societatii; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
 5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Sediul societatii Avestis International S.R.L. este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.

Pentru orice informatii sau nelamuriri referitoare la protectia datelor cu caracter personal, la nivelul societatii Avestis International SRL, va rugam sa ne contactati la datele de contact postate la sectiunea « Contact ».

Va multumim ca vizitati web site-ul nostru.