Avestis International SRL

Litigii

Litigiul este cea mai importantă etapă în procedura recuperării creanțelor și bunurilor, unde se ajunge doar în situația în care posibilitatea soluționării amiabile nu se poate realiza, din lipsa de consens a parților aflate în litigiu.

  • Începerea urmăririi penale împotriva unui lichidator judiciar;
  • Soluționarea favorabilă a unor litigii de partajare a bunurilor imobile deținute în devălmășie de către debitorii clienților noștri;
  • Soluții favorabile în dosarele care au avut ca obiect clauze abuzive.

Înainte de demararea litigiului, clientul trebuie informat cu privire la necesitatea intrării în această etapă a procedurii de recuperare a debitelor și bunurilor, deoarece implică costuri, pe care acesta trebuie să le suporte, ce diferă în funcție de natura litigiului și a modului cum se formulează apărările în cauză.Costurile demarării litigiului diferă în funcție natura acestuia, de cel care începe procedura de judecată și care pot consta în cheltuieli de judecată, onorariu pentru reprezentare, pentru efectuarea unor expertize solicitate sau încuviințate din oficiu de instanță, etc.

În funcție de soluția pronunțată într-un litigiu, depinde continuarea procedurii de recuperare a creanțelor sau a bunurilor, respectiv dacă instanța certifică, în tot sau în parte, pretențiile clienților noștri sau le respinge, în tot sau în parte.Din această cauză, această etapă a recuperării creanțelor și debitelor, implică o atenție sporită, ce trebuie tratată cu profesionalism.

Avestis International SRL

Contestații la executarea silită

Împotriva procedurii de executare silită, debitorii pot formula contestație la executare prin care sunt atacate actele de executare silită efectuate de către executorul judecătoresc. Prin urmare, prin avocații angajați de către societatea noastră, se va asigura reprezentarea clienților noștri în fața instanțelor de judecată, unde se vor formula apărările ce se impun a fi invocate, în funcție de fiecare caz în parte.

Trebuie subliniat faptul că sunt cazuri în care noi formulăm contestații la executare când înțelegem să atacăm actele executorului judecătoresc pe care le considerăm nelegale sau contrare intereselor creditorilor pe care îi reprezentăm.

De asemenea, formulăm contestații la executare prin care solicităm partajarea bunurilor comune, când unul dintre debitori deține în coproprietate bunuri mobile și imobile cu o terță persoană, în vederea stabilirii cotei-parți ce îi revin acestuia, pentru continuarea procedurii de executare silită, prin valorificarea acestora, pentru acoperirea creanțelor datorate.

Actele emise de executorul judecătoresc, pe care le considerăm nelegale, pot fi atacate la instanțele de judecată, prin formularea unor plângeri în acest sens, conform Codului de procedură civilă.

Acțiuni pe dreptul comun prin care se invocă existența unor clauze abuzive

De regulă, titlurile executorii în baza cărora demarăm procedura executării silite sunt reprezentate de contracte de leasing financiar, contracte de leasing operational, contracte de credit, care pot face obiectul unor actiuni in constatare a caracterului abuziv al unor clauze contractuale, prin prisma Legii 193/2000 privind clauzele abuzive.Atu-ul societatii noastre, consta in experienta indelungata in litigii privind clauzele abuzive, avand in vedere ca nu exista nicio instanta de judecata in Romania unde subscrisa sa nu asigure reprezentarea clientilor nostri.

Desi jurisprudenta instantelor de judecata din Romania, in materie de clauze abuzive, este departe de a fi unitara, prin avocatii angajati de catre societatea nostra, putem asigura cea mai buna aparare, avand in vedere experienta pe care o avem in acest domeniu, lucru care este cel mai important element in formularea apararilor în fata instantei de judecata.

Acțiuni privind procedura insolvenței

Sunt situatii in care unii dintre debitorii clientilor nostri, intra sub incidenta Legii insolventei, ceea ce insemana respectarea anumitor procedurii in vederea recuperarii crentelor. In primul rand, trebuie respectate termenele impuse de judecatorul sindic pentru inscrierea in tabelul preliminar al creditorilor, tabelul definitiv al creditorilor, etc. Respectarea acestor termene este absolut necesara, in caz contrar valorificarea creantelor devine imposibila, atata timp cat deschiderea acestei proceduri suspenda de drept toate actiunile judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

De asemenea, este important sa participam la toate procedurile care tin de procedura insolventei, cum ar fi participarea la adunarea creditorilor, la comitetul creditorilor, in care sa ne exprimam, prin vot, punctul de vedere cu privire la actiunie ce se impun a fi luate de catre administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, daca debitorul se afla in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului.

De asemenea, trebuie facute demersuri pentru identificarea si atragerea raspunderii persoanelor vinovate de insolvabilitatea debitorului, in vederea atragerii raspunderii personale a acestora, pentru acoperirea creantelor datate. Nu trebuie uitat si efectuarea de demersuri pe langa administratorul judiciar sau a lichidatorului judiciar pentru valorificarea bunurilor asupra carora clientii nostri au o garantie.

Avestis International SRL

Plângeri penale

Avand in vedere ca unii dintre debitori, prin modul cum inteleg sa-si respecte obligatiile contractuale, mai ales cand vine vorba de restutirea bunurilor, asupra carora acestia au avut un drept de folosinta, suntem nevoiti sa formulam plangeri penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz de incredere, inselaciune, distrugere etc.
De asemenea, in faza de urmarire penala, daca actele emise de procuror sunt nefavorabile clientilor nostri sau le consideram netemeinice, acestea sunt atacate prin formularea unor plangeri ce sunt solutionate de catre instantele de judecata.