Domenii de activitate Avestis

Fiecare departament care compune obiectul de activitate al companiei este menit să asigure o acoperire completă a nevoilor clienților noștri, activitățile de recuperare a bunurilor, a creanțelor și instrumentarea litigiilor născute ca urmare a îndeplinirii celor două segmente principale aflându-se într-o legătură interdependentă și generatoare de alte activități adiacente, conturând un domeniu complet, complex și vast. Pregătirea profesională, abordarea strategică și comunicarea directă și eficientă cu debitorii aduc întotdeauna rezultate fabuloase pentru clienții noștri, fapt care conduce la colaborări de lungă durată care se soldează cu satisfacție.

Recuperare bunuri

Recuperare bunuri

În activitata de recuperare a bunurilor, un atuu extrem de important al nostru este gândirea strategică și o bună cunoaștere a elementelor esențiale de comunicare, astfel încât să aplicăm abordarea potrivită față de debitori.

Mai mult »
Recuperare creante

Recuperare creanțe

Reîntregirea patrimoniului clienților noștri prin colectarea de creanțe pe cale amiabilă sau judiciară este un proces care implică din partea noastră pragmatism, corectitudine, transparență și o profundă cunoaștere a cadrului legislativ, astfel încât să identificăm cea mai simplă cale de a recupera debitele, împiedicând apariția costurilor suplimentare atât pentru clienți, cât și pentru debitori.

Mai mult »
Litigii

Litigii

Soluționarea pe cale judiciară a disensiunilor dintre debitori și creditori, după epuizarea variantelor amiabile, este o etapă importantă în procesul de recuperare, pe care o gestionăm cu profesionalism prin intermediul avocaților specializați, cu o înaltă pregătire teoretică și practică, reușim să obținem o rată de 89 % în materia soluțiilor pronunțate în vafoarea clienților noștri.

Mai mult »
Avestis RNPM

RNPM (fosta AEGRM)

Înregistrarea în RNPM (AEGRM) a bunurilor mobile de tipul autovehiculelor, utilaje agricole, creanțe, polițe de asigurare, recolte, acțiuni sau alte tipuri de instrumente financiare, ba chiar și efective de animale, este un serviciu de care au nevoie atât finanțatorii, cât și creditorii în vederea asigurării principiului opozabilității față de terți. De la 01 iulie 2022, clienții Avestis beneficiază de acest serviciu adiacent celorlalte domenii de activitate și se bucură de o acoperire completă a tuturor nevoilor.

Mai Mult »