Recuperare bunuri

Recuperare bunuri

Activitatea de recuperare sau reposesie a bunurilor este principalul nostru atu, fiind fundamentul dezvoltării acestui business. Ne distingem prin competențele noastre profesionale, materiale și teritoriale întrucât, oriunde s-ar afla un bun mobil sau imobil, noi suntem capabili să îl identificăm și să îl recuperăm.

În acțiunile întreprinse pe segmentul de recuperare a bunurilor am experimentat și ne-am confruntat cu situații unice, câteodată excepționale, pe care le-am gestionat în așa fel încât să obținem rezultatele dorite și, bineînțeles, cele mai prielnice. Sursele de care dispunem pentru activitatea de recuperare sunt vaste și apelăm la toate mijloacele legale pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care suntem mandatați.

În acțiunile întreprinse pe segmentul de recuperare a bunurilor am experimentat și ne-am confruntat cu situații unice, câteodată excepționale, pe care le-am gestionat în așa fel încât să obținem rezultatele dorite și, bineînțeles, cele mai prielnice. Sursele de care dispunem pentru activitatea de recuperare sunt vaste și apelăm la toate mijloacele legale pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care suntem mandatați.

recuperare bunuri

Astfel că, desfășurarea activității de recuperare a bunurilor se realizează prin:

  • Identificarea și recuperarea bunurilor, indiferent de locul în care acestea sunt situate, atât pe teritoriul României, cât și în afara acestuia, prin efectuarea cu precizie a interogărilor necesare în bazele de date ale diferitelor instituții de stat, demersuri efectuate pe teren, identificarea în trafic a bunurilor de fac obiectul contractelor de leasing reziliate, precum și investigarea condiției sociale și profesionale a utilizatorilor, prin informații culese de la persoanele cu care aceștia se află în legătură;
  • Identificarea și recuperarea bunurilor voalate, a căror existență este tăinuită de către utilizatori în scopul folosirii acestora, ulterior rezilierii, în mod contrar clauzelor stipulate în contractele de leasing;
  • Contactarea prin orice mijloc de comunicare a utilizatorilor, inclusiv efectuarea vizitelor la sediul social/ domiciliu/ adresa de reședință a acestora, în scopul identificării celei mai bune soluții privind recuperarea bunurilor vizate pe cale amiabilă, implicând costuri reduse atât pentru finanțatori cât și pentru utilizatori;
  • Identificarea unor soluții optime pentru menținerea contractelor de leasing, atunci când reposesia bunurilor ce îl formează nu constituie o opțiune avantajoasă pentru finanțator.

Atunci când sunt epuizate toate căile de soluționare amiabilă a dosarelor, apelăm la organele de executare silită, precum și la puterea coercitivă a statului (Poliție, Jandarmerie), procedând la recuperarea pe cale judiciară a bunurilor vizate, prin formularea plângerilor penale adresate instituțiilor competente în materie.


De-a lungul timpului am reușit să formăm legături închegate cu executori judecătorești evaluați în funcție de performanțele și competențele deținute din toate orașele țării, cu care reușim să menținem o colaborare strânsă și benefică.