Avestis RNPM

RNPM (fosta AEGRM)

RNPM sau Registrul Național de Publicitate Mobiliară reprezintă acea bază de date unică la nivel național, privită ca un sistem legal de publicitate mobiliară, ce are drept scop înregistrarea ipotecilor mobiliare, fiducii, avize specifice, creanțe securitizate și obligațiuni ipotecare.


Programul de funcționare cu publicul pentru înscrieri şi căutări certificate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară : 9-15 de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, a concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.


Începând cu data de 01 iulie 2022, Avestis Internațional a devenit agent împuternicit pentru efectuarea activității de înscriere a avizelor în RNPM (fosta AEGRM - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare) sub tutela operatorului autorizat al Registrului – ACT GVN S.A.

Domeniile de activitate ale Avestis se extind și, pe lângă activitatea de recuperare a bunurilor și a creanțelor, clienții noștri se pot bucura de serviciile de înscriere în RNPM a diferitelor tipuri de avize.


Tipuri de avize

Principalele înscrieri efectuate de către Avestis, în calitate de agenți împuterniciți RNPM, sunt avizele de ipotecă mobiliară asupra bunurilor mobile precum: autovehicule, utilaje agricole, procese verbale de sechestru, creanțe, dar și avize specifice cu privire la chestiunile pentru care legea solicită îndeplinirea condiției de publicitate mobiliară.

Cu privire la înscrierea în RNPM a înscrisurilor încheiate sub semnătură privată, pentru care legea prevedea obligativitatea îndeplinirii condiției de publicitate mobiliară, amintim faptul că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 16 februarie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 748/2021, prin intermediul căreia, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate invocată, constatând că dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sunt neconstituţionale. Prevederile legale criticate au următorul cuprins: „Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru”.

S-a concluzionat că textul art. 4 alin. (3) criticat contravine prevederilor art. 44 alin. (1) şi (2) fraza I din Constituţie privind garantarea şi ocrotirea în mod egal a dreptului de proprietate privată, instituind astfel o limitare nejustificată a acestui drept.

Taxe si tarife RNPM

Solicitanții serviciilor de înscriere în RNPM a formularelor de aviz vor plăti următoarele taxe în conformitate cu prevederile Art. 27 din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, iar tarifele sunt percepute începând cu nivelul tarifului minim impus prin Art. 31 din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată:

Tip înregistrare

Tip aviz

Taxa MJ *

Tarif minim

TVA

Total

Ipotecă Mobiliară

Aviz de ipotecă iniţial

40,00

40,00

7,60

87,60

Ipotecă Mobiliară

Avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial

30,00

30,00

5,70

65,70

Ipotecă Mobiliară

Aviz stingere a avizului de ipotecă iniţial

20,00

20,00

3,80

43,80

Ipotecă Mobiliară

Aviz cesiune a creanţei ipotecare

30,00

30,00

5,70

65,70

Ipotecă Mobiliară

Aviz reducere a ipotecii

30,00

30,00

5,70

65,70

Ipotecă Mobiliară

Aviz prelungire a avizului de ipotecă iniţial

30,00

30,00

5,70

65,70

Ipotecă Mobiliară

Aviz menţinere a ipotecii

30,00

30,00

5,70

65,70

Ipotecă Mobiliară

Aviz executare a bunului ipotecat

30,00

30,00

5,70

65,70

Ipotecă Mobiliară

Aviz preluare în contul creanţei

30,00

30,00

5,70

65,70

Ipotecă Mobiliară

Aviz cesiune a ipotecii

60,00

60,00

11,40

131,40

Ipotecă Mobiliară

Aviz schimbare a rangului ipotecilor

60,00

60,00

11,40

131,40

Ipotecă Mobiliară

Aviz transformare

40,00

40,00

7,60

87,60

Specific

Aviz specific iniţial

60,00

60,00

11,40

131,40

Specific

Avizul modificator al avizului specific iniţial

40,00

40,00

7,60

87,60

Specific

Aviz prelungire a avizului specific iniţial

30,00

30,00

5,70

65,70