Avestis International SRL

Recuperare creanțe

Recuperarea creanțelor este o activitate care necesită o bună cunoaștere a legislației, precum și o pregătire profesională adecvată, fără de care nu se poate atinge scopul acesteia.

  • Recuperarea unor sume importante de la autoritati publice locale, regii autonome si societati private prin procedura amiabila, uzand doar de argumentul juridic;
  • Prin abordarea unor strategii juridice integrate, ne-am bucurat de rezultate notabile intr-un timp scurt de la demararea actului de recuperare;
  • Prin participarea in calitate de membru al comitetului creditorilor, am reprezentat interesele clientilor in sensul propunerii de strategii care au avut ca efect recuperarea integrala a creantelor;
  • Prin staruirea in executare am redus semnificativ perioada de finalizare a dosarelor de executare;
  • Propunerea si asistarea in cadrul executarii silite a unor solutii legale avantajoase pentru client, cum ar fi preluarea in contul creantei a unor bunuri imobile, valorificarea prin licitatie publica neasigurand acoperirea creantei.

Activitatea de recuperare a creantelor incepe odata cu demararea procedurii de conciliere, in vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului, formularea cererii de executare silita, supravegherea modului in care se desfasoara procedura executarii silite, reprezentarea în fata instantelor de judecata, în vederea apararii intereselor clientilor nostrii.

In lipsa unei supravegheri atente a in intregii proceduri de recuperare a creantelor de la debitori, fie ca vorbim de faza executarii silite sau de reprezentarea in fata instantelor de judecata, nu se poate ajunge la finalitatea acestei activitati, respectiv indeplinirea obiectivelor stabilite cu clientii nostrii. Prin urmare, inca de la momentul formularii cererii de executare silita si formarea dosarului de executare, aceasta procedura trebuie supravegheata in permanenta, prin efectuarea actelor procedurale obligatorii ce cad in sarcina noastra, in calitate de creditori, dar si prin solicitarile adresate executorului judecatoresc, in vederea efectuarii tuturor demersurilor pervazute de lege, pentru recuperarea crentelor in vederea careia s-a demarat aceasta procedura.


A doua parte a procedurii de recuperare a creantelor, este cea referitoare la reprezentarea in fata instantelor de judecata pentru apararea intereselor clientilor nostri, ce pot avea ca obiect:

  • Contestatii la executare silita;
  • Actiuni pe dreptul comun prin care se invocă existența unor clauze abuzive;
  • Actiunii privind procedura insolventei;
  • Plangeri penale;
  • Orice alte actiuni promovate de catre cocontractanti sau care sunt formulate de noi in numele clientului spre a ii proteja interesele.

De asemenea, in cazul trimiterii in judecata a debitorului, sau in cazul in care promovam noi un litigiu, societatea noastră, prin avocatii colaboratori, urmareste  intreaga procedura de judecata, pentru apararea intereselor clientilor nostri.

Avestis recuperarea creantelor

Toate aceste actiuni implica efectuarea anumitor demersuri obligatorii, ce trebuiesc intreprinse cu profesionalism, pentru apararea intereselor clientilor nostri, fara de care procesul de recuperare a creantelor nu si-ar putea atinge finalitatea dorita. In acest sens, implicarea in aceasta activitate, indiferent de faza in care se afla, este esentiala pentru finalitatea acesteia cu succes.