recuperare creante

Recuperare creanțe

Indiferent de tipul de creanță despre care vorbim, noi suntem întotdeauna pregătiți, cu toate sursele disponibile, să recuperăm prejudiciul cauzat de neplata ratelor, a facturilor ori a altor obligații de plată ce cad în sarcina debitorilor, astfel încât clienții noștri să se poată concentra pe dezvoltarea business-ului lor.

Ne focusăm pe soluționarea pe cale amiabilă a acestor situații , întrucât milităm pentru identificarea soluțiilor optime și mai puțin costisitoare atât pentru clienții noștri, în calitate de creditori, cât și pentru debitori, încurajând încheierea angajamentelor de plată, oferind, cu acordul creditorilor, înțelegere morală și financiară, precum și reduceri ale debitelor datorate de către debitori.


În situația antitetică, portofoliul dosarelor de executare silită pe care îl avem în gestiune este atent procesat, prin efectuarea constantă a demersurilor ce au ca scop recuperarea prejudiciului patrimonial cauzat creditorilor prin nerespectarea de către debitori a obligațiilor de plată ori a înțelegerilor încheiate cu aceștia și nerespectate ulterior.

recuperare creante

Colaborăm cu executori judecătorești competenți pe Curțile de Apel din toată țara, menținem o comunicare productivă cu aceștia și ne oferim sprijin reciproc în îndeplinirea scopului principal, și anume acela de colectare a creanțelor.


Efectuăm vizite la birourile executorilor și studiem îndeaproape dosarele de executare pentru a monitoriza activitatea de recuperare a debitelor, prin solicitarea efectuării cu recurență a tuturor demersurilor ce incumbă procedurii execuționale, respectiv emiterea adreselor de poprire și înființarea instituției popririi asupra veniturilor debitorilor, identificarea în patrimoniul acestora a bunurilor mobile și imobile, urmărirea silită și, ulterior, recuperarea și valorificarea acestor bunuri în scopul acoperirii creanțelor ce le revin creditorilor.