I. Parlamentul Romaniei a votat Legea de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Actul normativ urmeaza a intra in vigoare dupa promulgarea, de catre Presedintele Romaniei, in termen de 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Aspecte notabile sesizam in domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, contributiilor sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania si al taxei pe valoare adaugata.

a. Impozitul pe profit

– S-a decis revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor legate de instrainarea creantelor, in sensul limitarii valorii deductibile a acestora. Astfel, pierderea neta este considerata diferenta dintre pretul de cesiune si valoarea creantei cesionate, fiind deductibila in limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. Mentionam ca, pana la intrarea in vigoare a O.G. 25/2017, aceste pierderi erau deductibile integral.

b. Impozitul pe venit

Sunt adoptate clarificari referitoare la regulile privind incadrarea veniturilor din activitati independente, ca fiind obtinute din Romania sau din strainatate, dupa cum urmeaza:

– veniturile din activitatile independente sunt considerate ca fiind obtinute in Romania, in functie de locul desfasurarii activitatii, indiferent daca sunt primite din Romania sau din strainatate;

– veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, numai daca sunt primite de la un platitor pe venit din Romania sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent, stabilit in Romania.

c. Contributiile sociale obligatorii

Sunt instituite clarificari privind baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale aferente veniturilor din salarii ori a celor asimilate acestora. Astfel, in sfera acestor contributii, sunt plafonate primele de asigurare voluntara de sanatate si servicii medicale furnizate sub forma de abonament, conform Legii nr. 95/2006 republicata, prime suportate de angajator pentru angajatii proprii. Plafonul acestor contributii, anual, reprezinta echivalentul, in lei, a sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana.

d. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

Potrivit proiectului de act normativ, reprezentanta unei/unor persoane juridice straine, autorizata sa functioneze in Romania, are obligatia de a plati un impozit pentru un an fiscal de 18.000 lei. Acest impozit trebuie sa fie declarat si achitat la bugetul de stat, de catre reprezentanta, pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului de impunere.

e. Taxa pentru valoarea adaugata

O modificare extrem de importanta este adusa dispozitiilor art. 310 din Codul fiscal. Astfel, persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, denumita regim special de scutire, pentru operatiunile reglementate la art. 268 (operatiuni impozabile T.V.A.), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. 2 lit. b din Codul fiscal.

In anul 2018 sunt aplicabile urmatoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, mai sus mentionate:

(i) persoanele impozabile infiintate anterior anului 2018 au obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2018 si data de 1 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare legea (denumita in continuare Perioada de referinta). In cazul in care nu au depasit acest plafon in Perioada de referinta, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 300.000 lei pana la 31 decembrie 2018. La determinarea plafonului de 300.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in Perioada de referinta.

(ii) Persoanele impozabile infiintate in Perioada de referinta au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc, in perioada respectiva, plafonul de 220.000 lei. In cazul in care nu au depasit acest plafon, in Perioada de referinta, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca depasesc plafonul de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018.

(iii) Persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii, au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 300.000 lei, de la infiintare pana la 31 decembrie 2018.

(iv) Prin exceptie de la regulile mentionate la pct. (i) si pct. (ii) de mai sus, persoanele impozabile pentru care obligatia de solicitare a inregistrarii in scopuri de TVA ar interveni incepand cu data de 1 a lunii urmatoarele intrarii in vigoare a legii, nu sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, in situatia in care nu depasesc plafonul de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018;

(v) Persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in Perioada de referinta, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei de intrare in vigoare a legii, scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de 300.000 lei;

(vi) Persoanele inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, dupa data de 1 a lunii urmatoare celei de intrare in vigoare a legii, daca au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent si daca, pana la data solicitarii scoaterii din evidenta, nu au depasit plafonul de 300.000 lei.

 

II. Ministerul Finantelor Publice a decis emiterea de certificate de trezorerie cu discount si de obligatiuni de stat de tip benchmark, prin Ordinul M.F.P. nr. 1537/2018, publicat in M. Of. nr. 187/28.02.2018.

Masura este adoptata in vederea finantarii deficitului bugetului de stat si a finantarii datoriei publice in luna martie 2018. Valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discount si a obligatiunilor de stat de tip benchmark este de 3.500 milioane lei, la care se poate adauga suma de 450 milioane lei din alocarile suplimentare sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive, organizate pentru instrumente de tip benchmark.

Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discount este de 5.000 lei, iar metoda de vanzare este licitatia.

Obligatiunile de stat de tip benchmark vor fi emise cu scadenta la 3,7 si 15 ani, iar licitatiile organizate pentru adjudecarea respectivelor obligatiuni va avea loc prin mai multe licitatii organizate in perioada 01.03 – 26.03.2018. Valorile nominale totale ale obligatiunilor, pe fiecare sedinta de licitatie, vor fi cuprinse intre 15.000.000 lei si 75.000.000 lei.

 

III. Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat Procedura de organizare si functionare a Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, prin Ordinul nr. 565/2018, publicat in Monitorul Oficial nr. 187/28.02.2018.

Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA este gestionat cu ajutorul unei aplicatii electronice si cuprinde urmatoarele informatii, pentru fiecare persoana impozabila:

a) codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumita in continuare Codul fiscal;

b) denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile/institutiei publice;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) data inscrierii in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA;

e) data aplicarii mecanismului de plata defalcata a TVA (ziua urmatoare inscrierii in registru);

f) modul de aplicare a mecanismului platii defalcate a TVA: obligatoriu sau optional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau optionala, dupa caz, pentru fiecare situatie in parte;

g) data incetarii aplicarii mecanismului de plata defalcata a TVA (data radierii persoanei impozabile din registru) si motivul radierii persoanei impozabile din registru: optional sau ca urmare a anularii inregistrarii in scopuri de TVA;

h) informatii privind istoricul actualizarilor in registru (date privind inscrierile si radierile persoanelor impozabile din registru, precum si modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare inregistrare in parte).

Registrul permite consultarea informatiilor pentru fiecare persoana ce aplica acest mod de plata a TVA, de catre orice persoana interesata, prin intermediul unui mesaj postat pe web-site-ul www.anaf.ro/informatiipublice – informatii privind agentii economici.

Modelul si continutul formularelor utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA si procedura de emitere a respectivelor formulare a fost aprobata prin Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 566/2018, publicat in Monitorul Oficial nr. 187/28.02.2018.