Importantă decizie interpretativă a I.C.C.J. privitoare la termenul de depunere a actelor procedurale în litigiile civile

I. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

O.U.G. nr. 181/2020 instituie noi facilităţi fiscale, menite să ajute agenţii economici în suportarea efectelor pandemiei de Covid-19, cuprinzând eşalonarea datoriilor acumulate în timpul crizei coronavirusului, stabilirea unor facilităţi fiscale pentru angajatorii care suportă costurile testării salariaţilor proprii, o scutire suplimentară de impozit specific şi prelungirea unor măsuri aplicabile în prezent.

 

Referitor la eşalonarea datoriilor fiscale, menţionăm următoarele măsuri:

  • Prelungirea, până la data de 25.12.2020 inclusiv, a suspendării popririlor bancare pentru datoriile fiscale, precum şi suspendarea calculării de dobânzi şi penalităţi pentru datoriilor scadente;
  • Prelungirea, până la data de 31.03.2021, a notificării pentru mecanismul de restructurare a datoriilor fiscale reglementat de O.G. nr. 6/2019, şi prelungirea, până la data de 30.06.2021 a cererii de restructurare reglementată de acelaşi act normativ;
  • Reglementarea unui sistem nou de eşalonare simplificată la plată pentru contribuabilii care au acumulat datorii după intrarea în starea de urgenţă. Măsura se aplică contribuabilor care, la acel moment, nu înregistrau restanţe la bugetul de stat şi la bugetele asigurărilor sociale. Nivelul datoriilor pentru care se solicită eşalonarea la plată este de minim 500 lei pentru persoanele fizice şi minim 5000 lei pentru persoanele juridice. Termenul de depunere a cererilor de eşalonare este până la data de 15.12.2020, urmând a fi adoptate normele specifice de aplicare.

 

De asemenea, actul normativ instituie următoarele facilităţi fiscale şi prelungirea următoarelor măsuri deja implementate:

  1. Cheltuielile suportate de angajator cu testarea Covid – 19 sunt incluse în categoria veniturilor salariale neimpozabile şi care nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale. Facilitatea fiscală se aplică şi persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, realizate în sistem real.

 

  1. Se prelungeşte, până la data de 25.01.2021, rambursarea TVA cu control ulterior.

 

  1. Se suspendă aplicarea sancţiunilor contravenţionale aplicabile marilor contribuabili care aveau îndatorirea ca, până la data de 30.09.2020, să îşi conecteze casele de marcat fiscale la sistemul de monitorizare al ANAF.

 

  1. Se prelungeşte, până la data de 31.12.2020, scutirea de la plata impozitului specific, aplicabil în domeniul alimentaţiei publice şi al turismului.

 

O.U.G. nr. 181/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 988/26.10.2020, cu intrare în vigoare de la publicare.

 

II. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 45/2020 emisă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 182 și art. 183 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă, privitoare la depunerea actelor procedurale prin fax si prin email, după încetarea programului de activitate al instanţei

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată de către Tribunalul Gorj, Secţia I-a civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă, raportat la Decizia I.C.C.J. nr. 34/15.05.2020. Astfel, s-a solicitat a se clarifica dacă actul de procedură transmis prin fax sau prin poşta electronică, în ultima zi a termenului care se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, poate socotit a fi depus în termen, ca urmare a modificărilor legislative aduse art. 183 alin. (1) din Codul de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018.

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că, ulterior modificării art. 183 din Codul de procedură civilă, prin Legea nr/ 310/2018, unele instanţe au apreciat ca fiind depuse în termen, inclusiv căile de atac transmise prin fax sau prin e-mail, în ultima zi, ulterior încetării programului de activitate al instanţei.

În analiza solicitată, curtea a statuat că, spre deosebire de forma avută de art. 183 alin. (1) din Codul de procedură civilă, la momentul adoptării Codului de procedură civilă, actuala formă a acestei norme, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 310/2018, stabilește neechivoc faptul că actul de procedură, trimis prin fax sau e-mail, înăuntrul termenului prevăzut de lege, este socotit a fi făcut în termen.

 

Astfel, potrivit actualei forme a art. 183 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă, aceste mijloace tehnice de transmitere a actelor de procedură au fost incluse în categoria modalităților alternative celei a depunerii actelor de procedură la registratura instanței, alături de depunerea prin poștă sau serviciul de curierat rapid, respectiv depunerea la unitatea militară sau la administrația locului de deținere, ceea ce evidențiază voința legiuitorului de a asimila trimiterea actelor de procedură prin fax sau poștă electronică trimiterii efectuate prin oficiul poștal, serviciul de curierat sau prin alt serviciu specializat de comunicare.

 

Așadar, spre deosebire de reglementarea inițială a art. 183 alin. (1) din Codul de procedură civilă, la momentul adoptării Legii nr. 310/2018, legiuitorul a renunțat la soluția legislativă anterioară care, deși stipula expres posibilitatea părților de a utiliza aceste mijloace de comunicare pentru a transmite acte de procedură către instanțe [art. 148 alin. (2), art. 149 alin. (4), art. 199 alin. (1), art. 154 alin. (6), art. 241 alin. (3) și art. 471 alin. (3) din Codul de procedură civilă], nu reglementa, în mod distinct, efectele depunerii actelor de procedură la instanță în această modalitate.

 

În acest caz, art. 183 alin. (3) din Codul de procedură civilă prevede că dovada datei și orei depunerii actului de procedură este reprezentată de data și ora primirii faxului, respectiv a e-mailului, astfel cum acestea sunt evidențiate și atestate de către calculatorul sau faxul instanței.

 

Adoptarea Legii nr. 310/2018, care a modificat textul art. 183 alin. (1) și (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, extinzând sfera facilităților puse la dispoziția persoanelor interesate care nu pot sau întâmpină dificultăți în a se deplasa la sediul instanței pentru a depune acte de procedură, evidențiază preocuparea legiuitorului de a adapta legislația realității sociale prezente, în condițiile în care utilizarea acestor mijloace de comunicare directă a actelor de procedură era deja reglementată ca reprezentând o posibilitate aflată la îndemâna celor interesați, prin mai multe norme de drept a căror semnificație putea fi dedusă doar din interpretarea corelată a acestora cu celelalte norme cuprinse în Codul de procedură civilă și de a acoperi o lacună legislativă.

 

Așadar, considerentele care au justificat soluția pronunțată prin Decizia nr. 34 din 15 mai 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, la care se face trimitere în cuprinsul încheierii de sesizare și care au avut ca temei omisiunea legiuitorului de a reglementa regimul probator al datei și orei transmiterii actelor de procedură prin intermediul acestor mijloace de comunicare în mod similar modalităților alternative de depunere a acestora, prevăzute de forma inițială a art. 183 din Codul de procedură civilă, nu pot fi apreciate ca fiind și în prezent valabile.

 

Ca atare, se impune a se concluziona că prin modificările aduse art. 183 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă, legiuitorul a optat pentru a conferi celor două mijloace de comunicare – faxul și e-mailul – aceleași beneficii sub aspectul termenului ca și în cazurile transmiterii actelor de procedură prin poștă și curierat.

Decizia ICCJ nr. 45/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 961/20.10.2020, fiind obligatorie de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!