I. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC – a adoptat Ordinul nr. 206/2018 privind procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operatorii economici naţionali

Actul normativ se aplică operatorilor economici naţionali autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, care pun pe piaţă obiecte din metale preţioase.

Conform actului normativ, aceşti operatori au obligaţia de a utiliza o marcă de responsabilitate, ce poate fi formată dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul judeţului, respectiv al mun. Bucureşti, unde operatorul economic îşi are sediul autorizat, iar cifrele reprezintă numărul de ordine stabilit de ANPC, sau poate fi format dintr-o combinaţie de litere ce reprezintă iniţialele numelui/ denumirii operatorului economic. Conţinulul mărcii se înscrie într-o elipsă sau într-un dreptunghi.

În vederea stabilirii conţinutului mărcii de responsabilitate, operatorii economici autorizaţi au obligaţia de a completa şi a transmite la ANPC o cerere, la care ANPC va răspunde în termen de 30 de zile, comunicând operatorului conţinutul mărcii, schiţa acesteia şi o adeverinţă în acest sens.

 

II. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC – a adoptat Ordinul nr. 207/2018 privind aprobarea mărcilor de stat ce urmează a fi aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Prin anexa la acest act normativ, au fost aprobate modelele mărcilor de stat ce urmează a fi aplicate pe obiectele şi bijuteriile din metale preţioase, de către ANPC.

Marca de stat este marcă oficială, protejată de lege, şi se aplică pe metalele preţioase de către ANPC, anterior punerii acestora pe piaţa naţională. Aceasta este reprezentată printr-un simbol unic pentru tipul de metal preţios, alături de precizarea tipului de metal preţios, redat în cifre arabe, precum şi numărul de înregistrare la ANPC a mărcii de stat.

Marca se aplică prin imprimare în relief, pe obiectele şi bijuteriile din materiale preţioase, prin presare sau gravură cu laser.

 

III. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat Decizia nr. 5/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi familie în Dosarul nr. 8618/279/2016, prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Instanţa de trimitere, Curtea de Apel Bacău, a solicitat Curţii Supreme pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

– dacă pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzute deart. 338 alin. (1) din Codul penal cu trimitere la dispozițiile art. 75 lit. b) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, este necesar ca victima accidentului săprezinte leziuni consemnate într-un act medical, cuantificabile (rănirea) într-un număr de zile de îngrijiri medicale sau nu, în orice situație, dacăeste necesarăexistența unui certificat medico-legal;

– ce se înțelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, din punct de vedere juridic, având în vedere căDicționarul explicativ al limbii române definește rana ca fiind o „rupturăinternăsau exterioarăa țesutului unei ființe vii, sub acțiunea unui agent distrugător; leziune, plagă”.

S-a arătat că, la nivelul instanţelor judecătoreşti, nu există o practică unitară şi este necesar emiterea unui punct de vedere cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 338 alin.1 din Codul penal, în sensul că, pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de articolul menţionat, rănirea uneia sau mai multor persoane implică sau nu în mod necesar existenţa unui anumit număr de zile de îngrijiri medicale.

I.C.C.J. a admis sesizarea şi a statuat că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. 1 din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului, termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b teza a doua din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată reprezintă „leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puţin o zi) ori printr-una din urmările prevăzute de art. 194 alin. 1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal.

Decizia este obligatorie, de la publicarea sa în Monitorul Oficial.