I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative

O.U.G. nr. 70/2020 aduce importante modificari in prelungirea unor termene privind facilitatea de acordare a suspendarii la plata ratelor de credit, precum si acordarea in continuare a unor masuri de protectie sociala.

Se modifica dispozitiile O.U.G. nr. 37/2020 pentru acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, dupa cum urmeaza:

 • Se prelungeste pana la data de 15 iunie 2020 termenul de depunere, de catre debitori, a solicitarilor de suspendare a rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor;
 • Se modifica una dintre conditiile de eligibilitate ale debitorilor persoane juridice, in sensul ca beneficiarii acestei masuri sunt cei ce intrerup activitatea total sau partial, ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivi legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin care se constata, pe baza declaratiilor pe propria raspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minim 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii, ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate.

Se prelungeste, pana la sfarsitul lunii mai 2020, acordarea indemnizatiilor de somaj tehnic pentru salariatii ale caror contracte au fost suspendate, dar si pentru profesionisti, indemnizatiile fiind subvenctionate de catre stat. De asemenea, se mentine exceptarea acestor venituri de la executarea silita prin poprire.

Se prelungeste pana la data de 15 iunie 2020 termenul de solicitare a certificatelor de stare de urgenta, de catre companii.

Persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului, in concediu pentru ingrijirea copilului cu handicap sau in concediul de acomodare pentru adoptarea copilului vor beneficia de indemnizatie pentru toata luna mai 2020.

Se prelungeste, pana la data de 1 noiembrie 2020 termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, cu precizarea ca acest termen se aplica: (i) in situatia declaratiei anuale ce trebuia depusa in termen de 15 zile de la data aprobarii situatiei financiare anuale; (ii) pentru declaratia ce se depune atunci cand apar modificari ale datelor de identificare a beneficiarului real, precum si (iii) pentru cea care trebuia depusa de toate persoanele juridice in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 129/2019.

Pentru o perioada de sase luni de la incetarea starii de urgenta, activitatea oficiului registrului comertului se va derula in principal prin mijloace electronice si prin corespondenta. Activitatea de lucru cu publicul a acestei institutii va decurge pe parcursul unui program de 4 ore pe zi, fractionat in doua intervale orare.

Pe aceeasi perioada, declaratiile ce se anexeaza la cererea de inregistrare/ la alte cereri adresate oficiului registrului comertului pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si transmise prin mijloace electornice, prin posta sau curier. Acestea pot fi de asemenea si in forma autentica, certificata de avocat sau date la oficiul registrului comertului. Aceleasi cerinte vor fi aplicabile si specimenului de semnatura, pe aceeasi perioada.
O.U.G. nr. 70/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

Actul normativ implementeaza un nou mecanism de aministie fiscala, de care pot beneficia companiile, persoanele fizice dar si institutiile publice ce inregistreaza datorii bugetare restante la data de 31 martie 2020.

Potrivit acestui mecanism, beneficiarii care vor achita integral debitele principale pana la data de 15 decembrie 2020 vor beneficia de anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, urmand a depune cereri in acest sens la organele fiscale.

De asemenea, actul normativ prevede prelungirea pana la data de 30 iunie 2020 a termenului de depunere a declaratiei unice si a formularului 230, privind redirectionarea unei parti din impozitul pe venit pentru sustinerea ONG-urilor sau acordarea de burse private.

Facilitati fiscale pot fi acordate, de autoritatile locale, proprietarilor de centre comerciale sau spatii cu aceasta destinatie, constand in reducerea pana la 50% a impozitului pe cladiri, daca acestia au acordat, la randul lor chiriasilor, facilitati cum ar fi reducerea de 50 % a chiriei.

Se pot acorda, incepand cu anul 2021, bonificatii pentru plata taxelor aferente persoanelor fizice autorizate care obtin venituri independente.

O.U.G. nr. 69/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020 cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Masuri in domeniul insolventei, adoptate prin Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19

Legea nr. 55/2020 a adoptat un set de masuri in domeniul insolventei, aplicabil pe parcursul starii de alerta:

 • Debitorul aflat in stare de insolventa, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/2020, sau care ajunge in insolventa, pe durata starii de urgenta, poate sa se adreseze tribunalului cu o cerere pentru a fi supus procedurii prevazute de Legea nr. 85/2014, fara insa a avea obligativitatea de a depune aceasta cerere. La cerere se va atasa si notificarea organului fiscal competent cu privire la intentia de deschidere a procedurii insolventei.
 • Pe parcursul starii de alerta, nu este aplicabila obligativitatea debitorului aflat in stare de insolventa de a depune cererea de deschidere a procedurii, in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa;
 • Pe parcursul starii de alerta, se suspenda cerinta cu privire la valoarea – prag in cazul cererilor depuse de debitori, in sensul ca cuantumul creantelor bugetare sa nu fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului. De asemenea, se suspenda prevederea potrivit careia, pentru datoriile acumulate in perioada procedurii de insolventa care au vechime mai mica de 60 de zile se poate incepe executarea silita.
 • Pe parcursul starii de alerta, in cazul debitorilor care si-au intrerupt activitatea total sau partial ca urmare a masurilor adoptate pe perioada starii de urgenta, de autoritatile competente potrivit legii, pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-Cov-2, mentinute si pe parcursul starii de alerta, valorea – prag este de 50.000 lei atat pentru creditori cat si pentru debitori.
 • In cazul debitorilor care si-au intrerupt activitatea total sau partial, ca efect al masurilor adoptate in perioada starii de urgenta, creditorii pot formula, pe perioada starii de alerta, cerere de deschidere a procedurii insolventei numai dupa incercarea rezonabila, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace electronice, de incheiere a unei conventii de plata.
 • In procedurile de concordat preventiv aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, perioada in care se desfasoara negocierile asupra proiectului de concordat preventiv se prelungeste cu 60 de zile. De asemenea, de prelungeste perioada de elaborare a ofertei de concordat, in mod corespunzator, cu maxim 60 de zile. De asemenea, se prelungeste cu maxim 60 de zile perioada de negociere a ofertei de concordat.
 • Daca debitorul se afla in perioada de observatie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, aceasta se prelungeste cu 3 luni. Se prelungeste cu 3 luni si termenul in care persoanele indreptatite pot propune un plan de reorganizare;
 • Daca la data intrarii in vigoare a legii este depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar ca efect al pandemiei de COVID-19 s-au modificat perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, persoanele indreptatite pot, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a legii, un plan de reorganizare modificat, notificand creditorii, prin grija administratorului judiciar asupra acestei intentii, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a legii.
 • In cazul debitorilor aflati in reorganizare judiciara la intrarea in vigoare a legii se prelungeste durata de executare a planului de reorganizare cu doua luni;
 • Debitorii care sunt in reorganizare judiciara si care si-au intrerupt activitatea ca efect al masurlor adoptate de autoritatile publice competente, pentru prevenirea raspandirii pandemiei COVID-19 pot solicita judecatorului sinfic, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, suspendarea executarii planului pentru un termen maxim de doua luni. Cererea se judeca in camera de consiliu, in regim de urgenta, fara citarea partilor, iar incheierea poate fi atacata cu apel, termenul de apel reducandu-se la jumatate.
 • Pentru debitorii aflati in reorganizare judiciara la intrarea in vigoare a legii si care si-au intrerupt activitatea total sau partial ca efect al masurilor adoptate de autoritatile publice competente, pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fara a depasi o durata totala a derularii sale de 5 ani.

Legea 55/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 396/15.05.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!