I. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2806/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor de plata reprezentand contributia individuala de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin decizii de impunere anuala, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilitati fiscale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru modificarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Procedura se aplica persoanelor fizice pentru care organele fiscale competente au emis si comunicat decizii de impunere anuala aferente perioadei 2014-2017, astfel:

  • in perioada cuprinsa intre data de 15 martie 2019 si data intrarii in vigoare a OUG nr. 31/2019;
  • dupa intrarea in vigoare a OUG nr. 31/2019.

Valoarea bonificatiei este de 10% din sumele stabilite cu titlu de contributii individuale de asigurari sociale datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017. Bonificatia se acorda daca diferenta dintre cuantumul contributiei si cota bonificatiei a fost achitata integral astfel:

  • in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG nr. 31/2019, pentru deciziile comunicate intre data de 15.03.2019 si intrarea in vigoare a actului normativ mentionat;
  • in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei, pentru cele emise ulterior intrarii in vigoare a OUG nr. 31/2019.

Bonificatia se acorda in baza unui referat intocmit de organul fiscal competent, ce se aproba de conducatorul respectivei unitati, iar dupa scaderea din evidenta fiscala a valorii bonificatiei, organul fiscal competent instiinteaza persoana fizica, in termen de maxim 30 de zile de la acordarea acesteia.

Persoanele fizice care se incadreaza in conditiile acordarii bonificatiei si nu au fost instiintate in acest sens, au dreptul de a se adresa organelor fiscale competente, solicitand acordarea bonificatiei, iar cererile lor vor fi analizate si aprobate/respinse motivat.

Ordinul MFP nr. 2806/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 708/28.08.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Ordonanta Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor

Se proroga, pana la data de 1 ianuarie 2021, termenul in care persoanele fizice atestate pentru functia de administrator au obligatia de a obtine certificate de calificare profesionala pentru indeplinirea acestei ocupatii, prevazut de art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor.
OG nr. 21/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 708/28.08.2019.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!