I. Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) nr. 428/2018 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptata prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 64/2011

Modificarile aduse Statutului profesiei de avocat vizeaza urmatoarele aspecte:

  1. Limitarea raspunderii avocatului, acesta neraspunzand disciplinar pentru sustinerile facute oral sau in scris in fata instantelor de judecata, a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala sau a altor autoritati, daca aceste sustineri sunt facute cu respectarea normelor de deontologie profesionala;
  2. Abrogarea prevederii potrivit careia urmarirea penala si trimiterea in judecata a avocatului pentru fapte penale savarsite in legatura cu exercitarea profesiei se pot face numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
  3. Obligatia candidatului la intrarea in profesia de avocat de a indica, in cererea sa, cazurile de incompatibilitate in care se afla;
  4. Obligatia candidatului, membru al unui barou din alta tara, la intrarea in profesia de avocat de a indica, in cererea sa, cazurile de incompatibilitate in care se afla;
  5. Procedura verificarii cazurilor de nedemnitate, aplicabila candidatilor care solicita admiterea in profesie sau reinscrierea in tabelul avocatilor, cu drept de exercitare a profesiei;
  6. Procedura analizarii cazurilor de nedemnitate, pe toata perioada exercitarii profesiei, respectiv a solutionarii contestatiilor la deciziile consiliului baroului privind constatarea unor cauze de nedemnitate;
  7. Definirea cauzelor de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de avocat;
  8. Interdictia aplicabila fostilor magistrati – asistenti la ICCJ sau la Curtea Constitutionala, grefierilor si personalului auxiliar al instantelor judecatoresti si al Curtii Constitutionale de a isi exercita profesia de avocat, in fata instantelor unde au functionat, pentru o perioada de 5 ani de la incetarea functiei detinute;
  9. Interdictia avocatului de a incheia contracte de asistenta juridica cu persoane juridice care au calitatea de mandatari ai altor persoane fizice sau juridice ce sunt beneficiarii activitatii profesionale ale avocatului, precum si sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii acestei interdictii;
  10. Mentiunile cuprinse in tabloul avocatilor cu privire la restrangeri ale dreptului de a profesa;
  11. Definirea comisiilor ce functioneaza in cadrul baroului: comisia de cenzori, comisia de disciplina si curtea de arbitraj profesional al avocatilor;
  12. Completarea comisiei de cenzori cu un membru supleant atunci cand un membru al acestuia este suspendat din profesie ori isi inceteaza calitatea de avocat;
  13. Analizarea trimestriala a situatiei restantierilor la plata contributiilor catre sistemul propriu de asigurari sociale;
  14. Abilitatea acordata Consiliului UNBR de a anula hotararile adoptate de adunarea generala sau de consiliul baroului;
  15. Participarea la Congresul avocatilor si modalitati de alegere a participantilor;
  16. Alegerea membrilor Consiliului UNBR;
  17. Posibilitatea prezentarii spre autentificare, la notarul public, a oricarui act juridic semnat in fata avocatului, care poarta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau orice mod verificabil de atestare a identitatii partilor, a continutului si a datei actului, in baza consimtamantului exprimat de parti;
  18. Obligatia avocatului de a pastra evidenta actelor atestate;
  19. Posibilitatea incheierii si verbal a contractului de asistenta juridica, urmata de redactarea sa si in scris;
  20. Stabilirea onorariilor in mod liber intre avocat si client, in limitele legii si a statutului;
  21. Onorariile pentru asistenta judiciara acordata, mod de plata si fond de constituire;
  22. Dreptul formelor de organizare a profesiei de a angaja personal auxiliar, inclusiv cu studii juridice superioare;
  23. Cabinetul individual de avocat: mod de infiintare si colaborare cu alti avocati;
  24. Societatea profesionala cu raspundere limitata: mod de constituire, personalitate juridica si patrimoniu;
  25. Aspecte privitoare la functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor: fapte culpabile sanctionabile; exercitarea actiunii disciplinare; pregatira continua si indrumarea avocatilor stagiari.

Hotararea UNBR nr. 428/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 64/25.01.2019, cu intrare in vigoare de la publicare, iar statutul profesiei de avocat, cu completarile aduse prin aceasta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

II. Legea nr. 34/2019 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea fondurilor europene in perioada de guvernare 2014-2020

Modificarile aduse O.U.G. nr. 40/2015 vizeaza urmatoarele aspecte:

 • in bugetul Ministerul Economiei se vor cuprinde creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de inchidere si ecologizare a obiectivelor miniere aprobate la inchidere prin hotarari de Guvern;
 • se vor asigura de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, in cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 sumele individuale pentru plata despagubirilor aferente exproprierii pentru cauza de utilitate publica pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarilor de utilitate publica de interes national in infrastructura de transport.

Legea nr. 34/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 54/21.01.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!