I. Legea nr. 273/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

Actul normativ aduce noi sanctiuni aplicabile atat conducatorilor auto pentru stationarea in locuri nepermise, cat si proprietarilor de imobile care nu indreprind demersuri pentru ingrijirea fatadelor, a curtilor si a terenurilor adiacente respectivelor imobile:

 1. Asigurarea si pastrarea curateniei si a ordinii pe teritoriul localitatilor, buna gospodarire a acestora si respectarea normelor de igiena devine o obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, a operatorilor economici, a persoanelor fizice si juridice.
 2. Persoanele fizice si juridice au obligatia sa asigure ingrijirea cladirilor si a terenurilor aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor gospodaresti, a curtilor, a imprejmuirilor si sa pastreze ordinea si curatenia pe strazi, drumuri, in piete, parcuri si gradini, in celelalte locuri publice, precum si in mijloacele de transport in comun, actul normativ stabilind in detaliu obligatiile ce revin persoanelor juridice dar si autoritatilor publice, in acest domeniu;
 3. Persoanele care nu isi respecta obligatiile de mai sus pot fi notificate de primarii localitatilor care, in lipsa unui raspuns favorabil, in termen de 30 de zile de la comunicarea notificarii, pot dispune executarea, de catre autoritatea administratiei publice locale a actiunilor de curatare si igienizare necesare. Aceste lucrari vor fi executate pe cheltuiala proprietarilor notificati, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul local, conditionat de constituirea dreptului de creanta si a recuperarii respectivelor cheltuieli, de la proprietarii notificati.
 4. Este interzisa ocuparea domeniului public cu vehicule, in afara spatiilor marcate expres in acest sens, de administratorul domeniului public.
 5. Actul normativ specifica dreptul politiei locale de a dispune masura tehnico-administrativa a ridicarii vehiculelor ce stationeaza pe domeniul public, in alte locuri decat drumul public, pe durata a 24 de ore. Transportul la locul de depozitare se realizeaza in conditii care exclud deplasarea pe roti a vehiculului ridicat. Transportul nu se va mai realiza daca proprietarul / utilizatorul vehiculului se prezinta la locul ridicari si este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate.

Conform O.G nr. 21/2001, consiliile locale, la propunerea primarilor, emit hotarari care detaliaza obligatiile si responsabilitatile concrete care revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetatenilor, cu expunderea regimului sanctionator.

Primarii care nu supun spre aprobare, consiilor locale, masurile necesare punerii in aplicare a actului normativ, care nu organizeaza actiunile de control necesare, care nu iau masuri pentru finalizarea constructiilor incepute si care nu manifesta preocupare pentru conservarea monumentelor de orice natura sunt pasibili de amenzi de pana la 2500 lei.

Legea nr. 273/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1133/25.11.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

II. Propuneri legislative privind modificari extinse ale Codului fiscal, in domenii privitoare la raspunderea profesiilor liberale pentru obligatiile fiscale, microintreprinderilor, consolidarea fiscala si inspectii fiscale

Au fost adoptate, deja, in Parlament, extrem de multe modificari ale Codului fiscal, in domenii extrem de diversificate, din care enumeram:

 • Clarificarea raspunderii persoanelor fizice care desfasoara activitati in mod independent (ex. avocati, notari, executori judecatoresti, medici, contabili, arhitecti, etc): Aceste categorii de persoane vor raspunde, in primul rand, pentru obligatiile datorate ca urmare a exercitarii profesiei, cu bunurile din patrimoniul de afectatiune, iar daca respectivele bunuri se vor dovedi a fi insuficiente, cu celelalte bunuri din patrimoniul lor;
 • Impozitarea avantajului in natura rezultat din utilizarea, in interes personal, a autovehiculelor de serviciu, in cazul microintreprinderilor si a firmelor carora li se aplica impozitul specific;
 • Consolidarea fiscala a impozitului pe profit datorat de grupurile fiscale de intreprinderi;
 • Reglementarea si clarificarea notiunii de „loc al conducerii efective” pentru persoanele juridice nerezidente intregistrate intr-un stat cu care Romania are incheiata Conventie de evitare a dublei impuneri, cu implicatii concrete in ceea ce priveste impozitul pe profit datorat de aceste persoane;
 • Excluderea din sfera veniturilor impozabile a folosirii, in scop personal, a unor vehicule ce nu sunt utilizate, exclusiv, in scopul activitatii economice;
 • Clarificarea obligatiilor de calcul, retinere, plata si declarare a impozitul pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, aferente avantajelor in bani si in natura, obtinute de angajati;
 • Suspendarea inspectiilor fiscale in situatia sesizarii organelor judiciare;
 • Posibilitatea efectuarii inspectiei fiscale, la cererea contribuabililor, in anumite conditii;
 • Sanctiunea nulitatii actelor administrativ – fiscale, sanctiune aplicabila in anumite conditii, atunci cand organelor fiscale nu respecta obligatiile ce le revin.
 • Atribuirea, catre Ministerul Finantelor Publice, a compententei de solutionare a contestatiilor (in cadrul caii administrative de atac a actelor administrativ – fiscale);
 • Reglementarea reexaminarii deciziei de solutionare a contestatiilor, in anumite conditii, in scopul evitarii unor proceduri judiciare costisitoare si a degrevarii instantelor judecatoresti.

Proiectul de lege a fost deja adoptat de Camera Deputatilor, ca si for decizional, urmand a fi supus promulgarii, de catre Presedintele Romaniei si apoi publicarii in Monitorul Oficial.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!