I. Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, aprobat de Guvernul Romaniei

Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de 08.02.2019, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, ce urmeaza a fi supus dezbaterii in cele doua camere ale Parlamentului, apoi promulgat de Presedintele Romaniei.

Una dintre principalele modificari vizate de acest proiect de lege o reprezinta majorarea castigului salarial mediu brut, de la suma de 4.162 lei, la suma de 5.163 lei.

Castigul salarial mediu brut este utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Modificarea salariului mediu brut pe economie are relevanta, spre exemplu, in aspecte legate de stabilirea drepturilor de pensie ale asiguratilor din sistemul public, unde punctajul lunar se determina prin raportarea castigului salarial brut lunar al asiguratului la castigul salarial mediu brut pe economie.

Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 poate fi consultat pe web-site-ul Ministerul Finantelor Publice.

II. Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Potrivit procedurii aprobate prin Ordinul nr. 2525/2018, interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica se realizeaza de catre echipa mobila formata din reprezentanti ai serviciului public de asistenta sociala („SPAS”) sau, dupa caz, de catre reprezentanti ai directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului („DGASPC”). Consiliilor locale / judetene le revine responsabilitatea de a organiza, coordona si sprijini activitatea echipei mobile, inclusiv din perspectiva alocarii resurselor umane, materiale si financiare necesare realizarii interventiei.

Din componenta echipelor mobile pot face parte si reprezentanti ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, reprezentanti ai unor asociatii sau fundatii cu activitati relevante in domeniul violentei domersice, precum si voluntari.
Echipa mobila are atributii extinse, cuprinzand:

  • verificarea semnalarilor de violenta domestica, efectuata prin intermediul liniilor telefonice ale institutiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenta;
  • evaluarea gradului de risc din perspectiva acordarii serviciilor sociale;
  • informarea, consilierea si sprijinirea victimelor violentei domestice, inclusiv orientarea victimei catre masurile de protectie de care poate beneficia (ordin de protectie provizoriu, ordin de protectie, formularea de plangeri penale, eliberarea de certificate medico-legale etc.);
  • asigurarea de masuri de protectie sociala pentru victime, minori, persoane cu dizabilitati si persoane cu nevoi speciale;
  • transportarea victimelor la unitatile sanitare;
  • sesizarea organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti pentru emiterea de ordine de protectie;
  • orientarea victimelor catre serviciul public de asistenta sociala sau catre furnizorii privati de servicii sociale, acreditati, in vederea gazduirii in centre rezidentiale adecvate si aplicarea managementului de caz pentru victime, respectiv pentru agresori.

Foarte important este faptul ca, pentru verificarea semnalarilor privind situatiile de violenta domestica, reprezentantii SPAS au dreptul de acces in sediile sau punctele de lucru ale persoanelor juridice, precum si in domiciliile persoanelor fizice, beneficiind de sprijinul politiei locale sau al organelor de politie de pe raza teritoriala in care s-a semnalat situatia de violenta domestica. Se realizeaza astfel un o procedura eficienta de interventie a echipelor mobile si o protectie efectiva a victimelor violentei domestice.

Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 2525/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 95/06.02.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!