I. Legea nr. 138/2021 privind completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Actul normativ vizeaza preluarea, de catre administratorul sau lichidatorul judiciar, a unor anumite activitati de resurse umane, in cazul angajatorilor aflati in insolventa (fie in procedura administrarii judiciare, fie in procedurea reorganizarii judiciare sau cea a falimentului).

Activitatile din acest domeniu, ce vor fi preluate de administratorii/ lichidatorii judiciari, sunt urmatoarele:

 • eliberarea catre salariati, la cererea acestora, a adeverintelor de vechime (documentele care atesta activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate);
 • intocmirea documentelor privitoare la incetarea contractelor individuale de munca si raportarea incetarilor in Revisal.

 

Legea nr. 138/2021 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 501/13.05.2021, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

II.Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

Actul normativ aduce importante modificari Codului de procedura penala, in materia verificarii masurilor preventive in cursul judecatii si a deliberarii, redactarii si pronuntarii hotararilor, a executarii pedepselor si a altor masuri dispuse de instanta, dupa cum urmeaza:

 

 1. Verificarea masurilor preventive in cursul judecatii (art. 208 alin. 3 si 4 din Codul de procedura civila):

Pe tot parcursul judecatii, instanta, din oficiu, prin incheiere, va verifica periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat mentinerea masurii arestarii preventive si a masurii arestului la domiciliu dispuse fata de inculpat sau daca au aparut temeiuri noi care sa justifice mentinerea acestor masuri. Tot prin incheiere instanta va verifica, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cautiune, ori daca au aparut temeiuri noi, care sa justifice mentinerea acestei masuri.

 

 1. Solutionarea cauzei (art. 391, art. 400, art. 405, art. 406 si art. 407 din Codul de procedura civila):

Deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararilor judecatoresti, in cauzele penale, se va efectua in maxim 60 de zile de la incheierea dezbaterilor. In cazurile temeinic justificate, daca deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc in termenul mai sus mentionat, instanta va putea amana succesiv pronuntarea, fiecare amanare neputand depasi 30 de zile, iar in aceste cazuri deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararilor nu va putea avea loc mai tarziu de 120 de zile de la incheierea dezbaterilor.

 

 1. Termenul de apel (art. 410 din Codul penal):

Termenul de apel va fi de 10 zile, in cazul in situatia in care hotararea este redactata la momentul pronuntarii solutiilor prevazute de art. 396 din Codul de procedura penala (rezolvarea actiunii penale) si art. 397 (rezolvarea actiunii civile) sau, dupa caz, de la data comunicarii copiei minutei, in celelate cazuri.

 

 1. Punerea in executare a internarii intr-un centru educativ, respectiv intr-un centru de detentie (art. 514, art. 515 din Codul de procedura penala):
 • Punerea in executare a masurii educative a internarii minorului intr-un centru de detentie se realizeaza prin trimiterea unei copii de pe dispozitivul hotararii prin care s-a luat aceasta masura organului de politie de la locul unde se afla minorul, dupa ramanerea definitiva a hotararii.
 • Intr-un mod similar se realizeaza si punerea in executare a internarii intr-un centru de detentie, atunci cand s-a luat aceasta masura educativa fata de minor, prin trimiterea unei copii de pe dispozitivul hotararii prin care s-a luat aceasta masura organului de politie de la locul unde se afla minorul, cand acesta este liber, ori comandantului locului de detinere, cand acesta este arestat preventiv.

 

 1. Executarea mandatului de executare a pedepsei (art. 557 Cod procedura penala):

Organul de politie procedeaza la arestarea condamnatului, in baza mandatului de executare, iar celui arestat i se va inmana un exemplar al mandatului. Condamnatul va fi dus la locul de detinere cel mai apropiat, unde organul de politie va preda celalalt exemplar al mandatului de executare. In termen de cel mult 10 zile de la arestare, persoanei private de libertate i se va comunica o copie de pe hotarare.

 

 1. Inlocuirea sau incetarea obligarii la tratament medical (art. 568 din Codul de procedura penala):

In aceasta materie, modificarea adusa priveste comunicarea, catre instanta de executare, a unei copii a dispozitivului hotararii definitive prin care s-a dispus aceasta masura, de catre instanta in a carei circumscriptie se afla unitatea sanitara.

 

 1. Mentinerea, inlocuirea sau incetarea masurii internarii medicale (art. 571 din Codul de procedura penala):

In aceasta materie, modificarea adusa priveste comunicarea, catre instanta de executare, a unei copii a dispozitivului hotararii definitive prin care s-a dispus aceasta masura.

 

 1. Executarea masurilor si obligatiilor impuse de instanta, dintre care mentionam cu titlu exemplificativ prezentarea la serviciul de probatiune (art. 576 din Codul de procedura penala):

Modificarea vizeaza modalitatea de punere in executare a masurilor si obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (1) si (2) din Codul penal, a dispozitiilor art. 89, 93, 95, art. 101 alin. (1) si (2) si ale art. 103 din Codul penal, ce se va realiza prin trimiterea unei copii a dispozitivului hotararii, serviciului de probatiune competent.

 

 1. Restituirea lucrurilor aflate in pastrarea organelor de cercetare penala (art. 579 din Codul de procedura penala):

Restituirea lucrurilor ce se afla in pastrarea organelor de cercetare penala se va face de catre acestea, dupa primirea copiei de pe dispozitivul hotararii penale prin care s-a dispus aceasta masura.

 

 1. Mentionarea in scriptele unei institutii publice a inscrisului declarat fals (art. 580 din Codul de procedura penala):

Atunci cand este necesar ca despre inscrisul declarat fals sa se faca mentiune in scriptele unei institutii publice, i se va transmite acesteia o copie a dispozitivului hotararii. Daca, din orice motive, inscrisul falsificat nu se afla la dosarul cauzei, instanta va transmite o copie a dispozitivului hotararii institutiilor publice care detin o copie a acestuia sau care detin inregistrarea unei mentiuni cu privire la acesta.

 

Legea nr. 130/2021 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 493/12.05.2021, cu intrare in vigoare imediata, insa in ceea ce priveste legea aplicabila proceselor penale in curs, la data intrarii sale in vigoare, sunt instituite urmatoarele dispozitii:

 • Hotararile judecatoresti pronuntate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 130/2021 se vor redacta in termenele prevazute de legea in vigoare la data pronuntarii lor;
 • Hotararile judecatoresti pronuntate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 130/2021 vor ramane supuse dispozitiilor referitoare la termenele de declarare a cailor de atac, precum si a celor privind datele la care acestea incep sa curga, in vigoare la data pronuntarii lor.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!