I. Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Modificarile aduse Codului muncii detaliaza interdictia, existenta anterior, a discriminarii salariatilor si agraveaza regimul sanctionator aplicabil angajatorilor culpabili:

  • Sunt interzise orice fapte de discriminare directa sau indirecta, fata de salariati, discriminare prin asociere, hartuire sau fapta de victimizare, bazata pe criteriul de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, origine sexuala, varsta, handicap, boala contagioasa, infectare cu HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata.
  • Este definita notiunea de discriminare directa, in continutul sau intrand orice act sau fapta de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, intemeiat/ intemeiata pe unul sau mai multe dintre criteriile mai sus mentionate, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute de legislatia muncii.
  • Este definita notiunea de discriminare indirecta, in continutul sau intrand orice prevedere, actiune, criteriu sau practica aparent neutra care are ca efect dezavantajarea unei persoane fata de o alta persoana in baza unuia dintre criterile mai sus mentionate. Sunt exceptate cazurile in care acea prevedere, actiune, criteriu sau practica se justifica in mod obiectiv, printr-un scop legitim, si daca mijloacele de atingere ale acelui scop sunt proportionale, adecvate si necesare.
  • Este definita notiunea de hartuire, ca fiind orice comportament, care are la baza unul dintre criteriile mentionate mai sus, si care are ca scop sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
  • Este definita notiunea de discriminare prin asociere, ca fiind orice act sau fapta de discriminare savarsita impotriva unei persoane care, desi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificata conform criteriilor mai sus mentionate, este asociata sau prezumata a fi asociata cu una sau mai multe persoane apartinand unei astfel de categorii de persoane.
  • Actele si faptele de discriminare, astfel cum sunt definite de actul normativ, atrag raspunderea contraventionala a angajatorilor culpabili, sanctiunea aplicabila fiind amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.

 

Legea nr. 151/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 658/24.07.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

II. Legea nr. 149/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

Actul normativ instituie obligativitatea depunerii, in continutul dosarelor constituite pentru obtinerea autorizatiei de construire, a acordul asociatiei de proprietari in cazul lucrarilor de inchidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul cladirilor de locuit multietajate, daca modificarile aduse constructiei se efectueaza din motive legate de securitate, de atentionare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum si pentru siguranta si sanatatea celor care locuiesc in apartamentul respectiv.

 

De asemenea, este detaliata si posibilitatea acordata asociatiilor de proprietari, care detin titluri de proprietate asupra terenurilor din jurul condominiilor, de a incheia contracte de locatiune, inchiriere, folosinta sau concesiune asupra respectivelor terenuri, precum si asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesati, pentru extinderea spatiilor aflate la parter. Asemenea contracte vor putea fi incheiate de asociatie in baza hotararilor adunarilor generale, adoptate cu votul a  2/3 din numarul total al proprietarilor,  si al acordului expres al proprietarilor direct afectati.

 

Legea nr. 149/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 658/24.07.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

III. Legea nr. 153/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati

 

Principalele modificari aduse Codului fiscal vizeaza deductibilitatea cheltuielilor curente cu achizitia caselor de marcat, pentru firmele care aplica impozitul pe profit si pentru persoanele fizice autorizate, instituindu-se, de asemenea, reguli detaliate pentru deducerea respectivelor cheltuieli, inclusiv in cazul microintreprinderilor:

  • pentru persoanele juridice platitoare de impozit pe profit, costul de achizitie al caselor de marcat se poate deduce din impozitul datorat, fie trimestrial, fie anual, in functie de sistemul pe care il aplica, pe perioada urmatorilor sapte ani;
  • pentru persoanele juridice platitoare de impozitul microintreprinderilor, costul de achizitie al caselor de marcat fiscale va putea fi dedus din venitul aferent trimestrului in care au fost puse in functiune, iar sumele nescazute se vor putea raporta pentru urmatoarele 28 de trimestre;
  • pentru persoanele fizice autorizate, costul de achizitie a aparatelor de marcat fiscale va putea fi dedus din impozitul pe venit aferent anului in care au fost puse in functiune;
  • pentru persoanele juridice platitoare de impozit specific, costul de achizitie al caselor de marcat fiscale se poate deduce din impozitul aferent anului 2020, pentru toate casele de marcat fiscale puse in functiune pe parcursul acestui an, iar sumele nescazute vor putea fi raportate pentru perioada urmatorilor sapte ani.

 

Legea nr. 153/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 659/24.07.2020, cu intrare in vigoare de la 1 august 2020.