I. Ordinul nr. 5/2019 privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit

Actul normativ aduce cateva completari normelor metodologice privind intocmirea raportarilor contabile anuale ale institutiilor de credit, dupa cum urmeaza:

  • la capitolul „Reguli generale privind intocmirea, semnarea, verificarea si depunerea raportarii contabile anuale”: completarea raportarii contabile anuale se va efectua folosind Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, prevazut de cap VI al Ordinului Bancii Nationale nr 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzatoare din Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale nr. 9/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • se aproba formatul formularelor de raportare contabila anuala, ce reprezinta anexa la Ordinul nr. 5/2019.

Ordinul BNR nr. 5/2019 se aplica incepand cu raportarea contabila anuala aferenta exercitiului financiar al anului 2018 si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 428/30.05.2019

II. Legea nr. 111/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Legea nr. 111/2019 aduce prevede modificarea competentei teritoriale de solutionare a contestatiilor formulate de petenti impotriva deciziilor emise de entitatile investite cu obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 si de catre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, in sensul ca acestea vor fi solutionate de sectia civila a tribunalului in a carei circumscriptie se afla imobilul, in loc de circumscriptia de la sediul entitatii. Termenul de contestare a ramas neschimbat (30 de zile de la comunicare).

Legea nr. 111/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 418/28.05.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Propunere legislativa privind Programul „O familie, o casa”, ce va inlocui actualul program de achizitie a locuintelor, prin credite garantate de stat „Prima Casa”
Ministerul Finantelor Publice a supus dezbaterii Proiectul de ordonanta a Guvernului privind unele masuri in vederea implementarii programului „O familie, o casa”, ce va modifica substantial actualul program „Prima casa” privind achizitia de locuinte prin credite garantate.

Pentru a putea accesa un asemenea credit, garantat guvernamental, persoanele interesate vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • petentii pot fi o persoana sau o familie formata din cel putin doi membri adulti sau din minim un adult si un copil;
  • beneficiarii nu vor putea accesa decat un singur credit garantat, astfel incat persoanele care au deja in derulare un credit prin programul „Prima casa” nu vor avea posibilitatea de a participa la noul program – in prezent, puteau accesa un asemenea credit persoanele ce detineau cu titlu de proprietate sau coproprietate o locuinta cu o suprafata mai mica de 50 mp;
  • veniturile participantilor nu vor putea depasi 8000 lei pentru o singura persoana, 10.000 lei pentru o familie cu doi membri sau formata dint-un adult si doi copii, respectiv 12.000 lei pentru o familie formata din doi adulti si doi copii.
  • varsta maxima a beneficiarilor va fi de 55 ani;
  • prin intermediul noului program, vor putea fi achizitionate numai locuinte noi sau utilizate cu o vechime de maxim 5 ani, cu suprafete cuprinse intre 50 si 100 mp;
  • valoarea maxima a creditului va fi de 570.000 lei, valoarea avansului va fi cuprins intre 5 si 10% din valoarea locuintei, iar statul va garanta maxim 80% din valoarea creditului (fata de 40-50% din valoarea creditului cat prevede programul actual).

Textul proiectului de ordonanta de urgenta poate fi consultat pe web-site-ul Guvernului Romaniei si va intra in vigoare in functie de aprobarea din partea Executivului si de publicarea in Monitorul Oficial, reprezentand numai o propunere legislativa.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!