Legea nr. 283/2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1013/19.10.2022, aduce multiple modificari Codului muncii (Legea nr. 53/2003) si Codului administrativ (OUG nr. 57/2019). Modificarile erau necesare pentru transpunerea, in dreptul intern, a Directivei (UE)  nr. 1.152/2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europene si a Directivei (UE) nr. 1158/2019 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor. 

Modificarile sunt numeroase, dintre care enumeram acordarea de noi concedii salariatilor, continutul contractelor individuale de munca, informatii suplimentare de acordat candidatilor si salariatilor, precum si interdictii la concediere in anumite conditii. In prezentarea noastra ne propunem sa tratam cateva modificari legislative, cu impactul cel mai mare asupra relatiilor de munca.

1. Informatii suplimentare, obligatorii de oferit candidatilor si salariatilor

Codul muncii aduce o serie de elemente suplimentare ce vor trebui incluse in contractul individual de munca, pentru informarea salariatilor si  candidatilor:

 • daca munca este fara loc fix si se desfasoara in mai mult locuri, caz in care se va specifica daca deplasarea salariatului intre acele locuri este asigurata ori decontata de angajator;
 • metoda de plata a salariului;
 • durata normala de munca, impreuna cu conditiile de efectuare si de compensare sau de plata a orelor suplimentare;
 • organizarea muncii pe schimburi, daca este cazul;
 • perioada de proba, impreuna cu conditiile pe care salariatul trebuie sa le indeplineasca in aceasta perioada, pentru a o parcurge cu succes;
 • precizarea eventualelor avantaje, cum ar fi asigurarea medicala privata sau contributia facultativa suplimentara la sistemul de pensie;
 • pentru munca desfasurata in strainatate, precizarea tarii sau a tarilor in care se va efectua munca.

O alta categorie de informatii obligatorii vor trebui date candidatilor si salariatilor, fara obligativitatea includerii in contractele individuale de munca:

 • indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 • procedurile privind utilizarea semnaturii electronice;
 • dreptul si conditiile privind formarea profesionala oferita de angajator.

Candidatii si salariatii care vor considera ca angajatorul nu le-a dat informatiile obligatorii, prevazute de Codul muncii, se vor putea adresa atat Inspectiei Muncii, cat si instantei judecatoresti competente.

2. Posibilitatea salariatului de a opta pentru un alt post vacant

Un nou drept este recunoscut salariatilor care au o vechime de minim 6 luni pe post (cu perioada de proba terminata): Este vorba despre dreptul acestor salariati de a opta pentru un alt post vacant, ce ofera conditii de munca mai avantajoase. Cererea se va depune in scris iar angajatorul va avea la dispozitie 30 de zile pentru a raspunde salariatului, motivat si in scris.

3. Un nou tip ce concediu, de care salariatii pot beneficia

Salariatii vor putea beneficia de un concediu suplimentar, de maxim 5 zile lucratoare pe an, pentru ingrijirea sau sprijinirea unei rude (fiu/fiica, parinte sau sot/sotie) ori a unei persoane grav bolnave cu care locuieste impreuna. Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, prin ordin comun, vor putea sa stabileasca lista problemelor medicale grave pentru care salariatii vor putea solicita acest concediu, precum si conditiile de acordare.

4. Zile libere pentru urgente familiale

Salariatii vor putea absenta, maxim 10 zile lucratoare pe an, in caz de urgente familiale (boli sau accidente). Salariatul este obligat sa anunte angajatorul, in prealabil, si sa recupereze integral perioada absentata de comun acord, in caz contrar nu va putea solicita si beneficia de asemenea zile libere.

5. Mentinerea drepturilor dobandite, pe perioada diverselor concedii

Toate drepturile pe care salariatul le-a obtinut vor trebui sa fie mentinute de angajator, pe perioada in care salariatul se afla in concediu de crestere a copilului, concediu de ingrijire a copilului bolnav, concediu de acomodare pentru adoptia copilului, concediu paternal, concediu de formare profesionala sau concediu de ingrijitor. 

De asemenea, asemenea drepturi vor trebui mentinute si pe perioada in care salariatul absenteaza, pentru urgentele familiale.

6. Instituirea unei noi intedictie de concediere

Este interzisa concedierea salariatilor pentru exercitarea unor drepturi cum sunt cele privitoare la acordarea concediului de odihna, a altor tipuri de concedii, sau cele privitoare la cererea de trecere la un alt post, cu conditii mai avantajoase, dupa  trecerea perioadei de sase luni.

De asemenea, este interzisa concedierea salariatului in perioada in care acesta se afla in concediu de ingrijitor sau absenteaza pentru urgente familiale.

7. Stabilirea programelor individualizate de munca, pe durata limitata de timp

Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, pentru toti salariatii, inclusiv pentru cei care beneficiaza de concediul de ingrijitor, cu acordul sau la solicitarea salariatilor, pentru o durata limitata de timp.

Angajatorul este obligat sa analizeze solicitarea salariatului, iar in cazul unui refuz, acesta va trebui  sa fie exprimat in scris, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

8. Noi reguli de individualizare a perioadelor de activitate prestata, in ceea ce priveste stabilirea concediului anual de odihna

La stabilirea duratei concediului de odihna anual, vor fi considerate perioade de activitate prestate:

 • perioada de incapacitate temporara de munca;
 • concediul de maternitate;
 • concediul paternal;
 • concediul de risc maternal;
 • concediul pentru ingrijirea copilului bolnav;
 • concediul de ingrijitor;
 • perioada de absenta de la locul de munca, pentru urgente familiale.

9. Noi reguli privind regulamentul intern

Regulamentul intern va trebui sa cuprinda, suplimentar fata de cerintele actuale, regulile de preaviz si informatiile despre politica generala de formare a salariatilor (daca exista).