I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative

OUG nr. 19/2019 aduce importante modificari privind taxa pe activele bancare, indicele in functie de care se calculeaza dobanzile creditelor, unele scutiri la plata taxei pe cifra de afaceri aplicabila unor producatori din domeniul energiei si modificarea termenelor pana la care administratorii fondurilor de pensii Pilonul II au obligatia de a isi majora capitalul social minim prevazut din OUG nr. 114/2018.

Potrivit notei de fundamentare, actul normativ are in vedere:

 • revizuirea mecanismului de calcul si de plata a taxei pe activele bancare, in beneficiul tuturor partilor implicate, inclusiv al sistemului bancar, prin acordarea de facilitati de diminuare a taxei, precum si inlocuirea indicelui de referinta utilizat la stabilirea ratelor de dobanda pentru creditele contractate in lei cu dobanda variabila, calculat pe baza de tranzactii efective pe piata interbancara;
 • implementarea cu celeritate a unor prevederi care sa asigure viabilitatea economica a producatorilor de energie electrica pe baza de carbune, avand in vedere importanta acestora in sectorul producerii de energie electrica si, totodata, si ponderea acestora (inclusiv a ramurilor industriale care depind de acestia) in economia anumitor judete, inclusiv situatia sociala deosebita din zonele in care isi desfasoara activitatea;
 • suspendarea aplicarii reglementarilor privind cerintele de capital ale administratorilor fondurilor de pensii in vederea reducerii impactului negativ asupra stabilitatii financiare a administratorilor de fonduri de pensii.

A. Cele mai importante modificari privind taxa pe activele bancare sunt urmatoarele:
a. Taxa se va aplica numai asupra activelor financiare nete, dintre care enumeram:

 • active financiare detinute pentru tranzactionare;
 • active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere;
 • active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere;
 • active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global;
 • active financiare evaluate la cost amortizat;
 • instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire;
 • modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu importriva riscului de rata a dobanzii;
 • investitii in filiale, asocieri in participatiune si entitati asociate.

b. Taxa nu se va mai calcula in functie de indicatorul ROBOR, ci prin aplicarea unor cote asupra bazei impozabile reprezentate de activele financiare nete existente in sold la finele semestrului, respectiv a anului pentru care se datoreaza taxa, din care se scad unele active cum sunt numerarul, titlurile de datorie sau creditele si avansurile acordate administratiilor publice.
c. Cotele acestei taxe sunt de 0,4% pentru institutiile bancare care detin o cota de piata de minim 1% si de 0,2% pentru institutiile bancare ce detin o cota mai mica de 1%, iar bancile care inregistreaza pierdere nu mai au obligatia de a achita aceasta taxa;
d. Taxa pe activele bancare va reprezenta o cheltuiala deductibila la stabilirea impozitului pe profit.
B. Referitor la regulile de creditare, se modifica indicele in functie de care se calculeaza dobanda variabila, pentru creditele acordate in lei. Astfel, aceste dobanzi nu vor mai fi calculate in functie de indicele ROBOR, ci in functie de un indice de referinta ce se va publica zilnic pe web-site-ul Bancii Nationale si care se va calcula pe baza tranzactiilor interbancare. La indicele de referinta, creditorul va putea adauga o marja fixa pe perioada derularii contractului.
C. In domeniul energiei:
a. se stabileste perioada pentru care se va aplica un pret plafonat de 68 lei/MWh pentru gazele naturale vandute consumatorilor casnici, ca fiind cuprinsa intre 01 mai 2019 si 28 februarie 2022;
b. se acorda CET-urilor si producatorilor de energie electrica pe baza de carbune o scutire la plata taxei de 2% din cifra de afaceri.
D. In domeniul fondurilor de pensii, se decaleaza pentru data de 31 decembrie 2019 termenul limita pana la care administratorii fondurilor de pensii Pilonul II au obligatia de a isi constitui capitalul social minim, la valorile urmatoarelor cote:
a. 5% din valoarea contributiilor, daca aceasta este sub 100 milioane de euro;
b. 7 % din valoarea contributiilor, daca aceasta se plaseaza intre 100 si 500 milioane de euro;
c. 10% din valoarea contributiilor, daca acestea depasesc plafonul de 500 milioane de euro.
OUG nr. 19/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 245/29.03.2019 cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Proiect de lege privind obligativitatea organizatiilor non-guvernamentale de a raporta beneficiarii activitatii lor

Potrivit unui proiect de lege, aflat in dezbatere in cadrul Camerei Deputatilor, asociatiile si fundatiile vor fi obligate sa raporteze statului care sunt beneficiarii lor: persoanele ce beneficiaza de ajutor din fondurile stranse de respectivele fundatii sau asociatii, cu indicarea datelor de identificare concrete a beneficiarilor: nume, prenume, data nasterii, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta si astfel asemenea date.

ONG-urile care nu se vor supune acestei obligatii de raportare, vor risca dizolvarea.

Acest proiect de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a fost adoptat de Senat, Camera Deputatilor fiind for decizional, si poate fi consultat pe web-site-ul acestei institutii.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!