I. Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului

Principalele modificari ale OUG nr. 111/2010, introduse prin Legea nr. 89/2019 privesc urmatoarele aspecte:

  • Indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, acordata mamelor care nasc un alt copil in termen de 12 luni de la finalizarea concediului maternal, nu va putea fi inferioara indemnizatiei primite pentru primul copil;
  • Indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor nu va fi suspendata in cazul persoanelor care, pe parcursul concediului respectiv, vor realiza, in cursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitarii, al caror nivel net nu va depasi de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului;
  • Angajatorul nu va avea dreptul de a concedia salariatele/salariatii care se afla in perioada de plata a stimulentului de insertie ori in perioada de plata a concediului pentru cresterea copilului, cu exceptia situatiilor in care concedierile au loc din cauza reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului;
  • Dispozitiile mai sus mentionate se vor aplica persoanelor care au depus, anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 89/2019, solicitari la Agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, solicitari pentru care nu au fost, inca, emise decizii.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, urmeaza a fi actualizate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 89/2019. OUG nr. 111/2010 urmeaza a fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 89/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 340/2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Hotararea Guvernului nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati

Actul normativ include clarificari privind masurile pe care angajatorii sunt obligati sa le implementeze, pentru a asigura egalitatea de sanse si tratament, a femeilor si a barbatilor, la locul de munca.

Printre masurile obligatorii, impuse angajatorilor, se numera:

  • Introducerea in regulamentele interne, in mod explicit, a interdictiei faptelor de discriminare pe criteriu de sex;
  • Informarea continua, a salariatilor, cu privire la respectarea legislatiei din domeniul egalitatii (a drepturilor si obligatiilor ce le revin acestora). Informarea continua se poate realiza prin sedinte, reuniuni, comunicate, mesaje transmise prin e-mail sau postate prin retele de intranet, prin sms-uri, prin conturi deschise pe diferite retele de socializare, sau prin afisare in locuri vizibile, pe panouri clasice sau electronice situate in interiorul ori exteriorul cladirii;
  • Mecanismul intern prin care angajatorii pot fi sesizati cu privire la incidentele de incalcare a egalitatii de sanse si de tratament, mecanism care trebuie sa includa si demersurile necesare informarii imediate a autoritatilor publice abilitate;
  • Procedura de informare a autoritatilor publice abilitate trebuie sa respecte cerintele Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR).

H.G. nr. 262/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 333/02.05.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Decizia nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Dispozitiile art. 10 din Legea nr. 245/2010 (in vigoare) se refera la dreptul inculpatilor, care au savarsit infractiunile de evaziune fiscala prevazute de art. 8 si art. 9 din Legea nr. 245/2010 si care au achitat integral pretentiile civile pana la primul termen de judecata, de a beneficia de o reducere, la jumatate, a limitelor pedepselor aplicabile. Aceasta reducere nu se aplica faptuitorilor care au mai savarsit o infractiune prevazuta de acelasi act normativ, intr-un interval de 5 ani anteriori comiterii noii fapte.

Articolului unic din Legea pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 vizeaza reducerea limitelor pedepsei, pana la renuntarea la urmarirea penala, pentru savarsirea faptelor de evaziune fiscala mai sus mentionate, in situatia in care inculpatii in cauza vor achita, pana la primul termen de judecata, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile.

Prin Decizia nr. 147/2019, Curtea Constitutionala a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de deputati apartinand formatiunilor politice: Uniunea Salvati Romania, Partidul National Liberal si Partidul Miscarea Populara. Pentru a se pronunta in sensul admiterii acestei obiectii, Curtea Constitutionala a retinut, in esenta, faptul ca renuntarea la urmarirea penala este o solutie ce poate fi dispusa de procuror, nu de catre instanta judecatoreasca. De asemenea, s-a mai retinut ca textul de lege, in forma propusa, este lipsit de claritate, precizie si previzibilitate, fiind inaplicabil in ipoteza platii, pana la primul termen de judecata, a sumelor calculate prin algoritmul specificat.

Decizia Curtii Constitutionale nr. 147/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 338/03.05.2019, fiind definitiva si general obligatorie.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!