I. Ordonanta Guvernului nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Actul normativ prevede prorogarea, pana la data de 25 august 2021, a intrarii in vigoare a masurilor prevazute de art. 9 lit. m), n) si o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, respectiv urmatoarele componente ale sistemului calitatii in constructii:

  • certificarea calificarii tehnico – profesionale a operatorilor economici care presteaza servicii de proiectare si/sau consultanta in constructii;
  • certificarea calificarii tehnico – profesionale a operatorilor economici care executa lucrari de constructii;
  • perfectionarea profesionala continua a specialistilor care desfasoara activitati in domeniul constructiilor.

Reamintim, pe aceasta cale, faptul ca neaplicarea sistemului de calitate in constructii si, implicit, a preverilor legale mai sus mentionate, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

II. Ordonanta Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Modificarile aduse Codului de procedura fiscala vizeaza aspecte privitoare la solutionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea si aplicarea acordurilor si conventiilor care prevad evitarea/ eliminarea dublei impuneri. Astfel, se instituie procedura amiabila pentru evitarea/ eliminarea dublei impuneri in baza Directivei UE 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana.

Aceasta procedura se va aplica tuturor plangerilor depuse incepand cu data intrarii in vigoare a acestui act normativ, cu privire la chestiuni litigioase legate de venituri sau capitaluri obtinute intr-un exercitiu financiar, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. De asemenea, se va putea aplica si plangerilor introduse in exercitiile financiare anterioare sau inainte de data de 1 ianuarie 2018, cu conditia ca ANAF si autoritatile competente ale statelor membre in cauza sa convina in acest sens.

O.G. nr. 19/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 694/22.08.2019 cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Proiect de ordin al Ministerului Finantelor Publice privind stabilirea, din oficiu, a impozitului anual

Persoanele fizice ce obtin venituri din activitati independente, ori ca titulari ai PFA, intreprinderi individuale sau alte asemenea venituri, si care nu au depus declaratia unica, vor datora impozitele stabilite, din oficiu, de catre autoritatile fiscale.

Procedura de stabilire, din oficiu, a impozitului anual, precum si a celorlate categorii de contributii, este in faza de proiect, supus dezbaterii publice si publicat pe web – site-ul ANAF.

Propunerea vizeaza ca stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit sa se realizeze in cadrul perioadei de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale si sa nu se raporteze la perioadele pentru care contribuabilul deja a fost supus inspectiei fiscale. De asemenea, foarte important este faptul ca respectivul impozit, stabilit din oficiu, se va realiza sub rezerva verificarii ulterioare.
Asadar, persoanele fizice care nu au depus declaratia unica vor fi vizate de inspectorii ANAF pentru realizarea inspectiei fiscale.

Procedura se va implementa numai in masura in care va fi adoptata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.