I. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2464/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea, de catre Ministerul Finantelor Publice, a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministerului finantelor publice nr. 324/2016

Actul normativ prevede urmatoarele modificari ale Normelor metodologice pentru aplicarea, de catre Ministerul Finantelor Publice, a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/2016:

  • Rata dobanzii utilizata pentru determinarea cuantumului dobanzii de recuperat, se aplica de la data la care a fost platit ajutorul de stat/de minimis/ ajutorul de stat individual ce trebuie recuperat, pana la data platii efective, cu exceptia situatiei in care trece mai mult de un an de la data la care a fost platit ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual ce trebuie recuperat si pana la data recuperarii ajutorului: In acest din urma caz, dobanda se recalculeaza la intervale de un an, avand ca baza rata de referinta in vigoare in momentul recalcularii comunicata de Comisia Europeana pentru Romania;
  • Se modifica aspectele legate de mecanismul de recuperare in cazul in care ajutorul de stat/ de minimis/ ajutorul de stat individual platit. Aceste tipuri de ajutor se recupereaza proportional cu gradul de realizare a obligatiilor asumate conform mentiunilor speciale prevazute in acordul pentru finantare, precum si al dobanzii ce trebuie recuperate, conform urmatorului mecanism:
  • In situatia in care ajutorul de stat/de minimis/ ajutorul de stat individual a fost acordat intr-o singura transa, acesta se recupereaza din transa unica, la care se adauga dobanda calculata de la data platii conform prevederilor nationale si comunitare in domeniu;
  • Daca ajutoarele de tipul celor mai sus mentionate au fost acordate in mai multe transe, acestea se recupereaza astfel:
    • Cand valoarea de recuperat este mai mica decat ultima transa a ajutorului de stat, respectiva valoare se va recupera din ultima transa, la care va adauga dobanda calculata de la data platii ultimei transe conform prevederilor comunitare in domeniu;
    • Cand valoarea de recuperat este mai mare decat ultima transa a ajutorului de stat, aceasta valoare se va recupera incepand cu ultima transa, urmand apoi transele anterioare in ordine inversa de cum au fost platite, pana la atingerea sumei ce trebuie recuperata, valoare la care se adauga dobanda calculata de la data fiecarei plati aferente transei din care se recupereaza ajutorul de stat.

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2464/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 657/07.08.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Proiect de ordonanta a Guvernului privind majorarea amenzilor pentru neexecutarea obligatiei conducatorilor auto de detinere a rovinietei

Potrivit unui proiect, publicat pe web – site-ul Ministerului Transporturilor, se va majora cuantumul amenzii contraventionale aplicabile pentru nerespectarea obligatiei de detinere a rovignetei, pentru circulatia rutiera pe drumurile publice nationale (din afara localitatilor). Astfel, cuantumul amenzii va fi cuprins intre 260 lei si 520 lei.

Propunerea legislativa va deveni aplicabila, in situatia in care va fi adoptata de Guvernul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!