Spectrul legislativ adoptă noi și importante modificări. La data de 04 martie 2024, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 30/2024 pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție.

Cele trei acte normative care reglementează proprietatea industrială au fost completate și modificate de acordarea calității de mandatar autorizat avocatului, în raport cu O.S.I.M. Prin urmare, grație acestei noi reglementări, calitatea de avocat este suficientă pentru a consilia și a reprezenta o persoană în activitățile specifice de proprietate intelectuală, fără ca acesta să mai fie supus în mod suplimentar unui proces formal de dobândire a calității de consilier în proprietate intelectuală.

Deși până acum persoanele care doreau înregistrarea unei mărci, indicații geografice, desen, model sau brevet de invenție, apelau de regulă la avocați, aceștia nu îi puteau reprezenta până nu dobândeau calitatea de consilier în proprietate intelectuală. Practic, începând din acest an, se elimină această formalitate, avocații fiind desemnați mandatari autorizați ai O.S.I.M.

Legea urmează a fi trimisă spre promulgare, urmând ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare să fie adoptată o Hotărâre de Guvern, prin care să fie modificate corespunzător și Regulamentele de punere în aplicare legilor proprietății industriale.