In conformitate cu dispozitiile art. 36 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii insolventei asupra unei societati comerciale, creditorii acesteia sunt primii care suporta consecintele unei astfel de proceduri. Acesta procedura are un impact puternic asupra posibilitatii reale de recuperare a creantelor printr-o modalitate individuala deoarece, concomitent cu sentinta prin care se pronunta deschiderea procedurii, se suspenda de drept toate procedurile judiciare si exatrajudiciare existente sau viitoare, pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor acestuia.

Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 36 din Legea 85/2006, legiuitorul a prevazut in sarcina judecatorului sindic, obligativitatea comunicarii sentintei de deschidere a procedurii insolventei catre instantele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului inregistrat la Registrul Comertului si tuturor bancilor unde are acesta conturi deschise. Practica a statuat comunicarea sentintei de deschidere a procedurii insolventei, cu titlu informativ, catre toate bancile, deoarece s-a dovedit a fi dificil de determinat cu certitudine, care sunt bancile unde are deschise conturi societatea debitoare. Aceasta solutie a fost adoptata pentru a preintampina o diminuare a activului societatii debitoare din momentul deschiderii procedurii. Trebuie sa precizam insa ca, aceasta comunicare, nu are ca efect blocarea conturilor societatii, aceasta sarcina ramanand lichidatorului judiciar din momentul deschiderii procedurii falimentului.

O exceptie a dispozitiilor art 36 din Legea 85/2006 o regasim in situatia creditorilor care au creanta garantata cu un drept real, acestia avand un drept de preferinta, de care pot uzita, solicitand judecaorului sindic ridicarea suspendarii si valorificarea imediata a bunului asupra caruia poarta garantia. Insa, aceasta exceptie este aplicabila doar daca sunt indeplinite anumite conditii, limitativ prevazute in art. 39 din Legea 85/2006.
Astfel, pentru a incuviinta valorificarea bunului ce formeaza obiectul garantiei, se va efectua o evaluare a acestuia, conform standardelor internationale, urmand sa se stabileasca daca din valoarea obtinuta pe acesta este acoperita creanta garantata. Daca aceasta conditie este indeplinita, judecatorul sindic va analiza cu atentie planul de reorganizare, in situatia in care acesta exista, si va stabili daca valorificarea bunului prezinta o importanta determinanta pentru reusita acestuia.

De asemenea, in situatia in care bunul garantat face parte dintr-un ansamblu functional, judecatorului sindic ii revine sarcina de a determina daca desprinderea si vanzarea acestuia separata nu ar diminua valorea bunurilor ramase. Aceasta sarcina poate fi realizata doar cu ajutorul unor specialisti in domeniu.
Atunci cand nu exista o protectie suplimentara a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei, creditorul poate solicita ridicarea suspendarii si valorificarea imediata a bunului ce formeaza obiectul garantiei, in situatia in care exista un pericol real de diminuare a valorii bunului, cand se diminueaza valoarea partii garantate ca urmare a majorarilor sau penalitatilor acumulate intr-o creanta cu rang superior, sau cand nu exista o asigurare a bunului pentru riscul pieirii sau deteriorarii.

Deoarece sarcina probei contrare incumba lichidatorului, administratorului, debitorului sau oricarei alte parti interesate, acestia pot formula opozitie cu privire la solicitarea creditorului de a ridica masura suspendarii, in situatia in care propun in schimb masuri menite sa ofere o protectie corespunzatoare creantei garantate, precum:
– efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea sau diminuarea valorii obiectului garantiei;
– efectuarea de plati pentru satisfacerea majorarilor si dobanzilor de orice fel, in scopul reducerii capitalului creantei garantate;
– novatia obligatiei de garantie, prin constituirea unei garantii suplimentare reale sau personale, menita sa ofere protectie creantei principale.
Daca aceste conditii sunt indeplinite, judecatorul sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditoare.
În concluzie, ca efect imediat al deschiderii procedurii insolventei impotriva unei societati, niciun creditor nu va mai putea urmari o cale individuala pentru realizarea creantei sale.

Ana Maria Florea