In Monitorul Oficial nr. 396/15.05.2020 a fost publicata Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, ce include un set de reguli speciale aplicabile procedurii insolventei, cu precadere pe parcursul starii de alerta, debitorilor care intra in stare de insolvabilitate, pe parcursul acestei stari, precum si debitorilor care au fost afectati de masurile adopatate de autoritatile guvernamentale, in starea de urgenta.

Este cunoscut faptul ca, pentru a limita raspandirea coronavirusului COVID-19 autoritatile guvernamentale au luat masuri care au condus chiar la incetarea partiala sau totala a unor agenti economici. Activitatea acestora fiind afectata, unii agenti economici au acumulat datorii din ce in ce mai mari, ajungand in cele din urma in stare de insolventa.

Masurile adoptate de Legea nr. 55/2020 sunt menite sa adapteze procedura insolventei la noua realitate economica, agentii economici a caror activitate a fost afectata de masurile luate pentru limitarea raspandirii coronavirului COVID-19 fiind sprijiniti sa caute solutii pentru redresarea activitatii si evitarea deschiderii procedurii insolventei.

Masurile speciale de protectie al debitorilor afectati de pandemia COVID-19, introduse in sistemul legislativ prin Legea nr. 55/2020 sunt urmatoarele:

 • Debitorul aflat in stare de insolventa, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/2020, sau care ajunge in insolventa, pe durata starii de alerta, poate sa se adreseze tribunalului cu o cerere pentru a fi supus procedurii prevazute de Legea nr. 85/2014, fara insa a avea obligativitatea de a depune aceasta cerere. La cerere se va atasa si notificarea organului fiscal competent cu privire la intentia de deschidere a procedurii insolventei.
 • Pe parcursul starii de alerta, nu este aplicabila obligativitatea debitorului aflat in stare de insolventa de a depune cererea de deschidere a procedurii, in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa;
 • Pe parcursul starii de alerta, se suspenda cerinta cu privire la valoarea – prag in cazul cererilor depuse de debitori, in sensul ca cuantumul creantelor bugetare sa nu fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului. De asemenea, se suspenda prevederea potrivit careia, pentru datoriile acumulate in perioada procedurii de insolventa care au vechime mai mica de 60 de zile se poate incepe executarea silita;
 • Pe parcursul starii de alerta, in cazul debitorilor care si-au intrerupt activitatea total sau partial ca urmare a masurilor adoptate pe perioada starii de urgenta, de autoritatile competente potrivit legii, pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-Cov-2, mentinute si pe parcursul starii de alerta, valorea – prag este de 50.000 lei atat pentru creditori cat si pentru debitori;
 • In cazul debitorilor care si-au intrerupt activitatea total sau partial, ca efect al masurilor adoptate in perioada starii de urgenta, creditorii pot formula, pe perioada starii de alerta, cerere de deschidere a procedurii insolventei numai dupa incercarea rezonabila, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace electronice, de incheiere a unei conventii de plata;
 • In procedurile de concordat preventiv aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, perioada in care se desfasoara negocierile asupra proiectului de concordat preventiv se prelungeste cu 60 de zile. De asemenea, de prelungeste perioada de elaborare a ofertei de concordat, in mod corespunzator, cu maxim 60 de zile. De asemenea, se prelungeste cu maxim 60 de zile perioada de negociere a ofertei de concordat;
 • Daca debitorul se afla in perioada de observatie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, aceasta se prelungeste cu 3 luni. Se prelungeste cu 3 luni si termenul in care persoanele indreptatite pot propune un plan de reorganizare;
 • Daca la data intrarii in vigoare a legii este depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar ca efect al pandemiei de COVID-19 s-au modificat perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, persoanele indreptatite pot, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a legii, un plan de reorganizare modificat, notificand creditorii, prin grija administratorului judiciar asupra acestei intentii, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a legii.
 • In cazul debitorilor aflati in reorganizare judiciara la intrarea in vigoare a legii se prelungeste durata de executare a planului de reorganizare cu doua luni;
 • Debitorii care sunt in reorganizare judiciara si care si-au intrerupt activitatea ca efect al masurlor adoptate de autoritatile publice competente, pentru prevenirea raspandirii pandemiei COVID-19 pot solicita judecatorului sinfic, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, suspendarea executarii planului pentru un termen maxim de doua luni. Cererea se judeca in camera de consiliu, in regim de urgenta, fara citarea partilor, iar incheierea poate fi atacata cu apel, termenul de apel reducandu-se la jumatate.
 • Pentru debitorii aflati in reorganizare judiciara la intrarea in vigoare a legii si care si-au intrerupt activitatea total sau partial ca efect al masurilor adoptate de autoritatile publice competente, pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fara a depasi o durata totala a derularii sale de 5 ani.

Observam ca modificarile aduse procedurii insolventei sunt diverse, de la eliminarea obligativitatii debitorilor de a depune cererea de deschidere a procedurii insolventei, pana la prelungirea unor termene, cum ar fi cel duratei perioadei de observatie si cel al duratei de executie a planului de reorganizare.

Urmeaza ca aceste noi dispozitii legale sa fie puse in practica si in timp jurisprudenta isi va spune cuvantul, in sensul de a vedea cat de mult vor ajuta noile proceduri agentii economici, la redresarea activitatii. Masurile adoptate nu pot decat sa fie salutate, fiind benefice mediului de afaceri, in speciali agentilor economici care aveau o situatie economica viabila inainte de declansarea pandemiei de COVID-19 si care au resursele necesare de a depasi impasul pe care aceasta pandemie l-a provocat in activitatea proprie.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!