În data de 30 septembrie am avut deosebita plăcere de a participa, prin reprezentant Cristina Cornaci, în calitate de fondator și Director General al Avestis, la cea de-a XII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită organizată de partenerii de la Universul Juridic, un eveniment care s-a bucurat, asemenea edițiilor precedente, de un auditoriu numeros, grație subiectelor interesante pe care invitații le-au propus pentru discuții.

Din partea Avestis, doamna Cristina Cornaci a abordat în mod ilustru subiectul privind „Contestația la titlu. Condiții de admisibilitate.”, un subiect pe care practica îl experimentează cu recurență în desfășurarea procedurilor pe cale judiciară. În cadrul alocuțiunii, doamna Cornaci a precizat elementele doctrinare ce diferențiază contestația la titlu de contestația propriu-zisă, cu implicațiile practice ale termenelor în care cele două contestații pot fi formulate. A arătat faptul că de multe ori, debitorii care ratează termenul scurt al contestației propriu–zise, de 15 zile de la comunicarea primei somații, atunci când titlurile executorii sunt contracte de leasing, de credit sau alte tipuri de titluri executorii cu excepția hotărârilor judecătorești au tentința de a formula contestații la titlu, deoarece acestea se pot depune în termenul general de prescripție de 3 ani. În aceste contestații invocă motive ce țin de fondul raporturilor juridice dintre părți, cum ar fi eventuala lipsă a caracterului cert, lichid și exigibil al creanței, nevalabilitatea titlului executoriu, etc., toate aceste aspecte neputând fi discutate decât în cadrul contestației la executare propriu-zise, așa cum în unanimitate a arătat doctrina juridică.

Ca întotdeauna, dna. Cristina Cornaci a relavat aspecte jurisprundențiale, neunitare în aceasta materie, aprofundând materia și aducând propuneri concrete de unificare a practicii juridicare în acest domeniu.

Pe parcursul conferinței, s-au dezbătut aspecte extrem de interesante dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ prescripția dreptului de a cere executarea silită; răspunderea civilă a executorului judecătoresc pentru actele de executare efectuate; motivele și limitele contestației la executare; aspecte controversate și delicate privind începerea executării silite, încuviițarea procedurii execuționale, detalii privitoare la executarea contractelor de asistență juridică, precum și foarte multe alte chestiuni extrem de instructive, cu aplicabilitate practică, asupra normelor juridice ce guvernează această ramură deosebit de impotrantă a procedurii executării silite, ultima etapă a procesului civil.

Dintre conferențiari am urmărit cu plăcere și interes alocuțiunea d-lui asistent universitar doctor Cătălin Lungănașu, judecător în cadrul Judecătoriei Timișoara, ce a trecut în revistă aspecte jurisprudențiale extrem de interesante cu privire la apărările de fond în cadrul contestației la executare (propriu-zise).

Ne–a impresionat prezentarea d-lui conferențiar universitar dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc în cadrul Curții de Apel Târgu Mureș care a avut în vedere aspecte doctrinare asupra începerii executării silite, cu aplicații practice asupra unor situații atipice indentificate de domnia sa.

Ca întotdeauna, am apreciat intervenția d-lui conferențiar universitar dr. Ioan Gârbuleț, judecător în cadrul Curții de Apel Târgu Mureș, cu o temă controversată și care suscită foarte multe interpretări delicate asupra obligațiilor executorilor judecătorești în cazul admiterii contestațiilor la executare și consecințele nerespectării acestora.

O intervenție deosebit de placută a avut-o d-na executor judecătoresc Ofelia Dobra asupra citării prin mica publicitate a părților, în cadrul procedurii execuționale, o temă cu deosebite implicații practice, însă nu extrem de aprofundată în doctrina juridică.

Cu prestanța extraordinară cu care ne-a obișnuit, d-na conferențiar universitar dr. Andreea Tabacu, judecător în cadrul Curții de Apel Ploiești, ne-a prezentat câteva aspecte jurisprundențială în cauze în care executarea silită și insolvența se interferează, cu punctarea limitelor suspendării executării silite asupra patrimoniului debitorului și a excepțiilor de la această regulă.

Am fost onorați să fim parteneri ai acestui eveniment de tradiție, alături de importante nume în domeniul juridic și ne bucurăm de succesul pe care ediția a XII-a a Conferinței Naționale de Executare Silită l-a obținut.

Vă invităm să vizualizați prelegerea doamnei Cristina Cornaci pe canalul nostru de youtube și să ne urmăriți pe rețelele de socializare Facebook și linkedIn, acolo unde pregătim tot felul de subiecte interesante pentru dumneavoastră:

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!