Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

Legea nr. 113/2020 aduce importante modificari Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dintre care enumeram urmatoarele:

  • Se majoreaza valoarea prag a creantelor pentru care atat debitorii cat si creditorii vor putea depune cerere de deschidere a procedurii insolventei, la suma de 50.000 lei. In ceea ce priveste creantele salariale, valoarea acestora ramane neschimbata de 6 salarii medii brute pe economie/per salariat;
  • Se elimina cerinta aplicabila debitorilor ce doresc sa depuna cereri de deschidere a procedurii insolventei de a nu inregistra datorii bugetare mai mari de 50% din totalul datoriilor;
  • Se revine la posibilitatea creditorului, respectiv a debitorului care formuleaza cererea de deschidere a procedurii insolventei, de a formula propuneri pentru pozitia de administrator/lichidator judiciar. Practicienii in insolventa interesati pot depune oferte de preluare a pozitiei de administrator/lichidator judiciar, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa, polita de asigurare profesionala iar in oferta vor preciza disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta profesionala. In lipsa unor propuneri sau oferte, judecatorul sindic va desemna, provizoriu, pana la prima sedinta a adunarii creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.
  • Se elimina posibilitatea executarii contului unic de insolventa pentru datoriile curente, acumulate in timpul procedurii, cu scadente mai mari de 60 de zile.
  • Titularul unei creante curente, certe, lichide si exigibile ce a fost recunoscuta de administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis sa se pronunte in termen de 15 zile de la data primirii cererii de plata, in cazul in care creanta curenta va depasi valoarea prag, va putea solicita pe parcursul duratei perioadei de observatie deschiderea procedurii de faliment a debitorului daca aceste creante nu sunt achitate in termen de 60 de zile de la data luarii masurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronuntarii asupra cererii de plata ori a hotararii instantei de judecata.
  • Datoriile fiscale vor putea fi cesionate de catre creditorii bugetari fara sa se mai tina cont de conditiile actuale din Codul de procedura fiscala (pretul cesiunii sa fie cel putin egal cu valoarea creantelor bugetare, iar plata pretului cesiunii si recuperarea creantelor sa fie facuta in maxim trei ani de la data incheierii contractului de cesiune).

 

Legea nr. 113/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 600/08.07.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!