I. Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS – CoV – 2

Potrivit notei de fundamentare, actul normativ a fost adoptat in vederea limitarii prejudiciilor pe termen lung la care sunt expusi angajatii si beneficiarii unor masuri de asistenta sociala, pe parcursul starii de urgenta instituite prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020.

 

Sunt aduse modificari ale Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, modificari dintre care enumeram:

 • Sunt aduse clarificari asupra persoanelor ce pot beneficia de zilele libere, in sfera parintilor fiind inclusi atat parintii firesti, cat si adoptatorii, precum si persoanele care au copii incredintati in vederea adoptiei, ori copii incredintati in plasament ori in tutela.
 • Beneficiaza de prevederile legii si parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile prevazute de Legea nr. 448/2006;
 • Prevederile legii se aplica si parintelui sau reprezentantului legal care are in ingrijire, supraveghere sau intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006, doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate a fost suspendata ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de autoritatile competente cu atributii in domeniu. De asemenea, sunt reglementate situatiile in care persoanele sunt exceptate de la beneficiile acordate de prezenta lege.
 • Persoanele ce solicita acordarea zilelor libere vor depune cereri la care vor anexa declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat, la locul sau de munca, zile libere, si vor arata ca nu se afla in niciuna dintre situatiile exceptate, depunand totodata copia certificatului/ certificatelor de nastere a copiilor minori.
 • Doar cu acordul angajatorului se vor acorda zile libere angajatilor din sistemul energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile ce asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, comert alimentar, productie si distributie de medicamente si echipamente sanitare, distributie carburanti si personalul din cadrul unitatilor farmaceutice. In aceste domenii, acordarea zilelor libere se va putea efectua numai dupa epuizarea optiunilor prevazute de legislatia in vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca in schimburi, munca la domiciliu si telemunca.
 • Indemnizatia pentru fiecare zi libera este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul a 75% din salariul mediu brut utilizat in fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Indemnizatia se va achita din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului, fiind supusa impozitarii si platii contributiilor asigurarilor sociale de sanatate.
 • Sumele utilizate pentru plata indemnizatiei se vor deconta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, numai pentru perioada in care autoritatile competente decid inchiderea unitatilor de invatamant. Angajatorii pot solicita decontarea sumelor reprezentand indemnizatia neta, incasata efectiv de parinte.
 • Persoanele ce nu vor putea beneficia de zilele libere, pe perioada starii de urgenta, deoarece lucreaza in sistemul national de aparare, in penitenciare, in unitati sanitare publice sau in alte domenii strict prevazute prin acte normative, vor avea dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantumul indemnizatiei prevazute pentru zilele libere, corespunzator numarului de zile libere lucratoare din perioada starii de urgenta, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 19/2020.
 • Numarul de zile libere se stabilesc de catre Guvern, prin hotarare pentru fiecare situatie in parte.

 

Sunt reglementate aspecte particulare ale persoanelor care beneficiaza de acordarea stimulentului de insertie reglementat de art. 7 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011. Astfel, vor beneficia de stimulentul de insertie, fara intrerupere, pentru o perioada de 90 de zile, persoanele care, la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

 • persoanele care beneficiaza de concediu medical sau de incapacitate temporara de munca, concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si pentru recuperarea capacitatii de munca, concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
 • persoanele care beneficiaza de concediul prevazut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant;
 • persoanele care au contractul de munca suspendat, din initiativa angajatorului, atunci cand angajatorul a formulat plangere penala impotriva respectivilor salariati sau acestia au fost trimisi in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functiile detinute;
 • persoanele care, la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, se afla in plata stimulentului de insertie.

 

Pe perioada starii de urgenta, cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pot fi depuse in format letric sau prin posta electronica. Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, agentiile teritoriale si autoritatile administratiei publice locale vor lua masurile necesare pentru implementarea si transmiterea prin posta electronica a cererilor si documentelor doveditoare. Tot in format lectric sau electronic vor fi depuse, in aceasta perioada, si cererile si documentele doveditoare pentru stabilirea si plata, in conditiile legii, ale drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor de somaj, precum si din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti vor lua masurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin posta electronica a cererilor si documentelor doveditoare.

 

Sunt instituite masuri deosebite de acordare a unor indemnizatii salariatilor ce au contractele individuale de munca suspendate, din initiativa angajatorilor. Astfel, pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/2020, acolo unde contractele individuale de munca sunt suspedate, din initiativa angajatorilor, pe perioada reducerii sau sistarii activitatii acestora, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS – CoV-2, salariatii beneficiaza de indemnizatii de 75% din salariile de baza corespunzatoare locurilor de munca ocupate. Aceste indemnizatii se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, fara a putea depasi 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

 

Pentru a beneficia de aceste indemnizatii, angajatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • angajatorii intrerup total sau partial activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;
 • angajatorii reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Angajatorii aflati in asemenea situatii pot beneficia de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajatii ce au contracte individuale de munca active la data intrarii in vigoare a ordonantei.

 

Pentru acesti angajatori, plata indemnizatiei se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere, din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie – februarie 2020, si ca nu are capacitatea financiara de a plati toti salariatii.

 

Aceasta indemnizatie este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, angajatorului revenindu-i obligatia calculului, retinerii si virarii acestor obligatii. Pentru aceasta indemnizatie, insa, nu se va achita contributia asiguratorie pentru munca.

 

In vederea acordarii sumelor necesare achitarii indemnizatiei, angajatorii vor depune, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a mun. Bucuresti, in a caror raza isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de lista persoanelor beneficiare, utilizand modelele incluse in anexa ordonantei de urgenta. Aceste documente se depun in luna curenta, pentru plata indemnizatiei din luna anterioara. Plata indemnizatiilor se va realiza din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

 

Alti profesionisti, ce nu au calitatea de angajatori, si care intrerup total sau partial activitatea, in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta, vor beneficia de o indemnizatie egala cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit pentru anul 2020. Si sportivii vor beneficia de o indemnizatie similara, pentru perioada suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva, din initiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS – CoV – 2. Indemnizatia va fi de 75% din drepturile de bani aferente contraprestatiei activitatii sportive, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, si se va suporta din bugetul general consolidat.

 

De asemenea, se aduc importante modificari O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Persoanele asigurate vor beneficia de dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico – chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. In scopul prevenirii imbolnavirilor, persoanele asigurate au dreptul la concediu si la indemnizatie pentru carantina, fara indeplinirea conditiei de stagiu.

 

Pe perioada starii de urgenta, certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile, se vor elibera si deconta fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

 

O.U.G. nr. 30/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 231/2020, fiind de imediata aplicare.

 

II. O.U.G. nr. 29/2020 privind unele masuri economice si financiar – bugetare

 

Actul normativ instituie un sistem de sprijinire financiara a firmelor care se confrunta cu o lipsa de lichiditati, pe fondul evolutiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea infectiei COVID-19.

 

Se completeaza Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, prin acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui participant la program, pentru una dintre urmatoarele categorii de credite:

 

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat.

 

b) una sau mai multe garantii pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microintreprinderi sau intreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici.

 

Pentru aceste credite, Ministerul Finantelor Publice subventioneaza dobanzile aferente, in proportie de 100%.

 

Pentru a beneficia de aceste facilitati, participantii trebuie sa nu inregistreze obligatii fiscale restante sau alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, iar daca inregistreaza asemenea obligatii restante, trebuie sa isi asume achitarea lor, din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului.

 

Durata maxima a finantarilor este de 120 de luni in cazul creditelor pentru investitii si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmand sa fie rambursate, in ultimul an de prelungire.

 

O alta facilitate priveste amanarea la plata ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale. Aceste obligatii se pot amana, la cererea petentilor, pe o perioada de trei luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru aceasta perioada, Ministerul Finantelor Publice nu calculeaza dobanzi si dobanzi de intarziere. Aceasta facilitate nu este acordata imprumuturilor care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inregistreaza restante la plata.

 

Doar pentru anul 2020, se decaleaza la 30 iunie inclusiv termenul de plata  a impozitului pentru cladiri, pentru teren si pentru mijloacele de transport. Tot pentru aceasta perioada se va acorda si bonificatia aferenta platii anticipate.

 

De asemenea, se prelungeste pana la 30 octombrie 2020 termenul de depunere a solicitarii de restructurare a obligatiilor financiare.

 

Pe parcursul starii de urgenta, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.

 

O alta masura ce vizeaza tot intreprinderile mici si mijlocii priveste amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare. Aceasta masura se aplica numai IMM-urilor care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgentadecretate si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Aceste masuri sunt aplicabile, in mod corespunzator, si pentru urmatoarele profesii care indeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat si formele de organizare a activitatii profesiei de executor judecatoresc, a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice, pentru prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza carora sunt stabiliti beneficiarii acestei masuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

 

Nu in ultimul rand, notam prelungirea termenului de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, cu 3 luni de la incetarea starii de urgenta.

 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 29/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 230/21.03.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!