I. Ordinul nr. 1107/2020 privind modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice

 

Actul normativ instituie un nou formular al declaratiei unice, al carei termen – limita de depunere este 30 iunie 2020, pentru veniturile realizate in cursul anului 2019.

 

Precizam ca prevederea legislativa se adreseaza unui numar foarte mare de persoane fizice, din care enumeram:

  • persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;
  • persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
  • persoanele care inregistraza venituri din cedarea folosintei bunurilor (chirii);
  • persoanele care obtin venituri din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura;
  • persoanele care obtin sume din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar.

 

Principalele modificari aduse declaratiei utilizate anterior se refera la bonificatiile pe care le pot primi contribuabilii, respectiv:

  • bonificatia de 5% din impozitul si contributiile datorate, pentru contribuabilii care achita sau compenseaza toate obligatiile aferente veniturilor realizate in anul 2019, integral, pana la data de 30 iunie 2020;
  • bonificatia suplimentara de 5% din impozitul si contributiile datorate, pentru contribuabilii care depun declaratia unica, online, pana la data de 30 iunie 2020. Acesti contribuabili, insa vor trebui sa indeplineasca si prima conditie de mai sus, in sensul ca, pana la termenul – limita, vor achita toate obligatiile financiare aferente anului 2019.

 

De asemenea, sunt detaliate si procedurile pe care trebuie sa le urmeze contribuabilii care au depus deja declaratia unica, pentru veniturile aferente anului 2019.

 

Precizam ca sistemul declaratiei unice este unul de autoimpunere fiscala, in sensul ca le revine contribuabililor ce realizeaza venituri din categoriile mentionate mai sus, cu titlu exemplificativ, sa isi declare obligatiile fiscale dar sa isi si calculeze singuri impozitele si contributiile datorate.

 

Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1107/2020 a fost publicat prin Monitorul Oficial al Romaniei nr. 468/03.06.2020, cu intrare in vigoare de la publicare

 

II. Proiect legislativ privind suspendarea, pana la data de 01 septembrie 2020, a masurilor de executare silita, prin poprire, instituite dupa data de 16 martie 2020, a instituirii starii de urgenta

 

Parlamentul Romaniei a adoptat si trimis spre promulgare catre Presedintele Romaniei un proiect legislativ ce vizeaza aprobarea cu modificari a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar – fiscale.

 

Una dintre modificarile legislative aduse Ordonantei de Urgenta a Guvernului . 48/2020 vizeaza suspendarea masurilor de executare silita, prin poprire, instituite in materie civila si comerciala, ulterior intrarii in starea de urgenta, si pana la data de 01 septembrie 2020.

 

Facilitatea nu va fi aplicabila executarilor silite privind creantele civile sau comerciale ce au drept titlu hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala pentru solutionarea laturei civile a cauzei.

 

Aceste modificari legislative nu au intrat inca in vigoare, publicarea legii in Monitorul Oficial depinzand de promulgarea sa, de catre Presedintele Romaniei

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!