I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru contractele de credit acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare acordate unor anumite categorii de debitori

Actul normativ a fost adoptat in vederea limitarii efectelor negative economice cu care se confrunta debitorii persoane fizice, intreprinderi mici si mijlocii, in circumstantele exceptionale create de epidemia de COVID – 19.

Obligatiile de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de creditori pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, se suspenda la cererea debitorului cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Prevederea deroga de la dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata.

Actul normativ se aplica urmatoarelor categorii de creditori si de debitori:

 • Creditori – institutiile de credit definite de OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si institutiilor financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009, precum si sucursalele institutiilor de credit si ale institutiilor financiare nebancare din strainatate, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei ;
 • Debitori – persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, si persoane juridice parti ale contractelor de credit si de leasing.

Este important de remarcat faptul ca de prevederile ordonantei vor beneficia debitorii care au incheiat contracte de credite ce nu au ajuns la maturitate si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, anterior intrarii in vigoare a ordonantei.

Facilitatea va fi acordata numai creditelor care nu inregistreaza restante, la data instituirii starii de urgenta, sau care isi achita toate restantele, pana la data solicitarii.

De asemenea, masura suspendarii ratelor de credit va fi acordata nmai debitorilor ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava creata de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a ordonantei de urgenta.

Pentru a beneficia de suspendarea platii ratelor, debitorii vor transmite solicitari in format letric sau prin posta electronica, cel mai tarziu pana la incetarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Cererile pot fi formulate si oral, prin telefon la un numar special anuntat de fiecare creditor pe pagina sa de internet, situatie in care creditorul are obligatia de inregistrare a convorbirii. Solicitarile vor putea fi transmise ce mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta.

Creditorii vor analiza cererile si le vor aproba, in conditiile prevazute in normele de implementare ale ordonantei de urgenta.

Dobanda datorata de debitori, corespunzator sumelor scadente a caror plata a fost suspendata, se capitalizeaza la creditul existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plateste esalonat pe perioada ramasa pana la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, cu exceptia creditelor ipotecare, unde se va achita esalonat pe o perioada de maxim 5 ani. Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, va garanta in proportie de 100% plata dobanzii capitalizate, aferenta creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor, debitorii, cu exceptia persoanelor fizice, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

 • intrerup activitatea total sau partial ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin care se constata, in baza declaratiilor pe propria raspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minim 25% in luna martie 2020 prin raportare la media  lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intrerupere partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate ;
 • nu se afla in insolventa la data solicitarii suspendarii rambursarii creditului, conform informatiilor disponibile pe pagina de web a Oficiului National al Registrului Comertului.

In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va elabora normele de aplicare a actului normativ.

 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 261/30.03.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative

Actul normativ a fost adoptat in vederea stimularii platii obligatiilor fiscale scadente, pentru acoperirea necesitatilor de finantare a cheltuielilor bugetare.

Se acorda urmatoarele bonificatii contribuabililor platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si de plata prevazut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv plata anticipata aferenta aceluiasi trimestru, pana la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv:

 • 5% pentru contribuabilii mici stabiliti prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 3609/2016;
 • 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliti prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 3609/2016;
 • 10% pentru ceilalti contribuabili care nu se incadreaza in categoriile de mai sus.

Se acorda o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv, pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, pana la data de 25 aprilie 2020 inclusiv.

Se instituie o derogare, in situatia persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, care importa, in perioada in care s-a instituit starea de urgenta si in urmatoarele 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta, medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID – 19, prevazute in anexa actului normativ. Aceste categorii de importatori nu vor face plata efectiva la organele vamale, iar la randul lor organele vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru aceste importuri.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

III. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS – CoV – 2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

Prin actul normativ, se aduc precizari privitoare la persoanele care beneficiaza de indemnizatia de 75% din salariul de baza corespunzator ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020:

 • De indemnizatie beneficiaza salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS – CoV-2;
 • In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca, din care cel putin un contract cu norma intreaga este activ pe perioada starii de urgenta, acesta nu va beneficia de indemizatie.
 • Daca un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt supuse suspendarii, acesta va beneficia de indemnizatia aferenta contactului individual de munca cu depturile salariale cele mai avantajoase;
 • Pe perioada in care contractele individuale de munca sunt suspendate, angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie in munca.

Sunt stabilite si detalii privitoare la procedura prin care angajatorii pot obtine sumele necesare platii indemnizatiilor. Acestia vor depune, prin posta electronica, la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca Judetene, precum si a Municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe proprie raspundere si de lista persoanelor care urmeaza a beneficia de indemizatie. Plata indemnizatiei se va face prin conturile deschise de angajatori la bancile comerciale, iar angajatorul va achita indemnizatia salariatilor sai, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea sumelor.

Alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, care intrerup activitatea din cauza epidemiei de COVID-19, pe perioada starii de urgenta, vor beneficia, din bugetul de stat, de plata unei indemnizatii lunare de 75% din salariul mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

De plata unei indemnizatii vor beneficia si persoanele prevazute de art. 671 alin. (1) lit. a-c din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, pe perioada suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva. Indemnizatia va fi de 75% din drepturile aferente contraprestatiei sportive, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizatia se va suporta de la bugetul de stat.

Persoanele care obtin venituri exlusiv din drepturi de autor sau drepturi conexe, prevazute de Legea nr. 8/1996, care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS – CoV – 2, pe parcursul starii de urgenta, vor beneficia de o indemnizatie de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, din bugetul de stat, prin agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!