I. Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Actul normativ aduce numeroase modificări privitoare la înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv la modificarea statutului acestor entităţi. Vom trece în revistă câteva din modificările cele mai semnificative:

  • Nu va mai fi necesară depunerea declaraţiei privind beneficiarii reali, atunci când asociaţiile şi fundaţiile sunt constituite numai de persoane fizice;
  • Nu va mai fi necesară depunerea anuală a declaraţiei privind beneficiarii reali, aceasta urmând a fi depusă la înfiinţare, iar ulterior la intervenţia unor modificări  ale beneficiarilor reali;
  • Se modifică valoarea iniţială, obligatorie,  a valorii activului patrimonial iniţial al unei fundaţii. Astfel, fundaţia îşi va putea constitui un patrimoniu prin aporturi în natură sau în numerar, cu o valoare totală echivantă cu minimum de zece ori salariul minim brut pe ţară, valabil la data constituirii fundaţiei (până la intervenţia acestei modificări, valoarea era echivalentul a minimum o sută de ori salariul minim brut pe ţară);
  • Se elimină obligativitatea depunerii actului constitutiv, rămânând numai statutul asociaţiei sau fundaţiei, ce va putea fi întocmit sub semnătură privată, în formă autentică sau atestată de avocat. Atunci când în patrimoniu vor intra aporturi în natură, forma autentică este obligatorie;
  • Nu va mai fi necesară depunerea acordului vecinilor pentru schimbarea destinaţiei imobilelor colective, cu regim de locuinţă, pentru asociaţiile şi fundaţiile fără activitate la sediu.

 

Legea nr. 276/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1166/02.12.2020, cu intrare în vigoare de la publicare, iar O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii se va republica, dându-se textelor o nouă modificare.

 

II. Ordinul nr. 3396/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru investiţii acordare IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid – 19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

 

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a elaborat şi aprobat procedura de implementare a granturilor pentru investitii acordate IMM–urilor, din cadrul schemei de ajutor de stat adoptate prin OUG nr. 130/2020, ca urmare a avizului favorabil primit prin Comunicarea Comisiei – a patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinure a economiei în contextul actualei pandemii de Covid – 19.

 

Prin intermediul acestui ajutor de stat, intreprinderile mici si mijlocii vor putea cere statului granturi pentru investitii de pana la 200.000 euro. Aceasta este a treia formă de ajutor reglementată de O.U.G. nr. 130/2020, împreună cu microgranturile şi granturile pentru capitalul de lucru.

 

Perioada în care granturile pentru investiţii pot fi solicitate este cuprinsă între 03.12.2020 şi 29.01.2021, iar înscrierea la program se face prin intermediul platformei granturi.imm.gov.ro, în două etape:

  • în prima etapă, solicitanţii îşi vor crea conturi de utilizatori, fiind necesară utilizarea semnăturii electronice;
  • în a doua etapă, se va completa şi transmite formularul electronic pus la dispoziţie de autorităţi.

 

Perioada de transmitere a solicitării de finanţare va putea fi prelungită, până la epuizarea fondurilor disponibile.

 

Fiecare proiect de finanţare va fi supus analizei şi notat cu un punctaj, iar aprobarea solicitărilor se va efectua în funcţie de acest punctaj, iar în caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de procentul cofinanţării, de valoarea cifrei de afaceri şi de ordinea înscrierii.

 

Pentru solicitarile aprobate, contractele de finanţare vor fi încheiate între IMM-uri şi autorităţi până la data de 30.06.2021, iar derularea se va face în două etape:

  • în prima etapă, se va implementa proiectul finanţat în maxim 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, până la depunerea cererii de rambursare/ de plată, dar nu  mai târziu de data de 30.06.2022;
  • cea de a doua etapă constituie o perioadă de trei ani de monitorizare, începând cu anul imediat următor acordării grantului.

 

Granturile vor fi cuprinse între 50.000 euro şi 200.000 euro, iar finanţarea va acoperi maxim 70% din proiect sau 85% din proiect (pentru solicitanţii din zone de defavorizate), astfel încât solicitanţii vor trebui la rândul lor să co-finanţeze proiectul. Investiţiile vor putea fi făcute în industria alimentară, industria auto, construcţii, transporturi, turism, industria farmaceutică, industriile creative, educaţie, sănătate şi comerţ.

 

Ordinul nr. 3396/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1163/02.12.2020, cu intrare în vigoare de la publicare, deja începând înscrierea la respectivele granturi pentru investiţii.