I. Ordinul ANAF nr. 167/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2856/2017 pentru stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal in cazul inregistrarii si anularii inregistrarilor in scopuri de taxa pe valoare adaugata („TVA”), pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. 12 lit. e din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. 12 lit. e din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarilor in scopuri de TVA a persoanelor care prezinta risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prin Ordinul ANAF nr. 167/2019 se aproba modelul si continutul declaratiei pe care contribuabilii (persoane juridice sau fizice) o pot completa in vederea inregistrarii de TVA. Respectiva declaratie se poate completa cu ajutorul programului de asistenta disponibil pe site-ul ANAF si depune prin transmiterea fisierului in format PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace de transmitere la distanta.

Potrivit actului normativ, procedura este simplificata, in sensul ca persoanele care doresc sa se inregistreze in scopuri de TVA, in regimul normal, desi cifra de afaceri este inferioara plafonului de 300.000 lei, pot obtine codul de TVA in aceeasi zi in care depun declaratia mai sus mentionata.

In termen de 15 zile de la emiterea deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, ANAF va verifica datele mentionate de contribuabili, pe propria raspundere, iar in situatia in care constata neconcordante, va informa Directia Antifrauda, iar contribuabilul va fi incadrat in categoria de risc fiscal ridicat, masura suplimentara consecintelor ce deriva din legislatia penala aplicabila pentru falsul in declaratii.

Ordinul ANAF nr. 167/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 80/31.01.2019, fiind aplicabil incepand cu data de 01.01.2019. Persoanelor ce au depus cereri de inregistrare in scopuri de TVA, anterior intrarii in vigoare a actului normativ, le va fi aplicabila legislatia in vigoare la momentul depunerii cererii.

II. Ordinul ANAF nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 204 „Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse transparentei fiscale”

Prin Ordinul nr. 97/2019 se aproba modelul si continutul declaratiei utilizate de asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse transparentei fiscale, in vederea declararii venitului anual.
Dintre asocierile, fara personalitate juridica, carora le revine obligatia de a depune declaratia mentionata, enumeram cele constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din:

  • a) activitati independente (activitati de productie, comert, prestari servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • b) drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • c) activitati agricole, pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  • d) piscicultura, pentru care venitul net anual se determina in sistem real;
  • e) silvicultura, pentru care venitul net anual se determina in sistem real;
  • f) activitati agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe baza de norme de venit.

Termenul de depunere a declaratiei este data de 15 februarie a anului urmator celui de raportare a venitului realizat.

Ordinul nr. 97/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 67/28.01.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!