Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si modificarea si completarea altor acte normative

Legea nr. 310/2018 aduce importante modificari urmatoarelor acte normative:
– Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila;
– O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila;
– Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Principalele modificari aduse Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, vizeaza urmatoarele aspecte:
1. Incompatibilitatea absoluta a judecatorului care, dupa pronuntarea unei solutii de anulare sau de trimitere cu casare, este chemat sa se pronunte asupra altor chestiuni decat cele dezlegate de instanta de apel sau de recurs (art. 41 alin. 1. C.p.civ.);
2. Modificarea caii de atac impotriva incheierii de respingere, ca inadmisibila, a cererii de interventie. Astfel de incheieri vor putea fi atacate odata cu fondul (art. 64 C.p.civ.), nu separat, asa cum era reglementat pana in prezent;
3. Modificari aduse normelor de competenta materiala a instantelor judecatoresti:
– Sunt atribuite in competenta judecatoriei cauzele privind (i) mostenirea si uzucapiunea, indiferent de valoare; (ii) cele din materia fondului funciar, fiind exceptate cele avand competenta stabilita prin legi speciale (art. 94 C.p.civ.);
– Revine tribunalelor competenta de solutionare a recursurilor impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii, nesusceptibile de apelare (art. 95 C.p.civ.), iar curtilor de apel le revine competenta de solutionare a recursurilor formulate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in apel, precum si impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta, ce nu pot fi atacate cu apel (art. 96 C.p.civ.);
4. Completarea reglementarilor privind competenta facultativa (art. 127 C.p.c.): Daca un judecator are calitatea de reclamant sau de parat intr-o cauza de competenta instantei la care isi desfasoara activitatea sau a unei instante inferioare acesteia, se va sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecintate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla intanta la care respectivul judecator isi desfasoara activitatea. Aceleasi reguli se aplica in cazul grefierilor, asistentilor judiciari si a grefierilor.
5. Clarificari referitoare la momentul la care partile sau instanta pot invoca necompetenta materiala si teritoriala (art. 130 alin. 2 si 3):
– in cazul necompetentei de ordine publica, aceasta exceptie va putea fi invocata in fata primei instante, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate si pot pune concluzii;
– in cazul necompetentei de ordine privata, aceasta exceptie va putea fi invocata doar de catre parat prin intampinare, iar atunci cand intampinarea nu este obligatorie, pana la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, in fata primei instante, si pot pune concluzii;
6. Modificari in materia citarii si a comunicarii actelor de procedura:
– actele de procedura comunicate prin posta se for putea transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire fiind eliminata conditia continutului declarat (art 154 C.p.civ.);
– actele transmise prin mijloace electronice (telex, posta electornica, etc) se considera comunicate la momentul in care sistemul confirma transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia,printr-un mesaj.;
– actele de procedura depuse in termenul prevazut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul postal, prin depunere la un serviciu de curierat, prin email sau fax, vor fi considerate a fi formulate in termen. In cazul actelor comunicate prin fax sau prin email, mentiunea datei si orei comunicarii vor fi cele atesatate de calculatorul sau fax-ul de primire al instantei;
7. Modificari aduse cazurilor pentru care instantele vor putea anula cererea in etapa regularizarii (art. 200 C. p.civ): Aceste cazuri sunt restranse la ignorarea completarii urmatoarelor cerinte: (i) datele de identificare a părților și reprezentanților lor; (ii) obiectul și valoarea cererii; (iii) motivele de fapt; (iv) numărul de exemplare si (v) obligația de timbrare. De asemenea, s-a instituit regula potrivit careia intanta nu va putea cere reclamantului sa isi completeze sau modifice cererea cu date cu date sau informatii de care acesta nu dispune personal si pentru obtinerea carora este necesara interventia instantei ;
8. Eliminarea obligativitatii depunerii raspunsului la intampinare (art. 201 C.p.civ.);
9. Modificari in materia cercetarii procesului, in sensul ca sedintele se vor tine in sedinta publica, cu citarea partilor, daca legea nu prevede altfel (art.154);
10. Precizari privitoare la consemnarea declaratiilor martorilor, in sensul ca acestea vor fi preluate literal de grefier (art. 323 C.p.civ.);
11. Completarea cazurilor de suspendare facultativa (art. 513 alin. (4) si art. 517 alin. (1) C.p.civ.) cu inca doua situatii:
– cand intr-o cauza similara a fost sesizata Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu o cerere de decizie preliminara;
– cand pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se afla un recurs in interesul legii, privind dezlegarea unor probele de drept ce au inraurire in cauze similare;
12. Limitarea termenului de motivare a unei hotarari judecatoresti, la 30 de zile de la pronuntare, termen ce poate fi prelungit doar de 2 ori cu cate 30 de zile (art. 426 C. p.civ.);
13. Dreptul partii de a fi repus in termenul de exercitare a unei cai de atac, atunci partea respectiva a avut in vedere o mentiune inexacta, cuprinsa in hotararea atacata (art. 457 C.p.civ);
14. Extindere hotararilor supuse recursului si atribuirea competentei acestor cai de atac instantelor judecatoresti imediat superioare, instituindu-se restrictiv cauzele nesupuse recursului (art. 483 C. p. civ.);
15. Clarificarea situatiilor in care, in cuprinsul contestatiei la executare se pot invoca motive de fapt si de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlu executoriu, respectiv numai atunci cand legea nu prevede, in legatura cu acel titlu executoriu, o cale procesuala pentru desfiintarea lui, inclusiv o actiune in drept comun.

Legea nr. 310/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1074/18.12.2018 si a intrat in vigoare la data de 21.12.2018, iar Codul de procedura civila urmeaza a fi republicat, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!