I. Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Actul normativ prezinta o deosebita importanta, din perspectiva noii Legi nr. 129/2019, ce reglementeaza cadrul general al domeniului prevenirii si combaterii spalarii banilor, impactand nu numai asupra mediului de afaceri, cat si a relatiilor dintre persoanele fizice.

Categoriile de entitati carora se adreseaza sunt urmatoarele:

 • institutii de credit persoane juridice romane;
 • sucursale ale institutiilor de credit persoane juridice straine;
 • institutii de plata – persoane juridice romane;
 • institutii emitente de moneda electronica persoane juridice romane;
 • sucursale din Romania ale institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica din alte state membre;
 • institutii financiare nebancare inscrise in Registrul special si institutii financiare nebancare inscrise numai in Registrul general care au si statut de institutie de plata sau institutie emitenta de moneda electronica.

Obiectul reglementarii il reprezinta cerintele cu privire la:

 • masurile de cunoastere a clientelei;
 • cadrul de control intern, inclusiv politici, proceduri si sisteme ale entitatilor raportoare;
 • recrutarea, instruirea si verificarea profesionala a angajatilor;
 • masuri de reducere a riscului de spalare a banilor sau finantare a terorismului si remediere a deficientelor, inclusiv masuri privind obligatiile de raportare, dupa caz.

Reamintim pe aceasta cale ca, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 129/2019, cat si ale prezentului Regulament nr. 2/2019, Banca Nationala a Romaniei („BNR”) realizeaza supravegherea respectarii prevederilor actelor mai sus mentionate. Aceasta institutie poate realiza inspectii la sediul entitatilor de mai sus, la sediul unitatilor teritoriale ale acestora dar si la sediul persoanelor juridice catre care au fost externalizate anumite activitati, inclusiv agenti si distribuitori.

Entitatile care nu vor respecta recomandarile primite din partea BNR, vor fi supuse masurilor obligatorii dispuse de banca centrala, masuri dintre care enumeram:

 • imbunatatirea cadului de administrare, a politicilor, procedurilor si controalelor implementate, pentru a atenua si a gestiona cu eficacitate riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului;
 • impunerea obligatiei de aplicare a masurilor standard de cunoastere a clientelei pentru produse, operatiuni si/sau clienti;
 • restrictionarea sau limitarea activitatii, a anumitor operatiuni sau a unei retele de sucursale, agenti si distribuitori;
 • retragerea aprobarii acordate pentru infiintarea de sucursale din alte state membre sau state terte;
 • suspendarea sau incetarea activitatii unora dintre sucursale pana la eliminarea deficientelor;
 • incetarea prestarii serviciului de plata sau de distributie de moneda electronica, prin intermediul unui agent sau a unui distribuitor;
 • inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea anumitor compartimente si/sau a sucursale.

Nerespectarea masurilor de supraveghere vor fi sanctionate de catre BNR cu masuri severe, dintre care enumeram:

 • avertismente scrise;
 • avertismente publice;
 • amenzi aplicabile entitatilor mai sus mentionate de pana la 10% din cifra de afaceri anuala totala, calculata pe baza ultimelor situatii financiare disponibile, sau pana la 23.000.000 lei;
 • amenzi aplicabile persoanelor fizice responsabile, cuprinse intre 10.000 lei si 23.000.000 lei;
 • retragerea aprobarii acordate directorilor si/sau administratorilor entitatii;
 • retragerea autorizatiei acordate respectivei entitati.

Pana la data de 17 ianuarie 2020, entitatile ce functioneaza in prezent au obligatia de a se conforma dispozitiilor prezentului regulament.

Regulamentul BNR nr. 2/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 736/09.09.2019.

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Modificarea adusa Codului administrativ, recent reglementat prin OUG nr. 57/2019, acorda ocupantilor functiei de secretar general a ministerelor prerogativa de a indeplini calitatea de ordonatori principali de credite, pe perioada vacantei functiei ministrilor respectivelor ministere, precum si pe perioada in care ministrii in cauza s-ar afla in imposibilitatea absoluta de exercitare a atributiilor.

Textul de lege pare, la prima vedere, greu de inteles publicului larg, prin prisma termenilor strict juridici utilizati. Cu toate acestea, implicatiile acestei modificari sunt destul de mari, evitandu-se pe viitor blocaje in achitarea diverselor cheltuieli ale ministerelor (cum ar fi cele privind plata salariilor angajatilor), ori de cate ori una functia de ministru va fi vacanta, sau vreun ministru s-ar afla in imposibilitatea de a isi exercita functia, din varii motive.

O.U.G. nr. 63/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 745/12.09.2019.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!