Utilizat frecvent in relatiile dintre profesionisti, biletul la ordin este un inscris comercial (titlu de credit) prin care emitentul (debitorul), isi asuma obligatia personala si neconditionata sa plateasca pentru respectivul inscris unei alte persoane numite beneficiar (creditor) o anumita suma de bani, la o data fixa numita scadenta si intr-un loc bine determinat.

Unul dintre cele mai importante aspecte in utilizarea biletului la ordin este acela ca, la efectuarea platii prin bilet la ordin acesta devine titlu excecutoriu la scadenta. Concret, aceasta insemna ca, daca debitorul nu si-a achitat datoria, creditorul poate sa treaca direct la executare silita, eliminandu-se faza indelungata a judecatii si obtinerii unei hotarari definitive, care sa fie ulterior pusa in executare.

Biletul la ordin se poate emite si in alb, avand doar semnatura debitorului sau a avalistului, urmand ca, creditorul sa-l completeze si sa-l introduca in banca, in momentul in care debitorul nu isi respecta obligatiile de plata. Fiind lasat ca o garantie de buna executie a obligatiilor asumate catre creditor, se pune problema termenului in care se poate completa biletul la ordin pentru a fi introdus in banca.

Potrivit Legii nr. 58/1934, posesorul biletului la ordin este decazut din dreptul de a-l completa dupa trei ani de la data emiterii.

De asemenea, Normele Cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin prevede ca, completarea cambiei in alb va trebui sa se efectueze in termen de trei ani de la data reala a emiterii. Nerespectarea acestui termen, este sanctionata cu decaderea din dreptul de a completa biletul la ordin, dupa expirarea acestei perioade, decadere ce poate fi invocata atat de catre tragator, cat si de catre oricare dintre debitorii cambiali.

Mai trebuie precizat faptul ca decaderea din dreptul de a completa biletul la ordin nu este un aspect care sa atraga nulitatea acestuia.

In Sentința civile nr. 240/22.01.2014, pronunțata de Judecatoria Braila se reține ca: „Potrivit art. 12 alin. 2 din Legea nr. 58/1934 posesorul decade din dreptul de a completa cambia in alb dupa trei ani de la data emiterii cambiei, textul fiind aplicabil si biletelor la ordin potrivit art. 106 din acelasi act normativ.
„Din punct de vedere formal, instanța apreciza ca biletul la ordin întrunește toate condițiile de valabilitate a unui titlu de valoare, astfel încât cererea de anulare a biletului la ordin, întrucât emitentul a fost decazut din dreptul de a completa titlul de valoare este neîntemeiata, instanța apreciind ca nu este vorba despre o „excepție de nulitate a titlului bazata pe lipsa de valoare juridica a condițiilor de forma numai aparent existente”, conformpct. 322 din Normele Cadru 6/1994…”

In concluzie, de la data emiterii biletului la ordin, creditorul are un termen de 3 ani in care poate completa si introduce acest instrument bancar, in caz contrar acesta va pierde un titlu executoriu, ce putea fi folosit in mod eficient si rapid pentru recuperarea creantelor.

De asemenea, este irelevant faptul ca persoana juridica care a emis biletul la ordin nu mai este in fiinta, avand in vedere ca radierea acesteia nu impiedica urmarirea debitorului avalist.

Prin Sentinta civila nr. 14704/25.09.2013, pronuntata de Judecatoria Buzau, se arata ca : „Faptul ca societatea emitenta nu mai are capacitate de folosinta este lipsit de relevanta, avand in vedere ca executarea silita este pornita impotriva debitorului avalist si nu impotriva societatii radiate. Nici sustinerea potrivit careia suma pusa in executare nu este datorata nu este intemeiata, avand in vedere ca, radierea debitoarei nu conduce la stingerea obligatiilor avalistului.”

Asadar, in situatia in care emitentul se afla in procedura insolventei, aspect ce nu atrage nulitatea titlului sau decaderea din dreptul de a-l completa, obligatia avalistului subszista in continuare. Starea de insolvabilitatea a emitentului reprezinta cu atat mai mult un motiv de atragere a raspunderii de plata a avalistului.

Sub conditia utilizarii Biletului la ordin in conformiate cu dispozitiile legale si a intelegerii dintre parti, acesta se dovedeste a fi un instrument eficient si rapid de recuperare a creantelor datorate de debitor.

Av. Marc Aureliu Horia