I. Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 902/2020 privind prorogarea termenului prevazut la subpunctul 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din Programul Start – up Nation, aprobata prin Ordinul Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat nr. 1854/2018

 

Se proroga, pentru data de 28 septembrie 2020, termenul de depunere a cererilor de plata sau a cererilor de rambursare, pentru companiile care au primit finantari, in Programul Start – Up Nation – editia 2018

 

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 342/28.04.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

II. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 326/2020 privind modificarea si completarea H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania

 

Modificarile aduse Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest vizeaza, in principal, extinderea unor avantaje acordate intreprinderilor mici si mijlocii participante, dintre care enumeram:

  • Se pot cumula mai multe finantari garantate de stat, fara ca valoarea maxima cumulata acordata unui singur beneficiar sa nu depaseasca suma de 10.000.000 lei;
  • Se extinde, pana la data de 31.12.2020, perioada in care Ministerul Finantelor Publice plateste granturile aferente creditelor/ liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii;
  • Vor fi acoperite, pana la data de 31.12.2020, din ajutorul de stat, dobanda datorata de beneficiarii Programului;
  • Din ajutorul de stat vor fi acoperite, pe toata perioada de derulare a Programului, comisionului de administrare si comisionul de risc.

 

H.G. nr. 326/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 339/27.04.2020 cu intrare in vigoare de la publicare.