I. Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta

Se instituie facilitatea la plata chiriilor, in beneficiul locatarilor: operatori economici, practicanti de profesii liberale, entitati juridice de drept privat, a caror activitate a fost intrerupta sau ale caror venituri au scazut cu cel putin 15% in luna martie 2020 fata de media ultimului an calendaristic in perioada de aplicare a starii de urgenta, persoane fizice afectate economic direct sau indirect in perioada de aplicare a starii de urgenta.

Aceste categorii de beneficiari pot amana la cerere, fara plata de dobanzi si penalitati, plata chiriilor pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinte.

Plata chiriilor catre locatori, va fi efectuata de organul fiscal competent, in contul locatorilor la cererea locatarilor, in baza unei cereri ce va fi insotita de urmatoarele documente:

  • Contractul de locatiune dintre locator si locatar;
  • Actul aditional la contractul de locatiune, ce va cuprinde acordul pentru amanarea la plata a chiriei, durata perioadei de amanare si suma aferenta, datele de identificare a partilor si datele contului bancar al locatorului unde se va face plata de catre organul fiscal competent;
  • Documentele justificative din care sa rezulte imposibilitatea platii chiriei in perioada specificata in actul aditional dintre locator si locatar.

Pot depune cereri de plata catre operatorul fiscal teritorial locatorii care indeplinesc cumulat urmatoarele conditii:

  • Chiria specificata in actul aditional este mai mica sau cel mult egala cu chiria aferenta lunii februarie 2020;
  • Valoarea chiriei lunare este de cel mult 10.000 lei pentru operatorii economici si maxim 2.000 lei pentru persoanele fizice pentru o singura locatie.

Locatarii care beneficiaza de amanarea la plata vor achita in contul organului fiscal competent chiriile achitate de acesta locatorului, esalonat, in rate egale, dupa perioada in care plata a fost amanata, pana la 31 decembrie 2020. In cazul in care beneficiarii nu vor achita aceste obligatii, organul fiscal teritorial competent va proceda la executarea silita a creantelor nerecuperate.

Cererea va putea fi transmisa si prin email, la adresa afisata pe pagina de internet a fiecarui organ fiscal teritorial.

De asemenea, se acorda o bonificatie fiscala locatorilor care reduc cuantumul chiriei pe perioada anului 2020, cu cel putin 30 % fata de chiria aferenta lunii februarie 2020. Acesti locatori nu vor mai plati impozit pe veniturile rezultate din cedarea folosintei bunurilor imobile, pentru anul 2020.

Legea nr. 62/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 425/21.05.2020, iar in termen de 15 zile de la publicarea sa ministerele de resort vor elabora procedurile de punere in aplicare.

II. Ordinul Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministerului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Se vor emite in continuare certificate de situatii de urgenta, de tipul 2 (galben), pentru solicitantii care cer acordarea acestora in baza declaratiei pe propria raspundere, din care rezulta inregistrarea unor diminuari a veniturilor sau a incasarilor cu minim 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020.

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri va putea elibera certificate de situatii de urgenta agentilor economici a caror activitate este afectata de pandemia SARS – CoV-2, pana la data de 15 iunie 2020.

Ordinul Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 1730/2020 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 419/20.05.2020 si, in termen de 5 zile de la publicarea sa, se va asigura adaptarea si functionarea platformei http://prevenire.gov.ro., in scopul aducerii sale la indeplinire.

III. Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligatii fiscale accesorii

Potrivit actului normativ, nu se vor mai emite decizii referitoare la obligaii fiscale accesorii reprezentand dobanzi sau penalitati de intarziere, derogandu-se astfel de la prevederile cap. I din anexa nr. 1 „Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita” la Ordinul Presedintelui ANAF nr. 727/2019.

Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale/bugetare restante sub o anumita limita, anexa la Ordinul Presedintelui ANAF nr. 727/2019, se suspenda, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, pronuntate in materie penala. Suspendarea va inceta in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.

Dupa expirarea termenului de suspendare mai sus mentionat, deciziile referitoare la obligatii fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati se vor emite in primele 15 zile imediat urmatoare incetarii suspendarii.

Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1061/2020 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 427/21.05.2020, cu intrare in vigoare imediata.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!