I. Ordinul ANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune”

Conform Procedurii aprobate de ANAF, contractele de locatiune incheiate sub semnatura privata pot fi inregistrate la organele fiscale competente, din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa cum urmeaza:

 • organul fiscal in a carei evidenta este inregistrat locatorul, ca platitor de taxe, impozite si contributii;
 • organul fiscal in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal locatorul, persoana fizica rezidenta;
 • organul fiscal in a carei raza teritoriala se afla bunul ce formeaza obiectul contractului de locatiune, in cazul persoanelor fizice nerezidente.

Pentru inregistrare, locatorul va depune „Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune” (formular aprobat, cuprins in anexa la actul normativ), impreuna cu copia certificata a contractului de locatiune. Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent, sau poate fi transmisa prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Modificarea sau incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate de locator la organul fiscal competent, prin depunerea aceluiasi formular de cerere, avand bifata optiunea „Modificare” sau „Incetare”, insotita de documentele justificative.

Data inregistrarii contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii este data inregistrarii cererii la organul fiscal central competent sau data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare, dupa caz.

Organul fiscal central competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune in „Registrul contractelor de locatiune”, in sistem informatizat, potrivit modelului cuprins in anexa actului normativ. Inregistrarea in acest registru se efectueaza in termen de 5 zile de la data depunerii cererii. Acest registru se gestioneaza la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerul Finantelor Publice.

Ordinul ANAF nr. 114/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 109/12.02.2019, cu intrare in vigoare de la publicare. Din momentul intrarii sale in vigoare se abroga art. 2, art. 3 lit. b) si anexele nr. 2 si 4 din Ordinul ANAF nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 16/09.01.2013.

II. Regulamentul (UE) nr. 2016/1191 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

Incepand cu data de 16.02.2019, se aplica Regulamentul (UE) nr. 2016/1191 a Parlamentului European si a Consiliului, ce vizeaza stabilirea unui sistem prin care sa se simplifice formalitatile administrative privind circulatia anumitor documente oficiale si a copiilor certificate ale acestora, atunci cand documentele oficiale respective si copiile lor certificate sunt eliberate de o autoritate dintr-un stat membru spre a fi prezentate intr-un alt stat membru.

Domeniul de aplicare priveste documentele oficiale eliberate de autoritatile unui stat membru in conformitate cu dreptul sau intern, care trebuie sa fie prezentate autoritatilor altui stat membru si al caror scop principal este de a stabili unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente:

 • nasterea;
 • faptul ca o persoana este in viata;
 • decesul;
 • numele;
 • casatoria, inclusiv capacitatea de casatorie si starea civila;
 • divortul, separarea de drept sau anularea casatoriei;
 • parteneriatul inregistrat, inclusiv capacitatea de a inchidea un parteneriat inregistrat si statutul de parteneriat inregistrat;
 • filiatia;
 • adoptia;
 • domiciliul si/sau resedinta;
 • cetatenia;
 • absenta cazierului juridiciar.

In categoria documentelor oficiale la care se refera Regulamentul sunt incluse:

 • documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc;
 • documentele administrative;
 • actele notariale;
 • certificatele oficiale depuse pe acte sub semnatura privata, cum ar fi certificatele oficiale privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura;
 • documentele intocmite de agenti diplomatici sau consulari ai unui stat membru, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul oricarui stat in calitate oficiala.

Potrivit Regulamentului, pentru documentele oficiale mai sus mentionate sunt eliminate cerintele de supralegalizare (legalizare) sau apostilare. Astfel, respectivele documente vor putea fi folosite, in alt stat membru, fara a fi nevoie de indeplinirea unor formalitati suplimentare.
Regulamentul (UE) nr. 2016/1191 a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L200/26.07.2016 si este direct aplicabil in dreptul intern.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!