Vanzarea partilor sociale in cadrul executarii silite

     Una din noutatile Codului de procedura civila o reprezinta vanzarea, in cadrul procedurii de executare silita, a partilor sociale.

     Potrivit art. 756 alin 3 si 4 din Codul de procedura civila, vanzarea actiunilor la societatile inchise si a partilor sociale se face in mod amiabil, potrivit art. 753 Cod procedura civila, iar in lipsa de executor, prin licitatie publica.

     Daca vanzarea se realizeaza de catre executor prin licitatie publica, acesta va intocmi un caiet de sarcini ce va cuprinde actul constitutiv al societatii, numarul si felul actiunilor supuse vanzarii, garantiile constituite asupra lor, numarul si felul actiunilor sau partilor sociale supuse vanzarii, garantiile constituite asupra lor, clauzele speciale privind vanzarea ori cesiunea acestora si drepturile de preferinta acordate asociatilor, situatia financiara pe ultimele doua exercitii financiare, precum si orice documente necesare pentru aprecierea consistentei si valorii drepturilor societare aferente actiunilor sau partilor sociale scoase la vanzare.

     Se observa asadar ca, in cadrul caietului de sarcini, se regasesc si numeroase elemente de informare, astfel incat potentialii achizitori sa cunoasca elementele esentiale privitoare la situatia juridica si financiara a societatii comerciale respective. Acest caiet de sarcini va fi comunicat debitorului, creditorului, societatii emitente si celorlalti asociati, pentru a formula eventuale obiectiuni.

     Obiectiunile trebuie formulate in termen de 5 zile de la comunicarea caietului de sarcini, executorul judecatoresc urmand a le solutiona prin incheiere executorie, fara citarea partilor.

     Daca nu au fost formulate obiectiuni, ori obiectiunile au fost respinse fara ca incheierea de respingere sa fie atacata prin contestatie la executare, executarea silita va continua prin licitatie publica.

     Astfel, executorul va stabili ziua, ora si locul licitatiei publice in termen de cel mult o zi de la expirarea termenului de 15 zile de la aplicarea sechestrului. Vanzarea se poate realiza intr-un termen cuprins intre doua si patru saptamani de la expirarea termenului de 15 zile de la aplicarea sechestrului. Termenul minimal de doua saptamani a fost prevazut de legiuitor ca o masura de protectie a debitorului, care va putea in acest interval sa procure mijloacele banesti necesare pentru a achita datoria fata de creditor si a inceta urmarirea mobiliara.

     In ceea ce priveste termenul maximal de patru saptamani, acesta este instituit in favoarea creditorului, care este interesat de finalizarea cat mai grabnica a executarii si realizarea creantei sale.

     Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit prin expertiza evaluatorie a partilor sociale, conform art. 757 Cod procedura civila, creditorul avansand cheltuielile necesare efectuarii expertizei, ce se vor adauga cheltuielilor de executare silita de recuperat de la debitor.

     Executorul va notifica, in termen de 48 de ore anterior termenului de licitatie, debitorul, creditorul si societatea emitenta despre ora, ziua si locul vanzarii. Cu 5 zile inainte de tinerea licitatiei, executorul judecatoresc va afisa anuntul licitatiei, la sediul organului de executare, al primariei, al instantei de executare, precum si prin alte mijloace, pentru a asigura publicitatea licitatiei si participarea a cat mai multi licitatori interesati. Publicatii de vanzare vor fi postate si in unul dintre ziarele locale, ori in lipsa intr-un ziar de circulatie nationala, precum si pe pagini de internet specializate. Indeplinirea formalitatilor de publicitate va fi constata prin proces – verbal intocmit de executorul judecatoresc, cheltuielile de afisare si publicare urmand a fi avansate de creditorul urmaritor, care la randul sau le va recupera de la debitor la finalul executarii silite.

     La licitatie poate participa orice persoana cu capacitate deplina de exercitiu care va consemna la CEC ori la alta institutie bancara cel putin 10% din pretul de incepere al licitatiei. Nu are dreptul de a participa la licitatie nici direct si nici prin persoane interpuse debitorul urmarit, iar creditorul urmaritor are dreptul de a isi adjudeca partile sociale in contul creantei la un pret ce nu poate fi mai mic de 75% din pretul de pornire al licitatiei, stabilit prin expertiza. Precizam ca sunt scutiti de la plata cautiunii creditorul urmaritor si intervenientii, existenta creantei lor impotriva debitorului fiind o garantie suficienta.

     Vanzarea se realizeaza de executor, prin trei strigari succesive, pretul de pornire fiind cel din publicatia de vanzare si care a fost stabilit prin expertiza. Daca sunt mai multi participanti, partile sociale vor fi vandute celui care ofera cel mai mare pret, dupa cele trei strigari succesive, iar daca este un singur participant acesta isi va putea adjudeca partile sociale daca ofera cel putin pretul de pornire al licitatiei.

     Daca nu se realizeaza pretul de incepere al licitatiei, partile sociale vor fi scoase din nou la licitatie, caz in care licitatia porneste la 75% din pretul prevazut in publicatie, iar partile sociale vor fi vandute celui care ofera pretul cel mai mare. Daca nu se ofera nici acest pret, licitatia se va amana pentru un nou termen, pentru care se vor realiza din nou formalitatile de publicitate. Acest nou termen nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitatii, licitatia urmand a incepe de la 50% din pretul stabilit initial in publicatii si anunturi. Daca nu se realizeaza nici acest pret, partile sociale vor fi vandute la cel mai mare pret oferit, chiar si atunci cand la licitatie se prezinta un singur participant.

     Asadar, legiuitorul a instituit aceasta procedura pentru a proteja atat pe debitor, pentru a evita vanzarea partilor la un nivel inferior celui de piata, cat si pe creditor, deoarece obtinerea unui pret de adjudecare mai ridicat poate reprezenta premisa completei sale indestulari.

     Prin prevederea expresa, cuprinsa in Cod de procedura civila la art. 756, potrivit caruia partile sociale pot fi urmarite in cadrul procedurii de executare silita se transeaza opinia contrara existenta in doctrina juridica, ce aprecia ca aceste titluri de valoare nu pot forma obiectul executarii silite. În sprijinul acestei opinii se arata ca partile sociale nu pot fi executate silit deoarece s-ar aduce atingere caracterului intuitu personae al societatii cu raspundere limitata, asociatii existenti intr-o societate cu raspundere limitata neputand fi obligati sa se asocieze cu creditorii asociatului executat silit.

     Dincolo de sustinerile aduse de practicienii dreptului in sensul excluderii partilor sociale din categoria bunurilor ce pot fi executate silit, in lipsa unei reglementari in acest sens prevederile Codului de procedura civila sunt clare si edificatoare. Partile sociale pot fi executate silit, vanzarea acestora avand loc in mod amiabil, iar in lipsa unui acord intre creditor si debitor vanzarea acestora se realizeaza de executor, prin licitatie publica.

Avocat Madalina Ionescu (fosta Moianu)