Institutia procesuala a validarii de poprire reprezinta, in cadrul procedurii executarii silite, o masura exceptionala aplicabila doar in cazul in care tertul poprit isi incalca obligatiile ce ii revin in legatura cu infiintarea popririi. In cazul admiterii acestei cereri, se naste un raport juridic direct intre creditorul urmaritor si tertul poprit, acesta din urma fiind obligat sa achite creditorului, in limita creantei suma datorata debitorului.

Noul Cod de procedura civila, intrat in vigoare incepand cu data de 15 februarie 2013, aduce elemente noutate, in special prin accelerarea procedurilor specifice popririi.

Astfel, in termen de 5 zile de la primirea adresei emise de executorul judecatoresc, tertul poprit are obligatia de a consemna creanta poprita, daca este exigibila, respectiv de a indisponibiliza bunurile mobile incorporabile poprite si a transmite dovada executorului judecatoresc. In reglementarea anterioara, termenul in care tertul poprit isi putea aduce la indeplinire aceste obligatii era de 15 zile.

Daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin, creditorul, debitorul sau executorul judecatoresc se pot adresa instantei de executare, in termen de cel mult o luna de la data la care tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, cerand validarea popririi. Si acest termen procedural este mult redus fata de reglementarea anterioara ( 3 luni ) urmarindu-se astfel eficienta practica a acestei masuri executionale.

In fata instantei de validare vor fi citate toate partile interesate, respectiv creditorul, debitorul, tertul poprit si eventualii intervenienti, iar creditorului ii va reveni sarcina de a dovedi atat existenta raportului de creanta pe care il are fata de debitorul urmarit, cat si a raportului dintre tertul poprit si debitorul sau. Conform art. 789 (alin. 3) din Noul Cod de procedura civila, in cadrul acestei proceduri se pot administra orice mijloace de proba admisibile, potrivit dreptului comun, prin urmare tertul poprit va putea fi chemat la interogatoriu, cu toate sanctiunile derivand din neprezentarea in fata instantei pentru aceasta proba.

Tertul poprit are dreptul de a invoca toate exceptiile si mijloacele de aparare pe care le-ar opune debitorului, numai in masura in care se intemeiaza pe o cauza anterioara popririi. La randul sau, debitorul poate invoca aparari si exceptii numai cu privire la diminuarea sau stingerea creantei, nicidecum cu privire la fondul raporturilor juridice in care este angajat, fata de creditorul urmaritor, pentru acest aspect avand deschisa calea actiunii pe drept comun, respectiv a contestatiei la executare.

In situatia in care instanta va constata ca tertul poprit nu inregistreaza niciun fel de debit fata de debitor, va dispune desfiintarea popririi. Per a contrario, in cazul admiterii cererii, tertul poprit va fi obligat sa achite creditorului urmaritor sumele datorate debitorului, in limita creantei, hotararea de validare a popririi reprezentand titlu executor.

Un alt element de noutate se refera la validarea popririi asupra bunurilor mobile incorporale ce se aflau, la momentul infiintarii popririi, in posesia tertului poprit. In acest caz, prin hotararea de validare instanta va ordona vanzarea acestora.

Apreciem ca prin reducerea termenelor mentionate mai sus, precum si prin clarificarile aduse cu privire la mijloacele de proba admisibile, Noul Cod de procedura civila instituie un sistem mai eficace pentru realizarea creantelor, raportat la reglementarea anterioara.

Madalina Ionescu (fosta Moianu)