Consultanta Avestis

Reposesii bunuri

Activitatea de reposesie are la bază principiul legalității tuturor acțiunilor întreprinse, prin aplicarea unor proceduri flexibile, adaptabile la cerința fiecărui beneficiar, cu responsabilitatea de a conserva relațiile contractuale dintre finanțator și partenerii contractuali ai acestuia.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat, ne începem misiunea prin contactarea directă a debitorului și preluarea bunului pe cale amiabilă, printr-o atitudine fermă și fără echivoc, fără costuri suplimentare pentru finanțator și evitând posibilele amânări care ar duce la prelungirea perioadelor de lipsire de folosință a bunurilor.

În cazurile în care există motive temeinice de refuz de colaborare iar faza amiabilă a fost epuizată, fără un rezultat convingător, într-un termen rezonabil, debitorii sunt abordați cu aceeași fermitate, prin intermediul forțelor de constrângere a statului – executori judecătorești și instanțe de judecată – cu respectarea tuturor etapelor procedurale și a procedurilor legale, fără a leza drepturile debitorilor și imaginea clientului nostru.

În acest sens, o rețea de colaboratori formată în decursul anilor acoperă toate zonele țării, pe diferite arii profesionale – birouri de executori judecătorești, instituții publice, colaboratori locali – creând relații cu toate entitățile de impact din acest domeniu și completând perfect cadrul în care se desfășoară activitatea societății.