Atat in Noul Cod de procedura civila cat si in vechea reglementare, sunt incluse dispozitii similare privind cazurile de intrerupere a prescriptiei dreptului de a cere executarea silita si modul in care aceasta functioneaza.

Potrivit art. 405 alin. 1 din Codul de procedura civila de la 1864 si noilor dispozitii de la art. 708. alin. 1 si 2 din Noul cod de procedura, dreptul de a cere executarea silita se prescrie în termen de 3 ani, cu exceptia situatiilor limitativ prevazute de lege, cum ar fi termenul de 10 ani din materia actiunilor reale mobiliare. Cazurile de intrerupere a cursului prescriptiei sunt identificate ca manifestari de vointa a creditorului sau a debitorului, astfel:

– indeplinirea de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cadrul acestuia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute de titlul executoriu sau unui act de recunoastere a datoriei;

– depunerea, de catre creditor, a cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent;

– trimiterea titlului executoriu spre executare, de catre instanta de fond, in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor;

– indeplinirea, in cursul executarii silite, a unui act de executare;

– depunerea cererii de reluare a executarii, atunci cand aceasta a incetat din lipsa bunurilor urmaribile din patrimoniul debitorului ori a imposibilitatii de valorificare a bunurilor.

Desi legiuitorul a reglementat foarte clar faptul ca fiecare act de executare intrerupe cursul prescriptiei, iar de la momentul intreruperii un nou termen incepe sa curga, in practica judecatoreasca am intalnit opinii contrare, eronate din punctul nostru de vedere. Invocam cu titlu de exemplu Sentintele civile nr. 575/02.04.2015,nr. 578/02.04.2015 si nr. 1130/25.06.2015 pronuntate de Tribunalul Timis, prin care s-a apreciat ca, atunci cand inceteaza executarea silita din lipsa bunurilor urmaribile, ori din cauza imposibilitatii de valorificare, nu se intrerupe cursului prescriptiei, executarea putand fi reluata in cursul primului termen de 3 ani. Aceeasi interpretare a dispozitiilor art. 3716 Cod procedura civila de la art. 1864 este data de Tribunalul Ialomita prin Decizia nr. 425A/26.05.2015 : „Tribunalul constata ca la data cand creditoarea a formulat o noua cerere de executare silita, care este constatata in cauza, termenul de prescriptie a dreptului intimatei de a solicita executarea silita se implinise, deoarece, executarea silita incuviintata anterior, odata incetata din lipsa de bunuri urmaribile, este lipsita de orice efect sub aspectul cursului prescriptiei, acesta nefiind intrerupt la data incetarii executarii, asa cu gresit a retinut instanta de fond, astfel incat, ulterior acestui moment, sa curga un nou termen de prescriptie. Reglementand institutia incetarii executarii pentru lipsa de bunuri urmaribile, legiuitorul nu a prevazut in mod expres ca ulterior incetarii, incepe sa curga un nou termen de prescriptie, asa cum prevede in cazul intreruperii prescriptiei, cele doua institutii avand reglementari distincte, dar fiind prevazute si pe ratiuni diferite.”

Aceste interpretari ale instantelor judecatoresti sunt fundamental gresite, deoarece fac inaplicabile dispozitiile art. 4052 Cod procedura civila de la 1864, care, fara echivoc, instituie intreruperea cursului prescriptiei prin efectuarea fiecarui act de executare in parte. Astfel, fara putinta de tagada, atunci cand executarea inceteaza din lipsa bunurilor urmaribile, acesta poate fi reluata in interiorul noului termen de prescriptie, de 3 ani, care incepe sa curga de la data intocmirii procesului – verbal de incetare a executarii silite. In acest sens s-a pronuntat Tribunalul Timis prin Decizia nr. 450/NLP/A/29.05.2015, astfel : „…prin formularea unei noi cereri de executare silita, termenul de prescriptie de 3 ani a fost intrerupt, urmand ca dupa intrerupere, sa curga un nou termen de prescriptie de 3 ani. In ceea ce priveste intrejurarile in care, chiar daca s-a formulat o cerere de executare silita, acesta nu duce la intreruperea termenului de prescriptie, prevederile art. 405 (2) al. 3 C. Pr. Civ. sunt de stricta interpretare referindu-se la situatiile in care cererea de executare silita a fost respinsa, anulata, perimata sau daca cel care a facut-o a renuntat la ea, niciunul dintre motive nefiind incidente in speta. A da o alta aplicare acestui text este de natura a face inaplicabile dispozitiile care reglementeaza intreruperea termenului de prescriptie, iar cererea de executare silita formulata de creditor in termen nu ar avea niciun efect daca s-ar constatat dupa 3 ani de la data la care incepe sa curga termenul de prescriptie lipsa de bunuri urmaribile, desi acesta nu a stat in pasivitate.”

De asemenea, in cazul obligatiilor solidare, procedura executionala inceputa impotriva unuia dintre debitorul intrerupe cursul precriptiei extinctive impotriva tuturor debitorilor solidari, conform regulilor instituite de art. 1045 din Codul civil in vigoare de la 1864 si de art. 1.449 din Noul Cod civil, in vigoare de la 01.10.2011. Cu toate acestea, o solutie contrara a fost pronuntata de Judecatoria Pascani prin Sentinta civila nr. 1439/23.12.2015.

Asadar, o noua executare silita poate sa inceapa atunci cand, de la data incetarii executarii anterioare nu au trecut mai mult de 3 ani. Aceasta opinie este unanim acceptata de doctrina juridica.

Din punctul nostru de vedere, pentru a asigura aplicarea unitara a legii de catre toate instantele judecatoresti, este util ca Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa promoveze recursul in interesul legii cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 3716 din Codul de procedura civila de la art. 1864, respectiv ale art. 704 din Noul Cod de procedura civila.

Avocat Madalina Ionescu (fosta Moianu)