1. Parlamentul Romaniei a adopat Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea nr. 72/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260/23.03.2018 şi intră în vigoare la data de 26.03.2018.

Aspecte notabile sesizam in domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, contributiilor sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania si al taxei pe valoare adaugata.

  1. Impozitul pe profit

– S-a decis revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor legate de instrainarea creantelor, in sensul limitarii valorii deductibile a acestora. Astfel, pierderea neta este considerata diferenta dintre pretul de cesiune si valoarea creantei cesionate, fiind deductibila in limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. Mentionam ca, pana la intrarea in vigoare a O.G. 25/2017, aceste pierderi erau erau deductibile integral.

  1. Impozitul pe venit

Sunt adoptate clarificari referitoare la regulile privind incadrarea veniturilor din activitati independente, ca fiind obtinute din Romania sau din strainatate, dupa cum urmeaza:

– veniturile din activitatile independente sunt considerate ca fiind obtinute in Romania, in functie de locul desfasurarii activitatii, indiferent daca sunt primite din Romania sau din strainatate;

– veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, numai daca sunt primite de la un platitor pe venit din Romania sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent, stabilit in Romania.

  1. Contributiile sociale obligatorii

Sunt instituite clarificari privind baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale aferente veniturilor din salarii ori a celor asimilate acestora. Astfel, in sfera acestor contributii, sunt plafonate primele de asigurare voluntara de sanatate si servicii medicale furnizate sub forma de abonament, conform Legii nr. 95/2006 republicata, prime suportate de angajator pentru angajatii proprii. Plafonul acestor contributii, anual, reprezinta echivalentul, in lei, a sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana.

  1. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

Potrivit proiectului de act normativ, reprezentanta unei/unor persoane juridice straine, autorizata sa functioneze in Romania, are obligatia de a plati un impozit pentru un an fiscal de 18.000 lei. Acest impozit trebuie sa fie declarat si achitat la bugetul de stat, de catre reprezentanta, pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului de impunere.

  1. Taxa pentru valoarea adaugata

O modificare extrem de importanta este adusa dispozitiilor art. 310 din Codul fiscal. Astfel, persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata, denumita regim special de scutire, pentru operatiunile reglementate la art. 268 (operatiuni impozabile T.V.A.), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. 2 lit. b din Codul fiscal.

In anul 2018 sunt aplicabile urmatoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, mai sus mentionate:

(i) persoanele impozabile infiintate anterior anului 2018 au obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2018 si data de 1 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare legea (denumita in continuare Perioada de referinta). In cazul in care nu au depasit acest plafon in Perioada de referinta, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 300.000 lei pana la 31 decembrie 2018. La determinarea plafonului de 300.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in Perioada de referinta.

(ii) Persoanele impozabile infiintate in Perioada de referinta au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc, in perioada respectiva, plafonul de 220.000 lei. In cazul in care nu au depasit acest plafon, in Perioada de referinta, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca depasesc plafonul de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018.

(iii) Persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii, au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 300.000 lei, de la infiintare pana la 31 decembrie 2018.

(iv) Prin exceptie de la regulile mentionate la pct. (i) si pct. (ii) de mai sus, persoanele impozabile pentru care obligatia de solicitare a inregistrarii in scopuri de TVA ar interveni incepand cu data de 1 a lunii urmatoarele intrarii in vigoare a legii, nu sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, in situatia in care nu depasesc plafonul de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018;

(v) Persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in Perioada de referinta, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei de intrare in vigoare a legii, scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de 300.000 lei;

(vi) Persoanele inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, dupa data de 1 a lunii urmatoare celei de intrare in vigoare a legii, daca au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent si daca, pana la data solicitarii scoaterii din evidenta, nu au depasit plafonul de 300.000 lei.

  1. ANAF a adoptat Ordinul nr. 675/2018 privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora

Potrivit acestui act normativ, organul fiscal, cu ocazia verificarii situatiei fiscale personale, va folosi urmatoarele metode indirecte de stabilire a veniturilor:

– metoda sursei si utilizarii fondului;

– metoda fluxurilor de trezorerie;

– metoda patrimoniului net.

III. Banca Naţională a emis Circulara nr. 8/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2018

Potrivit decizie BNR, în perioada menţionată, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,08% pe an.

  1. Parlamentul României a dispus republicarea, în Monitorul Oficial, a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Republicarea are la bază modificările intervenite în actul normativ în perioada 16.05.1995 – 19.03.2018, articolele primind o nouă nemerotare.

Textul de lege a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 237/19.03.2018.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!