1. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 66/2018 pentru modificarea art. 5 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

Actul normativ aduce o mică modificare în ceea ce priveşte modul de numire a judecătorilor, de către Parlament. Astfel, fiecare Cameră a Parlamentului numeşte, la propunerea Biroului permanent şi pe baza recomandării Comisiei juridice, în calitate de judecător, persoana care a întrunit votul majorărităţii membrilor prezenţi. Anterior, numirea revenea persoanei ce întrunea numărul cel mai mare de voturi.

 

  1. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legea nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Cele mai importante aspecte introduse de acest fapt normativ vizeză termenul de constatare a contravenţiei şi de prescripţie a faptei:

  • Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul – verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancţiunii contravenţionale. De la momentul constatării contravenţiei şi până la data comunicării procesului – verbal de constatare nu se pot încheia alte procese – verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile, pentru acelaşi vehicul;
  • Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârşirii faptei.

Legea intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial (deci începând cu 14.09.2018).

 

  1. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 64/2018 pentru completarea art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii

 

Actul normativ vizează declararea ultimei zi de vineri înaintea Paştelui, ca fiind zi nelucrătoare.

 

  1. Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Cele mai importante modificări vizează:

  • Modificarea art. 21 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – În perioada în care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului, persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
  • Modificarea art. 261 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, au calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.