Pentru categoria de credite neperformante, legiuitorul român a introdus o serie de drepturi pentru consumatorii care nu respectă obligațiile de plată asumate printr-un contract de credit și, implicit, o serie de obligații pentru creditori.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 28 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 188 din 7 martie 2024, pe lângă noutățile pe care le aduce în ceea ce privește administratorii de credite și cumpărătorii de credite, aduce modificări și completări interesante Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Printre acestea se numără introducerea a două alineate la art. 30, OUG 50/2010, potrivit cărora dacă pe perioada derulării raporturilor contractuale, consumatorul informează banca de faptul că situația sa financiară se modifică, banca are obligația să renegocieze condițiile și să recalculeze, cu acordul consumatorului, ratele în funcție de gradul de îndatorare al acestuia de la momentul informării.

Potrivit acestor modificări legislative, creditorii au obligația de a avea politici și proceduri adecvate în virtutea cărora să depună eforturi pentru a aplica, dacă este cazul, o restructurare rezonabilă datorată dificultăților financiare înainte de a demara procedura de executare silită. 

În cazul în care se constată că situația debitorului nu permite onorarea obligațiilor de plată ale contractului de credit, societatea creditoare este obligată să adopte una din următoarele măsuri de restructurare, în funcție de situația debitorului:

a) refinanțarea totală sau parțială a contractului de credit;

b) modificarea termenelor și condițiilor existente ale unui contract de credit, care include:

  • prelungirea duratei contractului de credit;
  • modificarea tipului de contract de credit;
  • amânarea plății tuturor sau a unei părți a ratelor de credit pentru o anumită perioadă;
  • schimbarea ratei dobânzii;
  • oferirea unei perioade fără plăți;
  • plăți parțiale;
  • conversii monetare;
  • iertarea parțială de datorie și consolidarea datoriilor.

Mai mult decât atât, nerespectarea de către creditori a acestor măsuri de restructurare, este purtătoare de sancțiuni, fapta fiind constituită contravenție, pentru care se aplică amenzi cuprinse între 10.000 lei si 80.000 lei.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!