Noi modificari ce se doresc a fi aduse Codului de procedura fiscala in ceea ce priveste dreptul ANAF de a incepe procedura executionala impotriva contribuabililor numai dupa obtinerea incuviintarii executarii silite

            La data de 19 iunie 2018 a fost inregistrat in Senatul Romaniei, pentru dezbatere, proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedura fiscala. Modificarea propusa vizeaza dreptul ANAF de a incepe procedura de executare silita impotriva contribuabililor, numai dupa obtinerea unei incuviintari a executarii silite, in baza unei proceduri similare celei ce se aplica in prezent in raporturile de drept civil.

            In expunerea de motive,  publicata pe web-site-ul Parlamentului Romaniei,  initiatorii acestui demers legislativ, au fundamentat necesitatea acestei modificari, pe ratiuni de prevenire a unor abuzuri ale organelor fiscale. Astfel, se arata ca “executarile silite, si in special propririle, infiintate de ANAF, in mod strict administrativ si fara incuviintarea instantelor, au condus in practica la abuzuri care au sabotat intreprinderile romanesti. Chiar daca propririle pot veni indiferent de marimea firmei, ele le-au afectat in mod disproportionat pe cele mici, deoarece aceste firme pot face apel mai greu la avocati si la sursele de finantare”.

            De asemenea, s-au detaliat neajunsurile pe care poprirea conturilor bancare le aduce agentului economic care se afla astfel in imposibilitatea de a isi utiliza resursele financiare pentru continuarea activitatii, inclusiv pentru formularea de eventualii contestatii la executare. Avand in vedere faptul ca, in raporturile civile, legiuitorul a instituit procedura de incuviintare a executarii silite, in scopul prevenirii oricarei erori si a asigurarii dreptului constitutional, la protectia proprietatii private, o procedura similara se impune si in taramul dreptului procesual fiscal.

            Totodata, s-a subliniat faptul ca proiectul de lege conduce la imbunatatirea cadrului fiscal, prevenirea incidentelor conexe propririlor si la consolidarea relatiei autoritatilor fiscale cu contribuabilii.

            Astfel, prin proiectul de lege propus, se arata ca, masurile asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului vor deveni executorii la implinirea termenului prevazut de art. 230 alin.1 sau art. 236 alin.12 Cod procedura fiscala, dupa caz, ori la expirarea perioadei de suspendare a executarii silite, numai dupa incuviintarea acestora de catre instanta competenta potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

            In continuare, organul fiscal, in cazul in care debitorul nu isi plateste de buna voie obligatiile fiscale datorate, va proceda la actiuni de executare silita solicitand incuviintarea instantei judecatoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila si ale art. 226 alin.1 ind. 1 Cod procedura fiscala, cu exceptia cazului in care exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal sau mai mare decat creanta fiscala datorata de catre debitor.

            Astfel, executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala de catre organul de executare silita competent si numai dupa incuviintarea executarii silite de catre instanta de executare.

            Perioada de timp in care debitorul are obligatia stingerii debitului, dupa ce i-a fost comunicata somatia de catre organul de executare fiscala, a fost majorata de la 15 zile la 30 zile, potrivit noilor propuneri de modificare ale art. 230 alin.1. din Codul de procedura fiscala.

            Este bine venita si precizarea, ce era necesara si care a fost adaugata in cadrul dispozitiilor alin. 17 ale art. 236, prin care s-a prevazut ca, in cazul in care executarea silita este suspendata sau inceteaza, organul de executare silita are obligatia sa instiinteze de indata, in cursul aceleiasi zile, in scris, institutiile de credit sau, dupa caz, tertul poprit pentru sistarea temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor.

            Prin noile propuneri de modificare legislative, pe langa modificarea dispozitiilor art. 213 alin. 2, 3, 4, 6, art.220 alin. 1 si 2, art. 226 alin. 1, art. 230 alin.1 si art. 236 alin.17 din Codul de procedura fiscala, urmeaza sa fie adaugat si un nou alineat la art. 226 alin.1, respectiv art. 226 alin.1 ind. 1 prin care organul fiscal va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta titlul executoriu si va preciza si modalitatile concrete de executare silita.

            O astfel de intiativa legislativa este bine venita intrucat numai pe calea unui control judecatoresc de incuviintare a executarii silite pot fi cenzurate eventualele neregularitati care pot interveni in cadrul unei executari silite pornite impotriva unui debitor persoana fizice sau juridica.

 

Consilier juridic,

Decebal Oroviceanu