I. Guvernul Romaniei a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Actul normativ prevedere completarea dispoziţiilor Legii nr. 317/2004, pentru a reglementa situatia in care postul de inspector – sef sau cel de inspector – sef adjunct al Inspectiei judiciare devine vacant, ca urmare a expirarii mandatului. In aceste situatii, interimatul se asigura de persoanele ce au ocupat aceste posturi, pana la ocuparea acestor functii, in conditiile legii.

Daca mandatul inceteaza pentru alte situatii decat cele legate de expirarea mandatului, interimatul functiei de inspector – sef se asigura de inspectorul – sef adjunct, iar interimatul functiei de inspector – sef adjunct se asigura de catre un inspector judiciar, numit de inspectorul – sef.

O.U.G. nr. 77/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 767/05.09.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Guvernul Romaniei a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2018

Necesitatea rectificării bugetului asigurarilor sociale a provenit din:

  • analiza execuţiei bugetare pe primele 7 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
  • necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu gradul de colectare a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe primele luni ale anului;
  • necesitatea plăţii la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;
  • asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii caselor judeţene de pensii până la finele anului;
  • asigurarea fondurilor necesare în bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru plata măsurilor active de stimulare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Potrivit OUG nr. 79/2018, vor fi suplimentate următoarele bugete:

  1. Bugetul asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii se majorează la venituri cu suma de 870.154 mii lei;
  2. Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se majorează la venituri cu suma de 26.907 mii lei;
  3. Bugetul asigurarilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma e 178.962 mii lei.

O.U.G. nr. 79/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 774/07.09.2018, cu intrare în vigoare de la publicare.