I. Ministerul Mediului a adoptat Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 pentru restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

Procedura se referă la restituirea sumelor reprezentând:

  1. taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzutăla art. 2141-214din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  2. taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgențăa Guvernului 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
  3. taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;
  4. timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgențăa Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  5. dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora și pânăla data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumităîn continuare Cod de procedurăfiscală.

Procedura este simplificată, realizându-se în baza cererii contribuabilului şi reglementează şi situaţii specifice, cum ar fi acelea în care sumele de restituit au fost achitate de societăţile de leasing.

Normele metodologice au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 457/04.06.2018, cu intrare în vigoare imediată.

 

II. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a adoptat Decizia nr. 5/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava privind competența de soluționare în primă instanță a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010, respectiv prematuritatea/admisibilitatea acțiunilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010 formulate în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizații

Recursul în interesul legii a fost formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava, care a solicitat pronunţarea unei hotărâri care să asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei în ceea ce priveşte competențade soluționare în primăinstanțăa litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010, respectiv prematuritatea/admisibilitatea acțiunilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010 formulate în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizații.

Recursul a fost admis, instanţă supremă stabilind următoarele:

– Litigiile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervăsau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 sunt de competența în primăinstanțăa secțiilor/completurilor specializate în soluționarea litigiilor de muncă, respectiv raportat la calitatea de funcționar public a reclamanților, a secțiilor/completurilor specializate de contencios administrativ;

– Acțiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervăsau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizații sunt prematur formulate.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 448/30.05.2018, fiind obligatorie.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!